Wykaz za rok 2008
S
TytułISSNKrajSiglum
Saeculum Christianum1232-1575PLBTL(W)
Saint Louis University Law Journal0036-3030PLBP
Salesianum0036-3502ITBTL(W)
Salvatoris Mater1507-1669PLBTL(W)
Samorząd Terytorialny0867-4973PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BCiesz
Sarajevo Journal of Mathematics (ISSN 1840-0655) zob. Radovi Matematicki
Schlesischer Kulturspiegel1437-5095GEBTL(D)
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht0036-7893CHBP
Science0036-8075USBUŚ-Cz
Scientiae Mathematicae Japonicae1346-0862JPBUŚ-M(D)
Scientia Halensis Universitäte Zeitung0945-9529GEBUŚ-Cz(W)
Scientific American0036-8733USBUŚ-Cz
Scientific Annals of Computer Science (ISSN 1843-8121) zob. Analele Stiintifice ale Universitatii „Al. I. Cuza" din Iasi. Informatica
Scrinium1817-7530RUBTL(D)
Scripta Rudensia1232-6461PLBB(D)
Scripta Theologica0036-9764ESBTL(W)
Scriptura Sacra1428-7218PLBTL(W), BCiesz
Se Vuoi0036-9950ITBTL(D)
Sedno Most. Biuletyn Informacyjny1428-3980PLBNS
Sekty i Fakty1506-719XPLBTL(D), BPP
Semina Scientiarum1644-3365PLBTL(W)
Seminare1232-8766PLBTL(W)
Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A i B (ISSN 1642-848X) zob. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Seprentrion. Arts, lettres, et culture de Flandre et des Pays-Bas0771-8934BEBWFS(D)
Serwis Prawno-Pracowniczy1234-8325PLBP
SIAM Journal on Control and Optimization0363-0129USBUŚ-M
Sign Systems Studies1406-4243EEBWFS
Silesia Antiqua0080-9594PLBNS
Silesia Nova1614-7111PLBWFS
Sinn und Form0037-5756GEBWFS
Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych UEPLBP
Skorowidz Obowiązujących Przepisów PrawnychPLBP
Slavia Antiqua (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0080-9993PLBNS, BWFS
Slavia Occidentalis0081-0002PLBWFS
Slavia Orientalis0037-6744PLBWFS, BUŚ-Cz
Slavia. Casopis pro Slovansku Filologii0037-6736CZBWFS
Slavisticki Studii0352-3055MKBWFS(W)
Slavisticna Revija0350-6894SLBWFS(W)
Slavonic and East European Review0037-6795PLBUŚ-Cz
Slezsky Sbornik0037-6833CZBUŚ-Cz
Slovenska Literatura0037-6973SKBWFS
Slovenska Reč0037-6981SLBWFS
Slovenske Divadlo0037-699XSKBWFS
Slovenske PohladySKBWFS
Slovo a Slovenost0037-7031CZBWFS
Slovo i Cas'0236-1477UABWFS
Słowo i Myśl0860-8482PLBCiesz
Słowo Krzyża1897-7618PLBTL(W)
Słupskie Prace Biologiczne (ISSN 1734-0926) zob. Słupskie Prace Przyrodnicze: S. Botanika, S. Biologia, S. Limnologia
Słupskie Prace Przyrodnicze: S. Botanika S. Biologia, S. Limnologia1734-0926PLBB(W)
Służba Pracownicza0208-6948PLBP, BUŚ-Cz
Smithsonian Contributions of the United States National Herbarium0097-1618USBB(W)
Smithsonian Contributions to Zoology0081-0282USBB(W)
Social Anthropology0964-0282GBBCiesz
Sociologičeskie Issledovanija0132-1625RUBNS
Socjolingwistyka0208-6808PLBWFK, BUŚ, BWFS, BCiesz
Socjologia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0554-8225PLBUŚ
Software zob. Software Developers Journal
Software Developers Journal1734-3917PLBUŚ-Cz, BT
Software Developers Journal EXTRA (SDJ Extra)1734-7661PLBUŚ-Cz
Solanus. International Journal for Russian an East European Bibliographic Library0038-0903MKBUŚ-Cz(W)
Sosnowieckie Studia Teologiczne1642-8846PLBTL(D)
Sovremennaja Dramaturgija0207-7698RUBWFS
Sovremenost0038-5972MKBWFS
Spiegel0038-7452GEDL(1)
Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła1426-4196PLBNS, BTL, BCiesz
Sport Wyczynowy0239-4405PLBP
Spostavitel'no Ezikoznanie0204-8701BGBWFS(W)
Spotkania z Zabytkami. Kultura, Tradycje, Pamiątki0137-222XPLBUŚ-Cz, BNZ, BCiesz
Sprawozdania Archeologiczne0081-2834PLBNS
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S.: A i B1642-848XPLBNS
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)0208-628XPLBNS
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAUPLBWFK(D)
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAU w Krakowie0079354XPLBNS
Sprawy Międzynarodowe0038-853XPLBUŚ-Cz, BNS, BP, BOD
Sprawy Narodowościowe1230-1698PLBNS, BCiesz
Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1230-1647PLBUŚ-Cz, BNZ, BT
Sprawy Polityczne Nowe1507-6881PLBNS
Staat0038-884XGEBP
Stosunki Międzynarodowe (Instytut Stosunków Międzynarodowych)0209-0961PLBP, BNS, BOD
Strafverteidiger0720-1605GEBP
Stremez0039-2294MKBWFS(W)
Studencka Poradnia Prawna (Uniwersytet w Białymstoku)1643-5265PLBP
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (Uniwersytet Wrocławski)1733-5779PLBP
Studenckie Prawnicze Zeszyty NaukowePLBP
Studenckie Zapiski HistorycznePLBTL(W)
Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS1506-8285PLBP(D)
Studenckie Zeszyty Naukowe UŚPLBNS(D)
Studia AloisianaSLBTL(W)
Studia Anglica Posnaniensia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0081-6272PLBWFS(D)
Studia Antyczne i Mediewistyczne (ISSN 1732-8640) zob. Studia Mediewistyczne
Studia Bibliologiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne
Studia Bobolanum (ISSN 1642-5650) zob. Bobolanum
Studia Ełckie (ISSN 1896-6896) zob. Ełckie Studia Teologiczne
Studia Catholica Podoliae1728-7774UABTL(W)
Studia Claromontana0208-8657PLBTL(W)
Studia Classica et NeolatinaPLBWFK
Studia Demograficzne0039-3134PLBUŚ-Cz, BNS, BNZ, BP
Studia Diecezji RadomskiejPLBTL(W)
Studia Ecologiae et Bioethicae1733-1218PLBTL(W)
Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna w KatowicachPLBUŚ(W)
Studia Elbląskie1507-9050PLBTL(W)
Studia Ełckie (ISSN 1896-6896) zob. Ełckie Studia Teologiczne
Studia Erasmiana WratislaviensiaPLBP
Studia et Documenta Historiae et Iuris1026-9169VABP
Studia Etnologiczne i Antropologiczne1506-5790PLBCiesz
Studia Etyczne i Estetyczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej1233-6025PLBCiesz
Studia Europejskie1428-149XPLBUŚ-Cz, BP, BNS
Studia Europejskie (WSMSGiP)PLBP
Studia Filmoznawcze0239-6661PLBCiesz
Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej (ISSN 1643-613X) zob. Kieleckie Studia Filologiczne (Akademia Świętokrzyska)
Studia Franciszkańskie0860-0775PLBTL(W)
Studia Gdańskie0137-4341PLBTL(W)
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica0081-6434PLBNZ
Studia Germanica Gedanensia (Uniwersytet Gdański)1230-6045PLBWFS(W)
Studia Germanica Poznaniensia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0137-2467PLBWFS
Studia GnesnensiaPLBTL(W)
Studia Historica Slavo-Germanica (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0301-6420PLBWFS
Studia Historyczne (Polska Akademia Nauk. Oddział Krakowie)0025-1429PLBUŚ-Cz, BNS, BTL BOD
Studia Humanistyczno-Teologiczne1730-895XPLBCiesz
Studia i Dokumenty Ekumeniczne0239-5541PLBTL
Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego0208-404XPLBWFK
Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego0867-3063PLBWFK(W)
Studia i Materiały z Dziejów Śląska0562-2786PLBNS, BTL(D)
Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego 1233-6408PLBUŚ(W)
Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne1234-8872PLBUŚ(W)
Studia Iuridica (Uniwersytet Warszawski)0137-4346PLBP(D)
Studia Iuridica Agraria1642-0438PLBP
Studia Iuridica Lubliniensia 1731-6375PLBP
Studia Kognitywne1641-9758PLBWFS
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie1230-0780PLBTL(W)
Studia Kulturoznawcze (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)PLBWFK
Studia Laurentiana1643-1871PLBTL(W)
Studia Leksykograficzne0860-6471PLBWFK
Studia Litteraria Polono-Slavica1231-8922PLBWFS
Studia Loviciensia1509-2380PLBTL(W)
Studia Mathematica0039-3223PLBUŚ-M
Studia Mediewistyczne0039-3231PLBUŚ, BNS, BTL
Studia Medioznawcze (Uniwersytet Warszawski)1641- 0920PLBNS
Studia Moralia0081-6736ITBTL
Studia nad PolitykąPLBUŚ
Studia nad Polszczyzną KresowąPLBWFK
Studia nad Rodziną1429-2416PLBNS, BTL(W), BCiesz
Studia Naturae0551-4193PLBB
Studia Naturae. S. A: Wydawnictwa Naukowe0081-6760PLBUŚ, BB
Studia Niemcoznawcze (Uniwersytet Łódzki)PLBWFS
Studia Niemcoznawcze (Uniwersytet Warszawski)0208-4597PLBWFS
Studia Norwidiana (Towarzystwo Naukowe KUL) 0860-0562PLBWFK, BUŚ(W), BTL(W)
Studia o Sztuce dla Dziecka0860-5181PLBWFK
Studia Oecumenica1643-2762PlBTL(W)
Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej (Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie)0137-2939PLBB
Studia Paradyskie0860-8539PLBTL(W)
Studia Pastoralne1734-4433PLBTL
Studia Pelplińskie0239-4456PLBTL(W)
Studia Philosophiae Christianae0585-5470PLBNS, BCiesz, BTL(W)
Studia Piekarskie1734-445XPLBTL(D)
Studia Płockie0137-4362PLBTL(W)
Studia Podlaskie1230-7165PLBUŚ(W), BTL(W)
Studia Politologiczne (Uniwersytet Warszawski)1640-8888PLBNS
Studia Polityczne1230-3135PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Studia Polonistyczne (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0137-4370PLBWFK
Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria0137-4389PLBWFK
Studia Polsko-Ukraińskie1896-2319PLBTL
Studia Prawa Prywatnego1895-1279PLBP
Studia Prawnicze (Polska Akademia Nauk)0039-3312PLBUŚ-Cz, BP
Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ISSN 1897-7146) zob. Prawo, Administracja, Kościół
Studia Prawno-Ekonomiczne (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)0081-6841PLBP, BNS
Studia Prawno-EuropejskiePLBP
Studia Prawnoustrojowe1644-0412PLBP
Studia Psychologiczne0081-685XPLBUŚ-Cz, BCiesz, BPP
Studia Quaternaria1641-5558PLBNZ(W)
Studia Redemptorystowskie1731-710XPLBTL(W)
Studia Regionalne i Lokalne1509-4995PLBNS, BP, BNZ
Studia Romanica Posnaniensia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0137-2475PLBUŚ
Studia Rossica Posnaniensia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0081-6884PLBUŚ
Studia Salvatoriana Polonica1898-3596PLBTL(W)
Studia Sandomierskie0208-7626PLBTL(W)
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica0081-6906HUBUŚ-M(W)
Studia Semiotyczne0137-6608PLBWFK, BWFS, BNS
Studia Socjologiczne0039-3371PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BPP, BCiesz
Studia Staropolskie0081-6949PLBWFK
Studia Śląskie (Instytut Śląski w Opolu)0039-3355PLBUŚ(W), BTL(W)
Studia Teologica1212-8570CZBTL(W)
Studia Teologiczne0239-801XPLBTL(W)
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego0137-3420PLBTL(W), BUŚ
Studia Theologica Varsaviensia0585-5594PLBCiesz, BTL(W)
Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej1732-8403PLBTL(W)
Studia Warmińskie0137-6624PLBTL(W)
Studia Włocławskie1506-5316PLBTL(W)
Studia Wschodniosłowiańskie (Uniwersytet w Białymstoku)1642-557XPLBUŚ(W)
Studia WyborczePLBP
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej1230-5057PLBUŚ
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej0081-7090PLBUŚ, BWFK
Studia z Filozofii PrawaPLBP
Studia z Historii Sztuki0081-7104PLBNS, BWFK
Studia z Okresu Oświecenia0081-7112PLBWFK
Studia z Prawa WyznaniowegoPLBP
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej1429-9585PLBP
Studia Zachodnie (Uniwersytet Zielonogórski)PLBUŚ(W)
Studia Źródłoznawcze0081-7147PLBUŚ, BNS
Studia. PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju0079-3493PLBNS
Studies in Polish Linguistics1732-8160PLBWFK
Studies in Second Language Acquisition0272-2631GBBWFS
Studium1425-1574PLBWFK
Studium Niemcoznawcze (Instytut Zachodni)0239-7846PLBUŚ
Stuttgärter Beiträge zur Naturkunde. S. B: Geologie und Palaontologie0341-0153GEBNZ(W)
Stylistyka (Uniwersytet Opolski )1230-2287PLBUŚ(W), BWFK
Sub-Stance0049-2426USBWFS
Süddeutsche Zeitung0174-4917GEDL(1)
Summarium0035-7723PLBNS, BTL
Suplement. Magazyn studentów Uniwersytetu Śląskiego1730-1688PLBUŚ-Cz
Sure!1126-9227ITBCiesz(SJ)
Sylwan0039-7660PLBB
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae0302-7384PLBWFK
Sympozjum1429-558XPLBTL(D)
Syntaxe and Semantique1623-6742FRBWFS
Systems Science0013-1223PLBUŚ-M
Szkice Archiwalno-Historyczne1508-275XPLBTL(D)
Szkoła Specjalna0137-818XPLBPP, BCiesz
Sztuka i Filozofia (Uniwersytet Warszawski)1230-0330PLBUŚ-Cz, BCiesz, BOD
Sztuka Wychowania1732-8128PLBCiesz
Sztuka.pl1896-5938PLBUŚ-Cz, BCiesz