BAZA DOKTORATÓW UŚ

Baza Doktoratów obejmuje prace doktorskie bronione na Uniwersytecie Śląskim, przechowywane i udostępniane w BUŚ. Katalog jest niekompletny, sukcesywnie aktualizowany.

Wyszukiwanie w katalogu możliwe jest według następujących kryteriów: autor, tytuł, promotor, rok, dziedzina.

Z uwagi na prowadzone prace wskazane jest korzystanie z katalogu kartkowego, znajdującego się w Pracowni Zbiorów Specjalnych BUŚ. Katalog nie obejmuje prac doktorskich Wydziału Artystycznego i Wydziału Teologicznego.

Zarządzenie Rektora wprowadza dwie kategorie prac doktorskich:

  • prace w wolnym dostępie, z których można korzystać bez dodatkowych formalności w Pracowni Zbiorów Specjalnych, Czytelni Ogólnej oraz on-line. Prace takie mają w opisie adnotację "wolny dostęp" oraz link do pełnego tekstu, znajdującego się w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (o ile elektroniczna wersja pracy jest dostępna).
  • prace, które po spełnieniu warunków określonych w Zarządzeniu Rektora UŚ, dostępne są w Pracowni Zbiorów Specjalnych oraz w Czytelni Ogólnej. Studenci, doktoranci i inni zainteresowani (nie będący samodzielnymi pracownikami naukowymi lub doktorami) zobowiązani są do przedłożenia wniosku o udostępnienie pracy potwierdzonego pisemną zgodą promotora, pod kierunkiem którego praca została opracowana i dziekana wydziału, w którym praca powstała.
Prac doktorskich udostępnianych w BUŚ nie wolno kopiować.

Prace powstałe na Wydziale Artystycznym, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Teologicznym udostępniane są w bibliotekach specjalistycznych

Zapraszamy autorów doktoratów o udzielenie licencji na umieszczenie tekstu w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biblioteką (Pracownia Zbiorów Specjalnych, ul. Bankowa 14, pok. 438, tel. 032-359-12-42 lub e-mailem: buszs@bg.us.edu.pl) lub przesłanie wersji elektronicznej pracy wraz z podpisaną licencją.

Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: