Wykaz za rok 2008
K
TytułISSNKrajSiglum
Kafka - Kwartalnik Środkowoeuropejski1619-0807PLBCiesz
Kalendarz Cieszyński1232-2725PLBCiesz
Kalendarz Ewangelicki0239-3476PLBCiesz, BTL(W)
Kalendarz GoleszowskiPLBCiesz
Kalendarz Miłośników Skoczowa1730-671XPLBCiesz
Kalendarz Śląski0862-1810CZBCiesz
Kalendarz Ustroński1506-848XPLBCiesz
Kaliskie Studia Teologiczne1643-6269PLBTL(W)
Karbo. Energochemia, Ekologia1230-0446PLBUŚ-Ch, BT
Karta0867-3764PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Kartki1233-3662PLBWFK
Kataliz i NeftechimijaUABUŚ-Ch(W)
Katalog Mediów Polskich1426-1480PLBNS
Katecheta0209-1291PLBCiesz, BTL
Kentavr Centaurus. Studia Classica et MediaevaliaRUBTL(D)
Keryks1643-2444PLBTL
Keyboard0730-0158USBCiesz(IM)
Kibernetika i Sistemnyj Analiz0023-1274UABUŚ-M(W)
Kieleckie Studia Filologiczne0208-5976PLBWFK(W)
Kieleckie Studia Teologiczne1730-072XPLBTL(W)
Kino0023-1673PLBUŚ-Cz, BWFK, BRTV, BCiesz
Kirchliche Zeitgeschichte0932-9951GEBTL(W)
Klerusblatt0948-6216GEBTL(D)
Klio (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) (ISSN 1643-8191) zob. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
Knizevnost0023-2408SBBWFS(W)
Knygotyra0204-2061LTBUŚ-Cz(W)
Kobe Journal of Mathematics0289-9051JPBUŚ-M(W)
Kodai Mathematical Journal0386-5991JPBUŚ-M(D)
Kolokwia PsychologicznePLBCiesz
Kompozyty0860-7222PLBT(W)
Komputer CD1730-9662PLBT
Komunikaty Rady Języka Polskiego (Polska Akademia Nauk)PLBWFK(D)
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa1230-6142PLBUŚ-Cz, BCiesz, BWFK
Kontrola Państwowa0452-5027PLBUŚ-Cz, BP
Kosmos0023-4249PLBB
Krakowskie Studia MiędzynarodowePLBNS
Krakowskie Zeszyty Sądowe1640-7334PLBP
Kraków1733-0459PLBUŚ-Cz
Kras i Speleologia zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia
Krasnogruda. Narody, Kultury, Małe Ojczyzny Europy Środkowo-Wschodniej1230-7645PLBCiesz
Kresy0867-1125PLBUŚ-Cz, BWFS, BWFK, BOD
Kronika Katowic. Rocznik Muzeum Historii Katowic0239-8141PLBUŚ
Kronika Sejmowa0867-5414PLBP(D), BNS
Kronos1897-1555PLBWFK
Książka i Czytelnik0208-8339PLBWFK
Książki - Magazyn Literacki zob. Magazyn Literacki
Książnica Śląska0208-5798PLBTL(W)
Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrony Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych UŚ1232-0838PLBNZ
KTS - Zeitschrift für Insolvenrechts, Konkurs, Treuchand, Sanierung0934-6724GEBP
Kultura Fizyczna0137-7671PLBCiesz
Kultura i Edukacja1230-266XPLBPP, BCiesz
Kultura i Społeczeństwo0023-5172PLBUŚ-Cz, BPP, BNS, BOD, BTL, BCiesz
Kultura Popularna1644-8340PLBWFK
Kultura Slova0023-5202SKBWFS
Kultura Współczesna1230-4808PLBUŚ-Cz, BWFK BCiesz
Kulturen Život0047-3731MKBWFS(W)
Kulturjournal des Goethe-Instituts0724-343GEBSJO(D)
Kulturno Drustvo Primorska Srecanja: revija za druzboslovje, gospodarstvo in kulturoSLBWFS(D)
Kunstforum Internazional0177-3674GEDL(1)
Kwartalnik Artystyczny1232-2105PLBCiesz
Kwartalnik Edukacyjny1230-7556PLBCiesz
Kwartalnik Filmowy0452-9502PLBWFK, BRTV, BCiesz
Kwartalnik Filozoficzny1230-4050PLBUŚ-Cz, BNS, BTL, BCiesz, BOD
Kwartalnik Geologiczny0023-5873PLBUŚ-Cz, BNZ
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej0023-5881PLBUŚ-Cz, BNS, BNZ, BCiesz
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki0023-589XPLBUŚ-Cz, BNS, BWFK
Kwartalnik Historii Żydów1425-9966PLBUŚ-Cz
Kwartalnik Historyczny0023-5903PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BOD
Kwartalnik Metodyczny0137-4559PLBWFK
Kwartalnik Neofilologiczny0023-5911PLBUŚ-Cz, BWFS, BOD
Kwartalnik Opolski0023-592XPLBCiesz, BUŚ-Cz, BWFK
Kwartalnik Pedagogiczny0023-5938PLBUŚ-Cz, BPP, BCiesz, BTL
Kwartalnik Prawa PodatkowegoPLBP
Kwartalnik Prawa Prywatnego1230-7173PLBP
Kwartalnik Prawa Publicznego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)1642-9591PLBP
Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych1732-0682PLBNZ(W)
Kybernetika0023-5954CZBUŚ-M(D)