USŁUGI
wykonywane przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego
Wypożyczenia międzybiblioteczne
WyszczególnienieCena
1. Wypożyczenie książki z biblioteki krajowej5 zł
2. Wypożyczenie mikrofilmu z biblioteki krajowej2 zł
3. Sprowadzenie kserokopii z biblioteki krajowejwg rachunku lub zryczałtowana opłata 4 zł
4. Mikrofilmy na zamówienie, kserokopie z mikrofilmów, digitalizacja zbiorów- zamawiane w bibliotekach krajowychwg rachunku
5. Wypożyczenie książki lub mikrofilmu z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią)wg rachunku lub zryczałtowana opłata 30 zł
6. Sprowadzenie kserokopii z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią)wg rachunku lub zryczałtowana opłata 20 zł
7. Wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu na specjalne zamówienie- zamawiane za granicąwg rachunku
8. Wypożyczenie książki lub mikrofilmu z Wielkiej Brytanii100 zł
9. Sprowadzenie kserokopii z Wielkiej Brytanii50 zł
10. Sprowadzanie materiałów z krajów pozaeuropejskichwg rachunku + koszty opłaty pocztowej
11. Sprowadzenie z zagranicy książki dostępnej w kraju, ale niemożliwej do zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznychwg rachunku + koszty opłaty pocztowej
Kwerendy z baz danych
WyszczególnienieCena
1. Wyszukiwanie w komputerowej bazie danych przez pracownika biblioteki na zlecenie instytucji i osób spoza Uniwersytetu Śląskiego.
Instytucje zlecające bibliotece wykonanie kwerendy bibliograficznej lub wyszukiwań bibliometrycznych składają zamówienia sygnowane przez kierownika danej placówki i głównego księgowego. Rachunki wystawia Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Wysokość opłat podano wraz z wliczonym podatkiem VAT
- 25 zł za pierwszą godzinę przeszukiwań
- 20 zł za każdą następną godzinę przeszukiwań
2. Wyszukiwanie cytowań i zestawienia wskaźnika Impact Factor przez pracownika biblioteki na zlecenie instytucji i osób spoza Uniwersytetu Śląskiego.
Instytucje zlecające bibliotece wykonanie kwerendy bibliograficznej lub wyszukiwań bibliometrycznych składają zamówienia sygnowane przez kierownika danej placówki i głównego księgowego. Rachunki wystawia Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Wysokość opłat podano wraz z wliczonym podatkiem VAT
- 25 zł za pierwszą godzinę przeszukiwań
- 20 zł za każdą następną godzinę przeszukiwań
Wydruki, kserokopie i nagrywanie danych
WyszczególnienieCena
1. Wydruk z bazy danych (A4, czarno-biały)0,30 zł
2. Wydruki kolorowe (tekst)1,50 zł
3. Wydruki kolorowe (ilustracja)4 zł
4. Nagrywanie danych na nośnik optyczny czytelnika3 zł
5. Nagrywanie danych na CD (cena z nośnikiem)4 zł
6. Nagrywanie danych na DVD (cena z nośnikiem)5 zł
7. Kserokopie (A4)0,20 zł
8. Kserokopie dla instytucji (A4)0,40 zł
Digitalizacja zbiorów
WyszczególnienieCena
1. Skan czarno-biały do formatu A4/ do formatu A3 (w przypadku pliku o wielkości powyżej 10 MB nagranie na CD gratis) (dodatkowe informacje)1 zł/ 1,5 zł
2. Skan kolorowy do formatu A4/ do formatu A3 (w przypadku pliku o wielkości powyżej 10 MB nagranie na CD gratis) (dodatkowe informacje)1,5 zł/ 2 zł
3. Fotografia cyfrowa (dodatkowe informacje)3 zł
4. Samodzielne skanowanie (dodatkowe informacje)bezpłatne
5. Samodzielne fotografowanie (dodatkowe informacje)bezpłatne
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: