Wykaz za rok 2008
F
Tytu≥ISSNKrajSiglum
FA-art1231-0158PLBUĆ-Cz, BOD, BWFK
Familia et VitaVABTL(D)
Fasciculi Historici Novi1505-0106PLBUĆ
Fasciculi Mathematici0044-4413PLBUĆ-M(W)
Fatima CrusaderCABTL(D)
Fauna Polski0303-4909PLBB
Fauna S≥odkowodna Polski0071-4089PLBB
Fides. Agence Internationale Fides Informations0884-5379ITBWFK(D)
Fides. Biuletyn Bibliotek Koúcielnych1426-3777PLBTL
Film0137-363XPLBUĆ-Cz, BWFK, BRTV, BCiesz
Film and TV Kamera1642-9966PLBRTV
Film Comment0015-119XUSBWFK
Film na Ćwiecie0137-4877PLBUĆ-Cz, BWFK
Film Quarterly0015-1386USBWFK
Filologia Angielska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0554-8144PLBUĆ
Filologia GermaŮska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0554-8152PLBWFS
Filologia Polska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0554-8179PLBWFK, BUĆ
Filologia RomaŮska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0554-8187PLBUĆ
Filologia Rosyjska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)1425-3410PLBWFS
Filologia S≥owiaŮska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)1429-7612PLBUĆ
FilologiŤeskie Nauki1024-1817RUBWFS
Filoloski Pregled0015-1807SBBWFS(W)
Filomat0354-5180SBBUĆ-M(W)
Filozofia i Logika (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0083-4246PLBUĆ
Filozofia Nauki1230-6894PLBUĆ-Cz
Filozofski Vestnik0353-4510SLBUĆ-Cz(W)
Finanse Komunalne1232-0307PLBP
Finansowanie Nieruchomoúci1733-4217PLBP
First Things1896-6810PLBTL
Fiskus + dodatki1230-5278PLBP
Fizika Zemli (Rossijska Akademija Nauk)0002-3337RUBNZ
FlandersBEBWFS(D)
Fokus1234-9992 PLBCiesz
Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki G≥ůwnej Uniwersytetu Marii Curie-Sk≥odowskiej1230-2376PLBWFK
Folia Forestalia Polonica. S. A: Leúnictwo0071-6677PLBB(W)
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica1211-9520SEBB
Folia Historiae Artium. Seria Nowa0071-6723PLBNS, BWFK
Folia Historica Cracoviensia0867-8294PLBTL(W)
Folia Oeconomica Cracoviensia0071-674XPLBUĆ
Folia Orientalia0015-5675PLBNS, BWFS
Folia Philosophica zob. Prace Naukowe Uniwersytetu ĆlĻskiego. Folia Philosophica
Fontes (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)0082-5506PLBUĆ, BNS
Foreign Policy Analysis1743-8586USBUĆ-Cz
Format0867-2555PLBCiesz
Formatio PermanensPLBTL(W)
Forschung0936-4498GEDL(1)
Forschung. Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft0172-1518GEBUĆ-Cz(W)
Forschungs Magazin Friedrich Schiller - Universitšt Jena0946-7688GEBUĆ-Cz(W)
Forschungsbericht - Universitšt Trier, Mathematik/Informatik0944-0488GEBUĆ(W)
Forum0015-8402PLBUĆ-Cz, BNS
Forum Akademickie1233-0930PLBUĆ-Cz, BB, BNS, BT, BNZ, BP, BCiesz
Forum Duszpasterskie1232-8138PLBTL(D)
Forum Iuridicum1643-8388PLBTL(W), BP
Forum Oúwiatowe0867-0323PLBPP, BUĆ-Cz, BCiesz
Forum Penitencjarne1505-2184PLBPP, BP
Forum Philosophicum1426-1898PLBTL(W), BUĆ(W)
Forum Polonijne1234-2807PLBCiesz
Forum Psychologiczne1640-0240PLBPP(W)
Forum Teologiczne1641-1196PLBTL(W)
Foto0324-8453PLBCiesz(IS)
Fotografia1509-9628PLRTV, BCiesz(IS)
Fotografia Cyfrowa1731-5662PLBCiesz(IS)
Fragmenta Floristica et Geobotanica0015-931XPLBB
FranÁais dans le Monde0015-9395FRBWFS(D)
FranÁais Moderne0015-9409FRBWFS(D)
Fremdsprache Deutsch0937-3160GEBWFS, DL
Fremdsprachen und Hochschule0178-0336GEBWFS
Fronda1231-6474PLBUĆ-Cz, BWFK, BOD, BNS
FrŁhes Deutsch (ISSN 1866-3451) zob. Primar. Zeitschrift fŁr Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarschulbereich
FU Berlin: Nachrichten0944-0585GEBUĆ-Cz
Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)0208-6573PLBUĆ-M
Fundamenta Informaticae0016-2736PLBUĆ-M
Fundamenta Mathematicae0016-2736PLBUĆ-M
Funkcialaj Ekvacioj. S.: Internacia0532-8721JPBUĆ-M