MAPA STRONY - według struktury serwisu
Google
Szukaj w całej sieci
Szukaj na stronie BUŚ


 
ARCHIWUM (strony BUŚ) - konferencje

 • Elektroniczna Biblioteka Dzisiaj. Nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich (Katowice 20.03.1996 r.)
 • IOIS MEETING (12.05-15.05.1996)
 • Ogólnopolska sesja naukowa poświęcona spuściźnie Profesora Bogdana Suchodolskiego (Katowice 10.04.1997 r.)
 • Projekt nowego gmachu Biblioteki (BUŚ)  [opis]  [zdjęcia]
 • Program II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych "Biblioteka elektroniczna dzisiaj" Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych - Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 23 kwietnia 1999
 • Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej - zdjęcia
    BAZY DANYCH - w dostępie ograniczonym (szczegóły przy wejściu do poszczególnych baz)
  Dla wygody użytkowników w systemie OneLog zamieszczono także bazy w wolnym dostępie (chociaż sam OneLog jest systemem o dostępie ograniczonym)

 • AKL / Allgemeines Künstlerlexikon Internationale Künstlerdatenbank
 • Academic Search Premier
 • Agricola
 • Alternative Press Index
 • Alternative Press Index Archive
 • Analytical Abstracts Online (Analytical WebBase)
 • L'Annee Philologique
 • Arts and Humanities Citation Index
 • BasicBiosis
 • Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Bibliografia Polskich Książek Podziemnych
 • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł
 • Bibliografia Zawartości Czasopism
 • Beilstein
 • Biology Digest
 • BIOSIS - Biological Abstracts
 • Business Organizations, Agencies and Publications Directory
 • Business Source Premier
 • Chemical Abstracts
 • Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • Catalyst & Catalysed Reactions Online
 • Chemical Hazards in Industry
 • Contemporary Women's Issues
 • ECONLIT
 • Eric
 • FACTSEARCH
 • Frantext
 • Geobase
 • GeoRef
 • Georef in Process
 • Gmelin
 • GPO Monthly Catalog (US Government Printing Office)
 • Health Source Consumer Edition
 • Health Source: Nursing - Academic Edition
 • Historical Abststracts
 • Humanities International Complete
 • IBZ - International Bibliography of Periodical Literature
 • Index Translationum
 • Index to Scientific and Technical Proceedings
 • Index to Social Sciences and Humanities Proceedings
 • Informator Nauki Polskiej
 • ISSN
 • INIS
 • INSPEC
 • Journal Citation Reports
 • Kraje Świata (dawniej "Informator Polityczny")
 • Laboratory Hazards Bulletin
 • LEGALIS
 • LEX Intranet
 • LEXPOLONICA
 • LexisNexis
 • LISA
 • LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts
 • Master File Premier
 • MATH Database
 • MathSciNet
 • MEDLINE
 • Methods in Organic Synthesis Online
 • MLA
 • Natural Products Updates Online
 • Newspaper Source
 • OCLC ARTICLEFIRST
 • OCLC Electronic Collection Online
 • OCLC PAPERSFIRST (rozszerzona wersja bazy Proceedings First)
 • PAIS
 • Polska Bibliografia Prawnicza
 • Prawo Polskie
 • Proceedings First
 • Przewodnik Bibliograficzny
 • PsycArticles
 • PSYCCRITIQUES
 • PSYCFIRST
 • PsycINFO
 • Regional Business News
 • Science Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • SIRS Researcher
 • SSCI / Social Sciences Citation Index
 • SCI / Science Citation Index
 • SCI / Science Citation Index Expanded
 • SSCI
 • ULRICH'S on disc
 • Ulrichs
 • Ustawodawca
 • Who is who (dawniej "Noty Biograficzne")
 • Wilson Select Plus
 • World Almanacs
 • World Biographical Index    BAZY DANYCH - w układzie alfabetycznym

 • Alfabetyczna lista baz danych
    BAZY DANYCH - w układzie dziedzinowym

  Bazy według dziedzin
    BAZY DANYCH - w wolnym dostępie

 • ARTON / Polska Literatura Humanistyczna
 • Artykuły z gazet i tygodników polskich
 • Baza ISBN / Katalog Wydawców Polskich
 • Bibliografia dokumentów elektronicznych
 • Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Bibliografia Bibliografii Polskich
 • Bibliographie Linguistique / Linguistics Bibliography
 • Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł
 • Bibliografia Zawartości Czasopism
 • BRENDA / The Comprehensive Enzyme Information System
 • Bibliografia Niezależnych Wydawnictw Ciągłych - Czasopisma polskie podziemne
 • CYTBIN
 • DiM / Dzienniki Ustaw i Monitory Polski
 • Euro-Lex
 • Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • PBL / Polska Bibliografia Literacka
 • Polonica Zagraniczne
 • TOXLINE
 • TOXNET
 • UNBISNET
 • Wydawnictwa Ciągłe
    BIBLIOGRAFIE

 • Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego [opis] [wejście]
 • Bibliografia druków o UŚ (1968-1972)
 • Wykaz publikacji o UŚ w zbiorach Biblioteki

    BIBLIOMETRIA

 • "Gorące" publikacje pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • Arton / Polska Literatura Humanistyczna
 • Bibliografia bibliometryczna - publikacje w jęz. polskim
 • Bibliografia bibliometryczna - publikacje obcojęzyczne
 • Cytowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego - na podstawie baz danych ISI
 • dr Eugene Garfield
 • KBN / Komitet Badań Naukowych
 • Konferencja - Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Komitet Naukoznawstwa PAN (Cieszyn, 22-23 listopada 2001 r.)
 • National Citation Report (NCR) - pracownicy Uniwersytetu Śląskiego uwzględnieni w bazie - układ wg wydziałów
 • Naukometryczne aspekty nauk geologicznych
 • Nowe zasady oceny parametrycznej
 • Polska Bibliografia Bibliometryczna
 • Polska Literatura Humanistyczna (ARTON)
 • Publikacje Uniwersytetu Śląskiego w SCI Ex 2000
 • Publikacje Uniwersytetu Śląskiego w SCI Ex 2001
 • Publikacje Uniwersytetu Śląskiego w latach 1981-2000 (na podstawie NCR-Poland i SCI) - wykres
 • Uniwersytet Śląski w SCI Ex 1996-2001
 • Uniwersytet Śląski w SCI Ex 1998-2001
 • Wskaźniki Cytowań - Uniwersytet Śląski
 • Wykaz pracowników Uniwersytetu Śląskiego uwzględnionych w bazie danych National Citation Report (NCR) - Poland 1997    BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO (BUŚ)

 • Adresy, telefony, godziny otwarcia (BUŚ)
 • Informacje ogólne, historia (BUŚ)
 • Nowości: Źródła elektroniczne | Ciekawe nabytki
 • OPAC → wejście do katalogu BUŚ
 • Zdigitalizowany alfabetyczny katalog Biblioteki UŚ
 • Projekt nowego gmachu Biblioteki (BUŚ)  [opis]  [zdjęcia]
 • Skład osobowy BUŚ i bibliotek specjalistycznych
 • Skróty bibliotek pracujących w uniwersyteckiej sieci PROLIB i ich sigla
 • Struktura organizacyjna (BUŚ)
 • Zapytaj bibliotekarza

 • Zaproponuj książkę
    BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE

  Adresy, telefony, godziny otwarcia bibliotek specjalistycznych
    ŹRÓDŁA WIEDZY

 • Archiwa
 • Astronomia
 • Bazy adresowe, rozkłady jazdy
 • Bazy ogólne
 • Bibliologia
 • Biblioteki cyfrowe
 • Biblioteki i katalogi zagraniczne
 • Biblioteki, katalogi - Polska
 • Biologia
 • Ekonomia
 • Encyklopedie
 • Film
 • Filologia
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Geologia
 • Informacja europejska
 • Matematyka
 • Patenty
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Prawo
 • Psychologia
 • Serwisy
 • Słowniki
 • Technika
 • Teologia
 • Wydawnictwa, księgarnie


 • Powrót na
  stronę główną
     Powrót na stronę główną
  Data ostatniej modyfikacji: