Wykaz za rok 2008
G
TytułISSNKrajSiglum
Gadki z Chatki1427-4531PLBCiesz
Gazeta Bankowa0860-7613PLBUŚ-Cz, BP, BNS
Gazeta Górska1231-7101PLBCiesz
Gazeta Niedzielna1358-832XPLBTL(D)
Gazeta Obserwatora IMGW0208-4325PLBNZ
Gazeta Prawna1232-6712PLBUŚ-Cz, BP, BSZ
Gazeta Samorządu i Administracji1428-8257PLBUŚ-Cz, BP
Gazeta Sądowa1426-2037PLBP
Gazeta Szkolna - Aktualności1508-6593PLBCiesz
Gazeta Uniwersytecka UŚl.1505-6317PLBUŚ-Cz, BNS, BT, BP(D), BWFK(D), BUŚ-Inf, BTL(D), BCiesz, BNZ
Gazeta Ustrońska1231-9651PLBCiesz
Gazeta Wyborcza0860-908XPLBUŚ-Cz, BP, BNS, BNZ(1), BCiesz
Gazeta Żywiecka1231-6725PLBCiesz
Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa1734-5677PLBP
Geist und Leben0016-5921GEBTL(D)
Gen's1731-9706PLBTL(D)
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne1231-7837PLBNS, BTL
Geochimija0016-7525RUBNZ
Geodezja i Kartografia0016-7134PLBNZ
Geoekologija0869-7809RUBNZ
Geofizyka. Biuletyn Informacyjny1733-9197PLBNZ
Geografia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0554-8128PLBUŚ
Geografia w Szkole0137-7566PLBNZ
Geograficky Casopis0016-7193SLBNZ
Geografija i Prirodnye Resursy1392-1096LTBNZ
Geografiska Annaler. S. A: Physical Geography0435-3676SEBNZ
Geografiska Annaler. S. B: Human Geography0435-3684SEBNZ
Geographia. Studia et Dissertationes zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes
Geographia Polonica0016-7282PLBNZ
Geographical Abstracts. Physical Geography0954-0504GBBNZ
Geographical Analysis. International Journal of Theoretical Geography0016-7363USBNZ
Geographische Zeitschrift0016-7479GEBNZ
Geologia zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia
Geologia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0239-7560PLBUŚ
Geologia Sudetica0072-100XPLBNZ(W)
Geologica Carpathica1335-0552SKBNZ
Geological Quarterly (ISSN 1641-7291) zob. Kwartalnik Geologiczny
Geological Society of America. Bulletin0016-7606USBNZ
Geologos (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)1426-8981PLBNZ(W)
Geology0091-7613USBNZ
Geology Today0266-6979GBBNZ(D)
Geomorfologija0435-4281RUBNZ
Geophysical Research Letters0094-8276USBNZ
Geoturystyka (Akademia Górniczo-Hutnicza)1731-0830PLBNZ
German Quarterly0016-8831USBWFS
Germanistyka (Uniwersytet Zielonogórski)PLBWFS
Gestalt1230-1558PLBCiesz, BPP
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil0435-8600GEBP
Glasnik Narodne biblioteke Srbije1450-8915SBBWFS(W)
Glasnik Matematicki0017-095XHRBUŚ-M(W)
Globtroter1895-6440PLBNZ
Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach1233-4634PLBP, BUŚ-Cz
Glottodidactica (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0072-4769PLBWFS, BSJO
Głos Nauczycielski0017-1263PLBPP, BCiesz
Głos Ojca Pio1509-3263PLBTL(D)
Głos Ziemi Cieszyńskiej0209-2565PLBCiesz
Gnomon0017-1417GEBWFK
Godišnik na Sofijskija Univ. Chimiceski Fakultet0584-0317BGBUŚ-Ch(W)
Godišnik na Sofijskija Univ. Mat. i Inform.0205-0808BGBUŚ-M(W)
Goltdammer's Archiv für Strafrecht0017-1956GEBP
Gospodarka Narodowa0867-0005PLBUŚ-Cz
Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953PLBNZ
Gospodarka Wodna0017-2448PLBNZ, BB
Gość Niedzielny0137-7604PLBCiesz, BTL(D)
Gottesdienst0343-8732GEBTL(D)
Górnictwo i Geologia (Politechnika Śląska)1896-3145PLBNZ
Góry-Literatura-Kultura0239-6661PLBCiesz
Grafia1643-479XPLBCiesz(IS)
Grazer Mathematische Berichte1016-7692AUBUŚ-M(W)
Gregorianum0017-4114VABTL
Gubernaculum et Administratio1730-2889PLBP
Guliwer0867-7115PLBPP, BWFK, BCiesz