Wykaz za rok 2008
O
TytułISSNKrajSiglum
Obecni1642-4565PLBTL(W)
Oceanologia0078-3234PLBNZ
Oceanological and Hydrobiological Studies (ISSN 1730-413X) zob. Oceanological Studies
Oceanological Studies1505-232XUSBNZ
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów1230-7408PLBUŚ-Cz, BB, BT, BNZ
Ochrona Przyrody0078-3250PLBB, BNZ
Ochrona Środowiska1230-6169PLBUŚ-Ch
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych1230-7831PLBUŚ(W), BNZ
Ochrona Środowiska. Przegląd1641-9103PLBP
Ochrona Zabytków0029-8247PLBUŚ-Cz, BCiesz
Odra0472-5182PLBUŚ-Cz, BWFS, BOD, BWFK, BCiesz
Odrodzenie i Reformacja w Polsce0029-8514PLBUŚ, BNS, BWFK, BTL
Öffentliche Verwaltung0029-859XGEBP
Ogoniok0131-0097RUBSJO
Okolice1732-3185PLBCiesz
Onomastica0078-4648PLBWFK, BWFS, BCiesz
Ons Erfdeel. Algemen - Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift0030-2651BEBWFS(D)
Opcje1230-9982PLBUŚ-Cz, BWFK, BCiesz, BWFS(D)
Opieka, Wychowanie, Terapia1230-0861PLBPP, BCiesz
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne1731-8297PLBP
Optimum. Studia Ekonomiczne1506-7637PLBUŚ-Cz(W)
Opuscula Mathematica1232-9274PLBUŚ-M(W)
Orbis Linguarum1426-7241PLBWFS
Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica0867-2008PLBNS
Organizacja i Kierowanie0137-5466PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BSZ
Orientierung0030-5502CHBTL(D)
Orońsko - Kwartalnik Rzeźby1230-6703PLBCiesz
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1732-8357PLBUŚ-Cz, BP
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (ISSN 1732-8357) zob. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej1234-1525PLBP(D)
Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850PLBUŚ-Cz, BP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych1231-2312PLBP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Samorządowych1232-7107PLBP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261PLBUŚ-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dokumentów1234-5261PLBP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa0137-2785PLBUŚ-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych1732-2367PLBUŚ-Cz, BP
Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoPLBP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy1428-6621PLBP
Osservatore Romano (ed. niem.)0179-7987GEBTL(D)
Osservatore Romano (ed. pol.)1122-7249PLBTL
Osterreichische Zeitschrift fur Volkskunde.N.S.0029-9668AUBCiesz(W)
Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens0030-6428GEBNS(W)
Osteuropa-Recht0030-6444GEBP
Ost-West Europäische Perspectiven1439-2089GEBTL(D)
Oxford Journal of Legal Studies0143-6503GBBP