Wykaz za rok 2008
A
TytułISSNKrajSiglum
2+3 D-Grafika plus Produkt1642-7602PLBCiesz
Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft0068-0737GEBUŒ-Cz(W)
ABI Technik0720-6763GEBWFK
Across Languages and Cultures1585-1923HUBWFS
Acta Apostolicae Sedis0001-5199VABTL
Acta Archaeologica Carpathica0001-5229PLBNS
Acta Archaeologica Lodziensia0065-0986PLBNS
Acta Arithmetica0065-1036PLBUŒ-M
Acta Baltico-Slavica0065-1044PLBUŒ
Acta Biologica Cracoviensia. S.: Botanica 0001-5296PLBB
Acta Biologica Silesiana zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego. Acta Biologica Silesiana
Acta Bio-Optica et Informatica Medica1234-5563PLBT
Acta Chromatographica1233-2356PLBUŒ-Ch
Acta Crystallographica. S. A: Foundations of Crystallography0108-7673DKBF, BT(D)
Acta Crystallographica. S. B: Structural Science0108-7681DKBF, BT(D)
Acta Crystallographica. S. C: Crystal Structure Communications0108-2701DKBF, BT(D)
Acta Crystallographica. S. D: Biological Crystallography0907-4449DKBF, BT(D)
Acta Facultatis IuridicaSKBP
Acta Geographica Silesiana1897-5100PLBNZ
Acta Geologica Polonica0001-5709PLBNZ
Acta Mathematica0001-5962SEBUŒ-M
Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis1211-4774CZBUŒ-M(W)
Acta Mathematica Hungarica0236-5294HUBUŒ-M(W)
Acta Mathematica Universitatis Comenianae0862-9544SKBUŒ-M(W)
Acta Mediaevalia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)0137-3064PLBTL(W)
Acta Microbiologica Polonica0137-1320PLBB
Acta Mycologica0001-625XPLBB
Acta Neophilologica1509-1619PLBWFS
Acta Ornithologica0001-6454PLBB
Acta Palaeontologica Polonica0567-7920PLBNZ(W)
Acta Philologica (Uniwersytet Warszawski)0065-1524PLBWFK
Acta Physica Polonica. S. A0587-4246PLBF
Acta Physica Polonica. S. B0587-4254PLBF
Acta Poloniae Historica0001-6829PLBUŒ-Cz, BNS
Acta Polono-Ruthenica (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 1427-549XPLBUŒ(W)
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum1644-0749PLBUŒ-Cz(W)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae0001-6977PLBB
Acta Universitatis Carolinae. Geographica0300-5402CZBUŒ(W)
Acta Universitatis Carolinae. Graeco-Latina0567-8269CZBWFS(W)
Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica0001-7140CZBUŒ-M(W)
Acta Universitatis Carolinae. Orientalia Pragensia0567-8269CZBWFS
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia0567-8269CZBWFS(W)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographie0567-8277CZBWFS(W)
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographie0567-8307CZBUŒ(W)
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia HistoricaCZBUŒ(W)
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Chimica 0208-6182PLBUŒ-Ch
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica0208-6042PLBCiesz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica.1427-9665PLBWFS
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 0208-6050PLBUŒ, BNS
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica0208-6069PLBP
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 0860-7435PLBUŒ
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica0208-6077PLBUŒ, BWFK
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica1505-9057PLBUŒ
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica0208-6204PLBUŒ-M
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica0208-6107PLBCiesz, BNS
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica0208-6093PLBUŒ
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum0860-7443PLBUŒ
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica0208-600XPLBNS
Acta Universitatis Matthiae Belii. Natural Science Series. Series MathematicsSKBUŒ-M(W)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia0137-5830PLBNS, BUŒ(W), BTL(W)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Archeologia0137-6616PLBUŒ(W)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska0208-5259PLBWFS(W)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania0208-5267PLBPP(W), BUŒ(W)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo0208-5283PLBP(W)
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska0208-5321PLBUŒ(W), BWFK
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia0208-5291PLBNZ(W)
Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis1212-9038CZBTL(W)
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia0560-2719SEBWFS(W)
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia0562-3022SEBWFS(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia0301-7966PLBUŒ(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas0524-4463PLBNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo0524-4471PLBUŒ(W), BWFK
Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia0578-4387PLBWFK, BNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. FilozofiaPLBNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia0435-5865PLBWFS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia0524-4498PLBNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki0860-4776PLBUŒ(W), BCiesz
Acta Universitatis Wratislaviensis. Hydrogeologia0239-6661PLBNZ(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole0208-9114PLBCiesz
Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia0860-0716PLBWFS
Acta Universitatis Wratislaviensis. NiemcoznawstwoPLBUŒ(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia 0867-7409PLBNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne0524-451XPLBB
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne0525-4132PLBNZ(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. S. A: Geografia Fizyczna0137-107XPLBNZ(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze0860-6668PLBCiesz
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie0239-4294PLBWFK
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne0137-1096PLBCiesz
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne0137-110XPLBCiesz
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Zoologiczne0554-9051PLBB
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo0524-4544PLBP, BUŒ(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przeglšd Prawa i Administracji0137-1134PLBUŒ(W), BP
Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia0137-1150PLBUŒ(W), BWFS, BWFK
Acta Universitatis Wratislaviensis. SocjologiaPLBNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne0081-6302PLBNS(W)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze0860-116X PLBWFK
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne0591-2776PLBUŒ
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica0137-1169PLBUŒ(W), BWFK
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi0137-1126PLBP, BNS
Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocławskie Studia Wschodnie1429-4168 PLBUŒ(W)
Acta Zoologica Cracoviensia0065-1710PLBB
Acta Zoologica Fennica0001-7299FIBB(W)
Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka (Wyższa Szkoła Administracji i Zarzšdzania w Przemyœlu)1896-0049PLBP
ADR. Arbitraż i Mediacja1898-942XPLBP
Advances in Manufacturing Science and Technology1895-9881PLBT
Akcent. Literatura i Sztuka0208-6220PLBWFK, BCiesz
Akta Konferencji Episkopatu Polski1505-1870PLBTL(D)
Aktuell0959-5740GBBSJO
Akzente0002-3957GEBWFS(D)
Albo-Albo - Problemy Psychologii i Kultury1230-0802PLBCiesz, BWFK
Alkoholizm i Narkomania0867-4361PLBUŒ-Cz(D)
Almanach Sceny Polskiej0065-6526PLBWFK
Alpha Omega1126-8557ITBTL(W)
Ambio0044-7447SEBNZ
American Anthropologist0002-7294USBWFK
American Catholic Philosophical Quarterly1051-3558USBTL
American Journal of Comparative Law0002-919XUSBP
American Journal of International Law0002-9300USBP
American Journal of Mathematics0002-9327USBUŒ-M
American Journal of Sociology0002-9602USBNS
American Literature0002-9831USBWFS(D)
American Mathematical Monthly0002-9890USBUŒ-M
American Political Science Review0003-0554USBP
American Quarterly0003-0678USBWFS(D)
American Sociological Review0003-1224USBNS
American Studies0026-3079PLBNS
Amos. Gesellschaft Gerecht Gestalten1864-5313GEBTL(D)
Analecta1230-1159PLBUŒ-Cz
Analecta Bollandiana0003-2468BEBTL(D)
Analecta Cracoviensia. Studia Philosophica-Theologica-Historica0209-0864PLBNS, BTL(W), BCiesz
Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Matematica1221-8421ROBUŒ-M(W)
Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Informatica1224-2268ROBUŒ-M(W)
Analele Universitatii Bucuresti. Mathematica 1010-5433ROBUŒ-M(W)
Analele Universitatii din Timisoara. Seria Matematica-Informatica1841-3293ROBUŒ-M(W)
Analityka: nauka i praktyka1509-4650PLBNZ
Analysis Mathematica0133-3852HUBUŒ-M(W)
Analytical Chemistry0003-2700USBUŒ-Ch
Anamnesis1428-9210PLBTL(D)
Angelicum1123-5772ITBTL(W)
Animator1506-9346PLBTL(W)
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. S .A: Mineralogie und Petrographie, Geologie und Palaeontologie, Anthropologie und Praehistorie0255-0091AUBNZ(W)
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. S. B: Botanik und Zoologie0255-0105AUBB(W)
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Perinentia0209-1453PLBWFK
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria1643-6512PLBUŒ(W)
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica0239-7978PLBUŒ-M(W)
Annales Academiae Scientarium Fennicae. Mathematica1239-629XFIBUŒ-M(W)
Annales Academiae Scientarium Fennicae. Mathematica Dissertationes1239-6303FIBUŒ-M(W)
Annales Canonici (PAT)1895-0620PLBP, BTL(W)
Annales de l'Institut Fourier0373-0956FRBUŒ-M(W)
Annales Mathematicae Silesianae zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego. Annales Mathematicae Silesianae
Annales Missiologicae Posnaniensis1731-6170PLBTL(W)
Annales Polonici Mathematici0066-2216PLBUŒ-M
Annales Silesiae0066-2224PLBNS, BWFK
Annales Societatis Geologorum Poloniae0208-9068PLBNZ(D)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. A: Mathematica0365-1029PLBUŒ-M(W)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. AA: Chemia0137-6853PLBUŒ-Ch
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrografia0137-1983PLBNZ(W)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. G: Ius0458-4317PLBP(D)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. H: Oeconomia0459-9586PLBUŒ(W)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. I: Philosophia-Sociologia0137-2025PLBCiesz, BNS
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. J: Paedagogia-Psychologia0867-2040PLBCiesz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S. K: Politologia1428-9512PLBUŒ(W), BNS
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. S.: Nauki Filozoficzne i Humanistyczne0860-8288PLBNS
Annales Universitatis Saraviensis. S.: Mathematicae0933-8268GEBUŒ-M(W)
Annales Zoologici (Polska Akademia Nauk)0003-4541PLBB(W)
Annales. Etyka w Życiu GospodarczymPLBTL(W)
Annali del Museo Civico di Rovereto. Sezione: Archeologia, Storia, Scienze Naturali1720-9161ITBUŒ-Cz(W)
Annals of Botany0305-7364GBBB
Annals of Mathematics0003-486XUSBUŒ-M
Annals of West University of Timisoara. Series of Chemistry1224-9513ROBUŒ-Ch(W)
Annual Review of Plant Biology (ISSN 1543-5008) zob. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology
Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology1040-2519USBB
Annuario Pontificio0390-7252VABTL(D)
Ansichten. Jahrbuch der Deutschen Polen Instituts Darmstadt1432-5810GEBUŒ(W)
Anthropological Review (ISSN 1898-6773) zob. Przeglšd Antropologiczny
Anthropos. Revue Internationale D'Ethnologie et de Linguistique0257-9774CHBTL(D)
Antiquitates Mathematicae1898-5203PLBUŒ-M(D)
Anuario de Estudos Filologicos0210-8178ESBWFS(W)
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-19891733-6996PLBP
Apocrypha1155-3316GBBTL(D)
Apostolstwo Chorych1232-1311PLBTL(D)
Applicationes Mathematicae1233-7234PLBUŒ-M
Applied and Environmental Microbiology0099-2240USBB
Applied General Topology1576-9402ESBUŒ-M(W)
Applied Mathematics and Computer Science (Politechnika Zielonogórska)0867-857XPLBUŒ-M(W)
Applied Mechanics and Engineering (Politechnika Zielonogórska)1425-1655PLBT(W)
Arboretum Kórnickie0066-5878PLBB
Arcana1233-6882PLBUŒ-Cz, BWFK, BNS
Archa Verbi1612-3964GEBTL(D)
Archaeologia Polona (Polska Akademia Nauk)0066-5924PLBNS
Archeion0066-6041PLBUŒ-Cz, BNS, BTL, BWFK
Archeologia (Polska Akademia Nauk)0066-605XPLBNS
Archeologia Polski (Polska Akademia Nauk)0003-8180PLBUŒ-Cz, BNS
Archeologia Żywa1426-7055PLBWFK
Archeologicke Rozhledy0323-1267CZBUŒ-Cz
Archeus1641-5973PLBUŒ(W), BTL(W)
Architektura Murator1232-6372PLBUŒ-Cz
Archiv des Öffentlichen Rechts0003-8911GEBP
Archiv für die Civilistische Praxis0003-8997GEBP
Archiv für Kriminologie0003-9225GEBP
Archiv für Schlesische Kirchengeschichte0066-6491GEBTL(W)
Archiva Ecclesiastica1895-7358PLBTL(D)
Archives of Acoustics0137-5075PLBT
Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics1231-3726PLBNZ
Archives of Materials Science (ISSN 1734-9885) zob. Archiwum Nauki o Materiałach
Archivum Iuridicum Cracoviense0066-6882PLBP, BNS
Archivum Mathematicum0044-8753CZBUŒ-M(W)
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne0518-3766PLBUŒ-Cz, BNS, BWFK, BTL
Archiwista Polski1425-9893PLBNS
Archiwum Etnograficzne0066-6858PLBCiesz
Archiwum Filologiczne0066-6866PLBUŒ, BWFK
Archiwum Historii Filozofii i Myœli Społecznej0066-6874PLBUŒ, BNS, BCiesz
Archiwum Historii Myœli Politycznej1230-2023PLBNS
Archiwum Kryminologii0066-6890PLBUŒ, BP
Archiwum Literackie0066-6904PLBWFK
Archiwum Medycyny Sšdowej i Kryminologii0324-8267PLBP
Archiwum Nauki o Materiałach0138-032XPLBT
Archiwum Ochrony Œrodowiska0324-8461PLBUŒ-Cz, BB, BNZ, BP
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji1233-9709PLBT(W)
Area0004-0894GBBNZ
Arkiv for Matematik0004-2080SEBUŒ-M
Art0173-2781GEDL
1425-0020PLBCiesz, BUŒ-Cz
Arteon1508-3454PLBCiesz
Artificial Satellites (Polska Akademia Nauk)0208-841XPLBNZ
Artium Quaestiones (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)0239-202XPLBUŒ
ARTyleria1643-7888PLBWFK(D)
Asian Perspective. Triannual Journal of Regional and International Affairs0258-9184KRBUŒ-Cz(W)
Ask. Społeczeństwo Badania Metody1234-9224PLBNS, BCiesz
Asocjacje0867-2547PLBNS
Ateneum Kapłańskie0208-9041PLBNS, BCiesz, BTL(W)
Athenaeum. Political Science1505-2192PLBNS
Atti del Seminario Matematico e Fisico dell'Universita di Modena0041-8986ITBUŒ-M(W)
Aura0137-3668PLBUŒ-Cz, BB, BT, BNZ, BCiesz