WYKAZY CZASOPISM, BIBLIOGRAFIE
Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Baza zawiera informacje oraz linki do ponad 1300 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę można przeszukiwać według następujących kryteriów: fragment tytułu, ISSN, częstotliwość, wydawca, dostęp, kryterium dostępności pełnych tekstów i/lub abstraktów. Baza jest przygotowywana przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Polskie czasopisma elektroniczne Lista polskich czasopism elektronicznych oraz elektronicznych odpowiedników periodyków drukowanych. Lista tworzona przez Wiktora Gawareckiego. Lista nie jest aktualizowana od 2004 roku
Witryna czasopism Witryna oferuje prezentację ponad 400 pism (w wersji polskiej i angielskiej) - stale aktualizowane dane: adresy, linki do stron WWW, informacje o prenumeracie, informacje o książkach wydawanych przez czasopisma oraz noty charakteryzujące każde z pism.
PubList Baza danych zawierająca informacje o ponad 150 000 tytułów i serii wydawniczych z podstawowymi informacjami o nich (wydawca, ISSN, częstotliwość, e-mail, WWW). Bazę można przeszukiwać poprzez początek tytułu lub tematycznie.
"Lista Filadelfijska" Wykaz czasopism indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information w Filadelfii.
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych Największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich – udostępnia informacje o czasopismach wydanych w latach 1980-2005. Tworzony jest w formacie ARKA, na podstawie corocznych zgłoszeń zasobów bibliotek współpracujących, i liczy ponad 58.000 opisów. Do opisu czasopisma dołączone są sigla bibliotek (zakodowane w alfanumerycznym akronimie nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo). Rozwiązanie kodu do pełnej nazwy instytucji z adresem następuje po kliknięciu myszką na wyróżnionym kodzie. Informacje o 1500 bibliotekach współpracujących z centralnymi katalogami Biblioteki Narodowej dostępne są w bazie danych udostępnionej w Internecie pod numerem 17 – Wykaz siglów bibliotek polskich uczestniczących w centralnych katalogach Biblioteki Narodowej, a także w formie drukowanej. Baza jest aktualizowana na bieżąco, w miarę wpływu zgłoszeń z bibliotek współpracujących. Można ją przeszukiwać przez 8 indeksów: numer ISSN, tytuł, siglum, instytucja sprawcza, hasło przedmiotowe, miejsce wydania, kraj publikacji, język dokumentu. Informacje o lokalizacji poszczególnych tytułów czasopism zagranicznych w konkretnym roku kalendarzowym są również dostępne w postaci drukowanego rocznika - Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach Polskich (ostatni opublikowany tom zawiera dane o zasobie roczników 1999).
Centralny Katalog Czasopism Polskich Najpełniejsze źródło informacji o polskich wydawnictwach ciągłych opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661-1950, przechowywanych w bibliotekach polskich i zagranicznych, współpracujących z Centralnym Katalogiem Czasopism Polskich Biblioteki Narodowej. Baza zawiera 32000 rekordów (bez kalendarzy i sprawozdań, które są w opracowaniu). Do opisu czasopisma dołączono sigla bibliotek - zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo. Bazę CKCP można przeszukiwać poprzez następujące indeksy: tytuł, słowo w tytule, instytucja sprawcza, miejsce wydania, hasło przedmiotowe, język dokumentu.
Czasopisma Polskie Nowe (1985-2000) | (2001-) Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych opublikowane w kwartalniku "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" - z lat 1985-2000 (opracowane w formacie MARC BN) i od roku 2001 (opracowane w formacie MARC 21). W "Bibliografii" zamieszczone są opisy pierwszych numerów tytułów czasopism nowych oraz numerów ostatnich, o ile wydawnictwo przestało się ukazywać lub zmieniło tytuł.
Czasopisma polskie podziemne (1976-1990) Baza zawiera 4338 opisów bibliograficznych czasopism polskich wydawanych w Polsce poza cenzurą, z lat 1976-1990. Tytuły oznaczone gwiazdką [*] zostały opracowane na podstawie źródeł bibliograficznych. Tylko ponad połowa opisanych tytułów znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Bazę można przeszukiwać przez 5 indeksów (tytuł, redaktor, sprawca, miejsce wyd., przedmiot).
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1996-1998 Część bieżącej bibliografii narodowej. Zawiera informację o wydawnictwach ciągłych wydanych w latach 1996-1998. Wyszukiwanie wg: tytułu, osób, instytucji, dziedziny, ISSN, wydawcy.
Spis zawartości prasy wielkopolskiej Zawiera spis zawartości następujących czasopism:
 • Wielkopolanin 1848-1850
 • Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego 1845
 • Tygodnik Poznański. Pismo Naukowo-Literackie 1862-1863
 • Wiarus 1849-1850
 • Tygodnik Poznański. Pismo Naukowo-Literackie 1849-1850
 • Rozrywki Literackie prozą i wierszem 1824-1825
 • Weteran Poznański 1825
 • Mrówka Poznańska 1821-1822
 • Tygodnik Literacki 1838-1845
 • Krzyż a Miecz. Pismo literacko - krytyczne 1850
 • Gazeta Wielkopolska - Niedzielna 1849-1850
 • Rok...pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych 1844 - 1846
 • Dwutygodnik dla Kobiet. Pismo beletrystyczne i naukowe 1881-1885
 • Goniec Polski 1850
 • Kórniczanin 1875
 • Sobótka. Tygodnik Beletrystyczny Ilustrowany 1869-1871
 • Przegląd Poznański 1845-1865
 • Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki 1867, 1869
 • Tygodnik Wielkopolski 1871-1874
 • Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1874-1890
 • Oświata. Pismo sześciotygodniowe, poświęcone domowemu i szkolnemu wychowaniu 1865-1867
 • Orędownik Naukowy. Pismo czasowe poświęcone literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim 1840-1846
 • Przyjaciel Ludu. Czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości. 1834-1849
 • Pisma satyryczno-humorystyczne 1862-1876
 • Szkoła Polska 1849-1853
 • Dziennik Domowy 1841-1847