Wykaz za rok 2008
D
TytułISSNKrajSiglum
Dekada Literacka0867-4094PLBUŒ-Cz, BWFK
Delovye Ljudi0868-9504RUBWFS
Delta0137-3005PLBUŒ-M
Demonstratio Mathematica (Politechnika Warszawska)0420-1213PLBUŒ-M(D)
Dendrobiology (ISSN 1641-1307) zob. Arboretum Kórnickie
Deutsch Aktuell1731-6324PLBSJO
Deutsch als Fremdsprache0011-9741GEBWFS(D)
Deutsche Sprache0340-9341GEBWFS
Deutschland0948-3187GEBWFS(W), DL(1)
Dialog0938-1422GEBWFK(D), BWFS(D)
Dialog0012-2041PLBUŒ-Cz, BWFS, BRTV, BOD, BWFK, BCiesz
Dialog Akademicki1730-122XPLBUŒ-Cz(W)(1)
Diarusz Prawniczy1896-7426PLBP
Didaskalia1233-0477PLBWFK, BCiesz
Discourse Studies1461-4456GBBWFS
Discussiones Matematicae. Algebra and Stochastic Methods1234-3080PLBUŒ-M(W)
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions1234-3072PLBUŒ-M(W)
Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications (ISSN 1509-9415) zob. Discussiones Matematicae. Algebra and Stochastic Methods
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization (ISSN 1509-9407) zob. Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions
Discussiones Mathematicae. Graph Theory1234-3099PLBUŒ-M(W)
Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics1509-9423PLBUŒ-M(W)
Dissertationes Mathematicae (Polska Akademia Nauk)0012-3862PLBUŒ-M
Dissertationes Paulinorum1230-2910PLBTL(D)
Dlaczego1429-8252PLBUŒ-Cz
Doctor AngelicusGEBTL
Doklady Akademii Nauk0869-5652RUBUŒ-M
Doklady na Bolgarskata Akademija na Naukite0861-1459BGBUŒ-Cz(W)
Dokumentacja Geograficzna0012-5032PLBNZ
Dopovidi Nacionalnoj Akademii Nauk. Matematika. Prirodoznavstvo. Tehnicni Nauki1025-6415UABUŒ-M(W)
Doradca Podatnika1231-3084PLBP
Doradztwo Podatkowe1427-2008PLBP
Droits. Revue Francaise Theorie de Philosophie et de Culture Juridiques0766-3838FRBP
Duke Mathematical Journal0012-7094USBUŒ-M
Dydaktyka Matematyki (Polskie Towarzystwo Matematyczne)0208-8916PLBUŒ-M
Dyrektor Szkoły1230-9508PLBPP, BCiesz
Dziecko Krzywdzone1644-6526PLBPP, BCiesz
Dziedzictwo1233-1783PLBCiesz
Dzieje Najnowsze0419-8824PLBUŒ-Cz, BNS, BOD
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar (ISSN 1642-1752) zob. Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego0209-2409PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej1230-7009PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego zob. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartoœciowych
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów WartoœciowychPLBP
Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa1642-1752PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji zob. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki1895-7404PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1896-7159PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów0137-7922PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury1643-4536PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego0551-259XPLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ISSN 1896-4877) zob. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki.
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi0208-9920PLBUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa1643-6377PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1644-7573PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych1644-0080PLBUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwoœci1644-7956PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Œrodowiska i Głównego Inspektora Ochrony Œrodowiska1643-6822PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa zob. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dziennik Urzędowy Ministra Transportu zob. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia0551-2727PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego0239-7013PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPLBP
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej1895-7005PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów1643-3481PLBP
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego0860-6021PLBUŒ-Cz(D)
Dziennik Ustaw RP0867-3411PLBUŒ-Cz, BNS, BP
Dziennik Zachodni0137-9038PLBUŒ-Cz, BNS
Dziennik. Polska-Europa-Œwiat1895-6742PLBUŒ-Cz, BOD, BNS
Dziękuję (ISSN 1643-4021) zob. Asocjacje
Dziœ. Przeglšd Społeczny0867-3608PLBNS, BUŒ-Cz