Wykaz za rok ROK 2007
Z
TytułISSNKrajSiglum
Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały0137-5172PLBUŚ
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej0084-4411PLBUŚ, BWFK
Z Piekarskich WieżPLBTL(D)
Z Polskich Studiów SlawistycznychPLBUŚ
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Z Problemów Frazeologii Polskiej i SłowiańskiejPLBUŚ, BWFK
Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki0239-5630PLBTL(D)
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Z Zagadnień Nauk Sądowych1230-7483PLBP
Z Życia Politechniki ŚląskiejPLBTL(D)
Zadra1508-6976PLBPP
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn0137-5474PLBT
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce0044-119PLBTL(W)
Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194PLBUŚ-Cz, BWFK, BT BUŚ-Inf, BWFS
Zagadnienia Naukoznawstwa0044-1619PLBUŚ-Cz, BWFK
Zagadnienia Rodzajów Literackich0084-4446PLBUŚ-Cz, BWFS, BWFK
Zanim Zapłacisz zob. Fiskus
Zapiski Historyczne0044-1791PLBUŚ-Cz(W), BNS, BPP(D)
Zaranie Śląskie0044-183XPLBTL(D), BUŚ-Cz, BCiesz, BNS
Zarządzanie na Świecie1230-3747PLBNS
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi1641-0874PLBUŚ-Cz, BWFK, BPP
Zbiór Dokumentów0044-1929PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Zbliżenia. Polska-Niemcy0867-7417PLBUŚ-Cz, BFWFS, BNS
Zbornik Radova . . . S. Matematika0354-5180SBBUŚ-M(W)
Zbornik Radova... S.Filomat0354-5180SBBUŚ-M(W)
Zbornik Znanstvenih Razprav0351-8914SLBP(W)
Zeit, Die0044-2070GEBWFS(D), DL
Zeitmagazin0720-5023GEBWFS(D)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung0323-4096AUBP
Zeitschrift für Antikes Christentum0949-9571GEBTL
Zeitschrift für Bergrecht0340-3939GEBP
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (E)0044-2380GEBUŚ-Cz
Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft0084-5310GEBP
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht0943-3929GEBP
Zeitschrift für Geomorphologie0372-8854GEBNZ
Zeitschrift für Germanistische Linguistik (E)0301-3294GEBWFS
Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie0044-2836AUBNZ
Zeitschrift fur Katholische Theologie0044-2895GEBTL
Zeitschrift für Kulturaustansch0044-2976GEDL
Zeitschrift fur Medizinische Ethik0944-7652GEBTL
Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft0044-3123GEBTL
Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte0943-7592GEBTL
Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft0044-2615GEBTL
Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung0948-8294GEBNS
Zeitschrift für Parlamentsfragen0340-1758GEBP
Zeitschrift für Rechtsvergleichung0514-275XAUBP
Zeitschrift für Schweizerisches Recht0254-945XCHBP
Zeitschrift für Theologie und Kirche (E)0044-3549GEBTL
Zeitschrift für Zivilprozess0342-3468GEBP
Zeszyty Chorzowskie. Muzeum w ChorzowiePLBUŚ(D), BTL(W)
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej1642-0977PLBCiesz
Zeszyty Formacji Katechetów1642-090XPLBTL(W)
Zeszyty Historyczne0044-4391FRBUŚ-Cz, BNS, BP
Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej1428-3522PLBNS(D), BTL(D)
Zeszyty Historyczno-TeologicznePLBTL(D)
Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospo­darowania0867-6836PLBUŚ
Zeszyty Instytutu Zachodniego1641-7917PLBWFS
Zeszyty Literackie0751-0357PLBUŚ-Cz, BWFK, BCiesz
Zeszyty Łużyckie0867-6364PLBWFS
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Mechanika0434-0817PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace HistorycznoliterackiePLBWFK
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze1234-4265PLBWFK
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia0208-4694PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Historia0137-5814PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania1230-607XBPP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki TechnicznePLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica0867-0617PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia0867-5791PLBWFS(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Filozofia0867-5775PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Roczniki PrawniczePLBP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia zm. tyt. Annales Neophilologiarum
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica 0867-1753PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica0867-5759PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Filologiczne. Filologia RosyjskaPLBWFS
Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długtosza w Częstochowie1730-2889PLBP
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego0044-4405PLBUŚ-Cz(W), BTL(D) BCiesz, BNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne0574-9077PLBNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. ChemiaPLBUŚ-Ch(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Podstawowe Nauki TechnicznePLBT(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne1230-2767PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego1734-803XPLBP
Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. P. Włodkowicza w PłockuPLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Mathematica0083-4386PLBUŚ-M(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne0083-4300PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne0302-8585PLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne0083-4327PLBNS(W), BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne0083-4343PLBNZ
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne0083-4351PLBUŚ, BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie0083-436XPLBUŚ, BWFK
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne0860-0295PLBUŚ
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 0083-4378PLBWFS, BWFK
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 0239-5436PLBUŚ, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 0239-5428PLBUŚ, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji SpołecznejPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej1230-7025PLBWFK
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych0137-2378PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej0137-236XPLBP, BT
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica0137-2432PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka1643-0514PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekonomika Rolnictwa1730-346XPLBNS(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Językoznawstwo0867-0765PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Polityka i Społeczeństwo1732-9639PLBUŚ-Cz(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo.1643-0484PLBP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia.PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Germanica ResoviensiaPLBWFS(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia.PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prace Językoznawcze1509-5304PLBUŚ(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dydaktyka LiteraturyPLBWFK
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Filologia PolskaPLBWFK
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie0209-1674PLBUŚ
Zeszyty Naukowe.Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania w Warszawie1734-2198PLBUŚ(W), BP
Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej1425-8935PLBTL(D)
Zeszyty Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJPLBNS
Zeszyty Prasoznawcze0555-0025PLBUŚ-Cz, BNS, BWFK
Zeszyty Prawnicze (Uniwersytet kard. St. Wyszyńskiego)PLBP
Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu1732-243XPLBP
Zeszyty Prawnicze UJ TBSPISBNPLBP(D)
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 0084-5477PLBB(D)
Zeszyty TelewizyjnePLRTV
Zeszyty Wiejskie (Łódź)1506-6541PLBCiesz
Zeszyty Wyższej Szkoły Lingwistycznej w CzęstochowiePLBWFS(D)
Zielsprache Deutsch0341-5864GEBWFS(D), DL(1)
Ziemia Kłodzka1234-9208PLBNS
Znak1231-6377PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz, BTL, BOD
Znaki Nowych Czasów1644-7883PLBP, BOD
Zoologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-8136PLBB
Zoologica Poloniae0044-510XPLBB(W)
Zoologische Abhandlungen0375-5231GEBB(W)
Zpravy Česke Botanicke Společnosti1212-5258CZBB(W)
Žurnal Analitičeskoj Chimii0044-4502RUBUŚ-Ch
Zwiastun0516-4655PLBCiesz
ZwrotCZBUŚ-Cz, BCiesz