WYKAZ SKRÓTÓW
Biblioteki pracujące w uniwersyteckiej sieci PROLIB i ich sigla
BBBiblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach - Czytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna
BCHBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego (zbiory chemiczne)
BFA, BFAbg, BFAfoBiblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu - Wypożyczalnia Anglistyczna
BFG, BFGbg, BFGfoBiblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu - Czytelnia i Wypożyczalnia Germanistyczna
BFKBiblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach - Czytelnia Klasyczna
BFP, BFPbgBiblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach
BFR, BFRbg, BFRfoBiblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu - Wypożyczalnia Romanistyczna
BFS, BFSfoBiblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu - Wypożyczalnia Slawistyczna
BFW, BFWbg, BFWfo Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu - Wypożyczalnia Filologii Wschodniosłowiańskiej
BGBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego (Główna)
BIFBiblioteka Instytutu Fizyki
BMBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego (zbiory matematyczne)
BNBiblioteka Niemiecka
BNSBiblioteka Wydziału Nauk Społecznych
BNZBiblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
BODBiblioteka Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
BPP, BPPbgBiblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
BPRBiblioteka Wydziału Prawa i Administracji
BSZBiblioteka Szkoły Zarządzania
BWBBiblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
BWTBiblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
FUSOddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
KJBBiblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu - Czytelnia Katedry Języka Biznesu
MSNPBiblioteka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych
RTVBiblioteka Wydziału Radia i Telewizji
SJOBiblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych