Wykaz za rok 2007
W
TytułISSNKrajSiglum
W Bielsku-Białej1730-3796PLBCiesz
W Drodze0137-480XPLBTL
W Nurcie Franciszkańskim1427-292XPLBTL(W)
Warszawskie Studia Pastoralne1895-3204PLBTL(W)
Warszawskie Studia Teologiczne0209-3782PLBUŚ, BTL
Water Resources Research 0043-1397USBNZ
Weather0043-1656GBBNZ
Wiadomości Archeologiczne0043-5082PLBNS
Wiadomości Archidiecezjalne1230-2449PLBTL(D)
Wiadomości Botaniczne 0043-5090PLBB(W)
Wiadomości Celne1230-9087PLBP(D)
Wiadomości Chemiczne0043-5104PLBUŚ-Ch
Wiadomości Ekologiczne0013-2969PLBUŚ-Cz, BB, BNZ,
Wiadomości Elektrotechniczne0043-5112PLBT
Wiadomości Fary św. Barbary1426-3610PLBTL(D)
Wiadomości Historyczne0511-9162PLBUŚ-Cz, BNS
Wiadomości Hutnicze-Hutnik zob. Hutnik. Wiadomości Hutnicze
Wiadomości IMGWPLBNZ
Wiadomości KAI1230-8641PLBTL
Wiadomości Matematyczne0373-8302PLBUŚ-M
Wiadomości Numizmatyczne0043-5155PLBUŚ-Cz, BNS
Wiadomości Statystyczne0043-518XPLBUŚ-Cz, BNS, BNZ,
Wiadomości TurystycznePLBNZ
Wiadomości Urzędu Patentowego0043-5201PLBP
Wiadomości. PIG1429-9798PLBNZ(D)
Wiedza i Życie0137-8929PLBUŚ-Cz, BB, BT
Wiek Oświecenia. Uniwersytet Warszawski0137-6942PLBWFK(W)
WierchyPLBNZ, BUŚ-Cz
Wieś i Rolnictwo0137-1673PLBP
Więź0511-9405PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz, BTL, BOD
Willdenowia (E)0511-9618GEBB(W)
Willkommen1612-5878GEBWFS(D)
Wirtschaft und Recht in Osteuropa0941-6293GEBP(D)
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden0043-6925GEBUŚ-Cz(W)
Wojskowy Przegląd Prawniczy0137-7272PLBP
Wokanda0867-843XPLBP
Wokół Współczesności (dodatek do Przeglądu Powszechnego zawieszony)PLBCiesz
Wołanie z Wołynia1429-4109PLBTL(D)
Wprost0209-1747PLBUŚ-Cz, BNS, BWFK(D), BCiesz
Wrocławski Przegląd Teologiczny1231-1731PLBTL(W)
Wspólnota - Tygodnik SamorządowyPLBUŚ-Cz, BNS, BP
Wspólnota Polska1429-8457PLBCiesz
Wspólnoty Europejskie1426-2568PLBSZ, BNS, BP
Współczesna Ambona0239-6355PLBTL
Wszechświat0043-9592PLBUŚ-Cz, BB, BNZ
Wszystko dla Szkoły1425-6843PLBPP
WWW Magazyn Internetowy1428-2879PLBSZ
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne0860-8075PLBPP, BCiesz
Wychowanie Muzyczne w Szkole0512-4255PLBCiesz
Wychowanie Na Co Dzień1230-7785PLBPP, BCiesz
Wychowanie Techniczne w Szkole0867-3985PLBT
Wychowanie w Przedszkolu0137-8082PLBPP, BCiesz
Wychowawca1230-3720PLBTL, BCiesz
Wydawca1231-1049PLBUŚ-Cz, BWFK
Wynalazczość i Ochrona Własności IntelektualnejPLBP