Wykaz za rok 2008
P
TytułISSNKrajSiglum
Pacific Journal of Mathematics0030-8730USBUŚ-M(D)
Paedagogia Christiana1505-6872PLBCiesz, BTL(W), BUŚ(W)
Palaeontology0031-0239GBBNZ
Palaios0883-1351USBNZ
Palamedes1896-8244PLBTL, BWFK
Paleobiology0094-8373USBNZ
Paleontologičeskij Žurnal0031-031XRUBNZ
Palestinskij Sbornik0131-2642RUBTL(D)
Palestra0031-0344PLBUŚ-Cz, BP
Pallas Silesia. Antyk na Śląsku1426-9090PLBWFK
Pamatky Archeologicke0031-0506CZBUŚ-Cz
Pamięć i Sprawiedliwość (ISSN 1427-7476) zob. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej0551-3790PLBUŚ
Pamiętnik Cieszyński0137-558XPLBNS(D), BCiesz
Pamiętnik Literacki0031-0514PLBUŚ-Cz, BOD, BWFS, BWFK, BCiesz
Pamiętnik Słowiański0078-866XPLBUŚ-Cz, BWFS
Pamiętnik Teatralny0031-0522PLBUŚ-Cz, BWFK BCiesz, BOD
Pamiętnik Ustroński1643-6504PLBCiesz
Panorama Goleszowska1427-6550PLBCiesz
Państwo i Prawo0031-0980PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BT
Papers and Studies in Contrastive Linguistcs (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0137-2459PLBUŚ, BWFS BWFK
Parerga1730-0274PLBTL(W)
Paris Match0397-1635FRBSJO
Parki Narodowe0867-6550PLBNZ
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody0208-7545PLBB(W)
Parlament0031-2258GEDL(1)
Passagen. PassagesCHBWFS(D)
Past and Present0031-2746GBBNS
Pastores1505-9634PLBTL
PATH. Pontificia Academia TheologicaVABTL(D)
PC World Komputer1232-3004PLBUŚ-Cz, BNZ, BT
Pedagogika zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika
Pedagogika Pracy0239-7757PLBCiesz
Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej
Pedagogika Społeczna1642-672XPLBCiesz, BPP
Pełna Kultura1730-1092PLBCiesz
Penetrator. Wiadomości Gospodarcze1233-3050PLBSZ
Periodica Mathematica Hungarica0031-5303HUBUŚ-M(W)
Personel1233-0299PLBUŚ-Cz, BSZ, BNS
Personel i Zarządzanie (ISSN 1641-0793) zob. Personel
Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne1730-4172PLBTL(W)
Perspectives on Politics (dod. do American Political Science)1537-5927GBBP
Perspektywy1427-3543PLBUŚ-Cz
Philosophische Rundschau0031-8159GEBNS(D)
Philosophy0031-8191GBBUŚ-Cz
Philosophy Today0031-8256USBWFS
Phonus0949-1791GEBWFS(W)
PHP Solutions1731-2922PLBUŚ-Cz
Phronesis0031-8868NLBNS
Physica Medica1120-1797ITBF
Physical Chemistry Chemical Physics1463-9076GBBUŚ-Ch
Physical Review Letters0031-9007USBF
Physical Review. S. A: Atomic Molecular and Optical Physics1050-2947USBF
Physical Review. S. B: Condensed Matter0163-1829USBF
Physical Review. S. C: Nuclear Physics0556-2813USBF
Physical Review. S. D: Particles and Fields0556-2821USBF
Physical Review. S. E: Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics1063-651XUSBF
Physics Today0031-9228USBF
Physiologia Plantarum0031-9317DKBB
Phytocoenosis. S.: Archivum Geobotanicum1230-5952PLBB(D)
Pismo Środowiska Akademickiego PCz1428-7633PLBUŚ-Cz(W)
Plant Cell1040-4651DKBB
Plant Physiology0032-0889USBB
Plant, Cell and Environment0140-7791GEBB(D)
Počvovedenie0032-180XRUBNZ
Poezja i Dziecko1730-6981PLBCiesz
Pogranicze. Studia Społeczne (Uniwersytet w Białymstoku)1230-2392PLBCiesz(W)
Poland. International Economic Report (Szkoła Główna Handlowa)0867-6798PLBNS(W)
Polar Research0800-0395NOBNZ
Policja1640-9280PLBP
Polimery0032-2725PLBUŚ-Ch
Polis1230-2031PLBNS
Polish Art Studies0208-7243PLBWFK
Polish Botanical Journal1641-8190PLBB
Polish Botanical Studies0867-0730PLBB(D)
Polish Ecological Studies0032-3764PLBUŚ-Cz
Polish Geological Institute. Special Papers1507-9791PLBNZ(W)
Polish Journal of Applied Chemistry 0867-8928PLBUŚ-Ch
Polish Journal of Biblical Research1641-7224PLBTL
Polish Journal of Chemistry0137-5083PLBUŚ-Ch
Polish Journal of Ecology (1505-2249) zob. Ekologia Polska
Polish Journal of Microbiology (ISSN 0137-1320) zob. Acta Microbiologica Polonica
Polish Journal of Natural Sciences (ISSN 1643-9953) zob. Natural Science. Acta Academiae Agriculturare Olstenensis
Polish Polar Research0138-0338PLBNZ
Polish Political Science Yearbook0208-7375PLBNS
Polish Sociological Review1231-1413PLBUŚ-Cz, BNS
Polish Yearbook of International Law0554-498XPLBP
Politeja. UJ1733-6716PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Political Science and Politics0032-3195GBBP
Political Science Quarterly0032-3195USBP
Politicus. Biuletyn Instytutu Studiów Politycznych PAN0867-7506PLBNS
Polityka0032-3500PLBUŚ-Cz, BNS, BPP, BOD,BNZ(1), BCiesz
Polityka i Społeczeństwo1732-9639PLBUŚ-Cz(W)
Polityka Społeczna0137-4729PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BOD, BPP, BCiesz
Polityka Wschodnia1230-8935PLBUŚ-Cz
Polonia Sacra1428-5673PLBTL(W)
Polonica Zagraniczne0554-5625PLBWFK, BUŚ-Inf, BCiesz
Polonica. Instytut Języka Polskiego PAN0137-9712PLBUŚ, BWFK
Polonistyka0551-3707PLBUŚ-Cz, BWFK, Ciesz
Polska 2000 Plus1640-873XPLBNS
Polska Bibliografia Bibliologiczna0860-6560PLBUŚ-Inf, BNS, BUŚ, BWFK
Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa 0860-5475PLBUŚ
Polska Bibliografia Penitencjarna1505-0165PLBP
Polska Bibliografia Prawnicza0551-3855PLBUŚ, BP
Polska Bibliografia SztukiPLBWFK
Polska Scena Polityczna. Vademecum Partii i Ugrupowań Politycznych1427-8189PLBNS
Polska Sztuka Ludowa zob. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Polska w Europie1231-7934PLBP
Polski Przegląd Dyplomatyczny1642-4069PLBNS, BP
Polski Przegląd Kartograficzny0324-8321PLBNZ
Polskie Badania Archeologiczne0554-6032PLBNS
Polskie Regiony1733-4748PLBCiesz
Polskie Ustawy. Zbiór Przepisów - UzupełnieniaPLBUŚ-Cz
Polszczyzna (1427-9363) zob. Nowa Polszczyzna
Polszczyzna Regionalna Pomorza0860-7575PLBWFK
Pomiary, Automatyka, Kontrola0032-4140PLBT
Pomiary-Automatyka-Robotyka1427-9126PLBT
Poradnik Bibliotekarza0032-4752PLBUŚ-Cz, BP, BWFK, BOD, BCiesz
Poradnik Gazety Prawnej1234-5695PLBP
Poradnik Językowy0551-5343PLBUŚ-Cz, BWFS, BWFK, BOD, BCiesz
Poradnik Muzyczny1644-6343PLBCiesz
Portolana. Studia MediterraneaPLBNS
Postępy Biochemii0032-5422PLBB
Postępy Biologii Komórki0324-833XPLBB
Postępy Fizyki0032-5430PLBF
Postępy Mikrobiologii0079-4252PLBB
Postępy Nauk Rolniczych0032-5457PLBB
Postępy Techniki Jądrowej0551-6841PLBNZ
Postscriptum: Biuletyn Letniej Szkoły Języka Literatury i Kultury Polskiej (Uniwersytet Śląski)1427-0501PLBWFK(D), BUŚ-Cz
Poślij mnie!1506-8641PLBTL(W)
Poznaj Swój Kraj0032-6151PLBNZ
Poznaj Świat0032-6143PLBNZ
Poznań Studies in Contemporary Linguistics (ISSN 0137-2459) zob. Papers and Studies in Contrastive Linguistics
Poznańskie Studia EtnologicznePLBCiesz
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)1233-8672PLBUŚ
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)1233-8680 PLBUŚ
Poznańskie Studia Teologiczne0209-3472PLBUŚ, BTL(W)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki1233-3379PLBNS
Pozytyw1507-4137PLBCiesz(IS)
Praca i Polityka Społeczna0209-357XPLBP(D)
Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Praca Socjalna0860-3480PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0860-1933PLBUŚ
Prace Filologiczne (Uniwersytet Warszawski)0138-0567PLBWFK
Prace Geograficzne (Uniwersytet Jagielloński)1644-3586PLBUŚ(W)
Prace Geologiczne (Polska Akademia Nauk)0079-3361PLBUŚ
Prace Historycznoliterackie zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Historycznoliterackie
Prace i Materiały Zootechniczne0137-1649PLBB
Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska0208-4112PLBUŚ
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. A. i S. B.0369-9870PLBB(W)
Prace Instytutu Języka Polskiego PAN0208-4074PLBUŚ, BWFK
Prace Instytutu Podstaw Informatyki0138-0648PLBT
Prace Instytutu Rozwoju Studiów StrategicznychPLBNS(D)
Prace Językoznawcze PAN0079-3485PLBWFK
Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3256PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Archeologicznej PTPN0137-3250PLBNS
Prace Komisji Filologicznej PTPN0137-642XPLBUŚ, BWFK
Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU0079-3272PLBUŚ, BNS, BWFK(D)
Prace Komisji Historii Sztuki PTPN0079-466XPLBNS, BWFK
Prace Komisji Historycznej PTPN0079-4651PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Katowicach0137-964XPLBWFK
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Krakowie0554-579XPLBWFK
Prace Komisji Językoznawczej PTPN0079-4678PLBWFK, BWFS
Prace Komisji Językoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie0079-3310PLBWFK
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych (Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie)0079-3353PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej1425-7475PLBUŚ
Prace Matematyczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Matematyczne
Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna Kraków0239-6025PLBUŚ(W)
Prace Muzeum Ziemi0032-6275PLBNZ
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. ChemiaPLBUŚ-Ch(W)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury0860-0821PLBWFK(W)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Studia NeofilologicznePLBUŚ(W)
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej0084-2869PLBUŚ(W)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Acta Biologica Silesiana0860-2441PLBUŚ, BB
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Annales Mathematicae Silesianae0860-2107PLBUŚ, BUŚ-M
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica1231-0913PLBUŚ, BNS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes0208-5054PLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia0208-5534PLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny0209-3731PLBUŚ, BWFK
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia0137-5482PLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica0208-5550PLBUŚ, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego0208-5577PLBUŚ, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze0208-5038PLBUŚ, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Romanica SilesianaPLBUŚ, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne0860-8164PLBUŚ, BWFK
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej0208-5003PLBUŚ, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego0208-5011PLBUŚ, BWFK
Prace Naukowe-Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa zob. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych S.ABC0209-1539PLBUŚ-M
Prace Onomastyczne0079-4775PLBWFK
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 0866-9465PLBNZ(W)
Prace Polonistyczne0079-4791PLBUŚ-Cz, BWFK
Prace Slawistyczne0208-4058PLBUŚ, BWFK, BWFS
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. A: Litteraria0084-3016PLBNS, BWFK
Prace Wydziału 1 - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)0076-0404PLBWFK
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)0208-497XPLBNS
Prace z Nauk Społecznych zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych
Prakseologia0079-4872PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej zob. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prasa Polska1252-1213PLBNS, BWFK
Pravnik0032-6976SLBP(W)
Prawa Człowieka - Human Rights1230-6614PLBUŚ, BP
Prawo (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0083-4262PLBUŚ
Prawo Asekuracyjne1233-5681PLBP
Prawo Bankowe1231-1472PLBP
Prawo Europejskie1730-0169PLBP
Prawo Europejskie w Praktyce (ISSN 1733-2036) zob. Prawo Europejskie
Prawo i AdministracjaPLBP
Prawo i KościółPLBTL(W)
Prawo i Medycyna1506-8757PLBP
Prawo i Podatki: komentarze, informacje, analizy1895-1775PLBP
Prawo i Podatki Unii Europejskiej (ISSN 1734-2422) zob. Prawo Unii Europejskiej
Prawo i Środowisko1234-8937PLBP
Prawo Kanoniczne0551-911XPLBP, BTL(W)
Prawo Morskie0860-7338PLBP
Prawo Przedsiębiorcy1230-2856PLBP
Prawo Spółek1426-2878PLBP
Prawo Teleinformatyczne1896-3323PLBP
Prawo Unii Europejskiej1429-9240PLBP, BUŚ-Cz
Prawo w Służbie Zdrowia1426-6458PLBP
Prawo Zamówień Publicznych1733-0777PLBP
Prawo, Administracja, Kościół1644-9924PLBP, BTL(W)
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja1427-5481PLBP
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts-IPRAX0720-6585GEBP
Praxis. Fremdsprachenunterricht 1613-0901GEBWFS
Premislia Christiana0867-308XPLBTL(W)
Preslia0032-7786CZBB(W)
Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818PLBUŚ-Cz, BNS, BRTV, BCiesz(IS)
Presse und Sprache0935-8064GEDL(1)
Primar. Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarschulbereich0942-0533GEBWFS
Primerjalna Knjizevnost0351-1189SLBWFS(D)
Primorska Srecanja zob. Kulturno Drustvo Primorska Srecanja: revija za druzboslovje, gospodarstvo in kulturo
Principia 0867-5392PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Probability and Mathematical Statistics0208-4147PLBUŚ-M
Problemes Politique et Sociaux0015-9743FRBSNP
Problemos (Vilniaus Universitetas)1392-1126LTBUŚ-Cz(W)
Problemy Ekologii1427-3381PLBUŚ-Ch BNZ, BB
Problemy Jakości0137-8651PLBSZ
Problemy Kryminalistyki0552-2153PLBP
Problemy Ocen Środowiskowych1507-0441PLBNZ, BP
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze0552-2188PLBUŚ-Cz, BPP, BCiesz
Problemy Polityki Społecznej1640-1808PLBCiesz
Problemy Prawa Karnego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego1896-7604PLBP
Problemy Prawa Przewozowego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Przewozowego
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
Problemy Prawnicze. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w WarszawiePLBP
Problemy Społeczne1730-6361PLBNS
Problemy Turystyki0138-0478PLBNZ
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego1730-4504PLBP
Problemy Współczesnej Kryminalistyki1643-2207PLBP
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich0137-5423PLBNZ
Proceedings of the American Mathematical Society0002-9939USBUŚ-M
Proceedings of the London Mathematical Society0024-6115GBBUŚ-M
Progress in Human Geography0309-1325GBBNZ
Prokurator1509-149XPLBP
Prokuratura i Prawo1233-2577PLBP(D)
Przegląd1509-3115PLBNS
Przegląd Antropologiczny0033-2003PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Archeologiczny0079-7138PLBNS
Przegląd Biblioteczny0033-202XPLBUŚ-Cz, BB, BP, BNZ, BWFK, BUŚ-Inf, BTL, BOD
Przegląd Elektrotechniczny0033-2097PLBT
Przegląd Europejski1641-2478PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria1230-1493PLBUŚ-Cz, BNS, BOD BCiesz
Przegląd Geodezyjny0033-2127PLBNZ
Przegląd Geofizyczny0033-2135PLBNZ
Przegląd Geograficzny0033-2143PLBUŚ-Cz, BNZ
Przegląd Geologiczny0033-2151PLBNZ
Przegląd Glottodydaktyczny0137-544XPLBSJO
Przegląd Historyczno-Oświatowy0033-2178PLBUŚ-Cz, BPP
Przegląd Historyczny0033-2186PLBUŚ-Cz, BNS, BOD
Przegląd Homiletyczny (ISSN 1730-3354) zob. Przegląd Pastoralno-Homiletyczny
Przegląd Humanistyczny0033-2194PLBUŚ-Cz, BWFS, BNS BWFK, BCiesz, BOD
Przegląd Kalwaryjski1234-6004PLBTL(W)
Przegląd Komunikacyjny0033-2232PLBP
Przegląd Kulturoznawczy1895-975XPLBWFK
Przegląd Legislacyjny1426-6889PLBP
Przegląd Organizacji0137-7221PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BSZ
Przegląd Orientalistyczny0033-2283PLBNS
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego1230-5065PLBP
Przegląd Pastoralno-HomiletycznyPLBTL
Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego (Uniwersytet Opolski)1425-7998PLBUŚ-Cz(W), BCiesz, BTL(D)
Przegląd Podatkowy0867-7514PLBP
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych1641-6856PLBP
Przegląd Policyjny0867-5708PLBP
Przegląd Politologiczny1426-8876PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Polityczny1232-6488PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Polonijny0137-303XPLBUŚ-Cz, BCiesz
Przegląd Powszechny0209-1127PLBUŚ-Cz, BCiesz, BTL(W)
Przegląd Prawa Egzekucyjnego1731-030XPLBP(D)
Przegląd Prawa Europejskiego1427-0552PLBP
Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego zob. Przegląd Prawa Europejskiego
Przegląd Prawa Handlowego1230-2996PLBUŚ-Cz, BP
Przegląd Prawa Karnego0860-8903PLBP
Przegląd Prawa Publicznego1896-8996PLBP
Przegląd Prawa RolnegoPLBP
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego1644-0242PLBP(D)
Przegląd Psychologiczny0048-5675PLBUŚ-Cz, BNS, BPP
Przegląd Religioznawczy1230-4379PLBUŚ-Cz, BNS, BTL
Przegląd Rusycystyczny0137-298XPLBWFS
Przegląd Rządowy1230-087XPLBNS
Przegląd Sądowy0867-7255PLBUŚ-Cz, BP
Przegląd Sejmowy (Kancelaria Sejmu)1230-5502PLBNS, BP, BUŚ-Cz
Przegląd Socjologiczny (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)0033-2356PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BCiesz
Przegląd Statystyczny0033-2372PLBUŚ-Cz, BNZ
Przegląd Środkowoeuropejski1232-0447PLBNS
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska0137-8783PLBT
Przegląd Tomistyczny0860-0015PLBUŚ(W), BNS, BTL(W)
Przegląd Uniwersytecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)0866-9961PLBTL(D)
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490PLBUŚ-Cz, BP
Przegląd Więziennictwa Polskiego1230-4433PLBP, BPP
Przegląd Wschodni0867-5929PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Wyborczy1507-983XPLBP(D)
Przegląd Zachodni0033-2437PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BWFS
Przegląd Zachodniopomorski (Uniwersytet Szczeciński)0552-4245PLBUŚ-Cz
Przegląd Zoologiczny0033-247XPLBB(W)
Przekładaniec1425-6851PLBWFK
Przekrój0033-2488PLBUŚ-Cz
Przemysł Chemiczny0033-2496PLBT, BUŚ-Ch
Przestrzenie Teorii1644-6763PLBWFK, BWFS
Przeszłość Demograficzna Polski0079-7189PLBTL
Przewodnik Bibliograficzny0033-2518PLBP, BWFK, BCiesz
Przewodnik Katolicki0137-8384PLBTL
Przyroda Górnego Śląska1425-4700PLBUŚ-Cz(W), BNZ, BB
Przyroda PolskaPrzyroda Polska0552-430XPLBNZ, BB, BCiesz
Psychiatria i Psychologia Kliniczna (ISSN 1644-6313) zob. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży1642-4034PLBPP
Psychiatria Polska0033-2674PLBPP
Psychologia Jakości Życia1644-1796PLBCiesz
Psychologia Społeczna1896-1800PLBPP
Psychologia w Szkole1731-836XPLBCiesz
Psychologie Heute 0340-1677GEDL(1)
Psychoterapia0239-4170PLBPP
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej1230-5529PLBUŚ-Inf, BWFK, BUŚ-Cz
Public Law0033-3565GBBP
Publicationes Mathematicae. Debrecen0033-3883HUBUŚ-M(W)
Publicationes Universitatis Miskolciensis. S.: Juridica et Politica0866-6032HUBUŚ-Cz(W)
Publications de l'Institut Mathematique0350-1302SBBUŚ-M(W)
Publications of the Institute of Geophysics. S. A: Physics of the Earth Interior0137-2440PLBNZ
Publications of the Institute of Geophysics. S. B: Seismology0138-0109PLBNZ
Publications of the Institute of Geophysics. S. C: GeomagnetismPLBNZ
Publications of the Institute of Geophysics. S. D: Atmosphere Physics0138-0125PLBNZ
Publications of the Institute of Geophysics. S. E: Water ResourcesPLBNZ
Publications of the Institute of Geophysics. S. F: Planetary Geodesy0138-0141PLBNZ
Publications of the Institute of Geophysics. S. M: Miscellanea0138-015XPLBNZ