Wykaz za rok 2007
S
TytułISSNKrajSiglum
Saeculum ChristianumPLBTL(W)
Salesianum0036-3502ITBTL(W)
Salmanticensis0036-3537ESBTL(W)
Salvatoris Mater1507-1669PLBTL(W)
Samorząd Terytorialny0867-4973PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BCiesz
Sarayevo Journal of Mathematics1840-0655BABUŚ(W)
Schlesischer Kulturspiegel1437-5095GEBTL(D)
Schöner Wohnen0941-5718GEDL
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht0036-7893CHBP
Science0036-8075USBUŚ-Cz
Science et Vie0036-8369FRBAF
Scientia Halensis Universitäte Zeitung (Halle)0945-9529GEBUŚ-Cz(W)
Scientific American (wersja polska: Świat Nauki)0036-8733USBUŚ-Cz
Scripta Rudensia1232-6461PLBB(D)
Scripta Theologica0036-9764ESBTL(W)
Scriptura Sacra1428-7218PLBTL(W), BCiesz
Se Vuoi0036-9950ITBTL(D)
Sedno Most. Biuletyn Informacyjny1428-3980PLBNS
Sekty i Fakty1506-719XPLBTL(D), BPP
Semina Scientiarum1644-3365PLBTL(W)
Seminare1232-8766PLBTL(W)
Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego zob. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Seprentrion. Arts, Letters...0771-8934BEBWFS(D)
Serwis Prawno-Pracowniczy 1234-8325PLBP
SIAM Journal on Control and Optimization (E)0363-0129USBUŚ-M
Silesia Antiqua0080-9594PLBNS
Silesia Nova1614-7111PLBWFS
Sinn und Form0037-5756GEBWFS
Skamander zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Skamander
Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnuch UEISBNPLBP
Skorowidz Obowiązujących Przepisów PrawnychISBNPLBP
Skorowidz Przepisów Prawnych zob. Bieżący Skorowidz Przepisów Prawnych
Skorowidz Przepisów Prawnych. URMPLBUŚ-Cz
Slavia Antiqua. PTPN. Uniwersytet Adama Mickiewicza0080-9993PLBNS, BWFS
Slavia Occidentalis0081-0002PLBUŚ, BWFS
Slavia Orientalis0037-6744PLBWFS, BUŚ-Cz
Slavia. Casopis pro Slovansku Filologii0037-6736CZBWFS
Slezsky Sbornik0037-6833CZBUŚ-Cz
Slovenska Literatura0037-6973SKBWFS
Slovenska Narodna Bibliografia. S. A: Knihy0231-9780SKBWFS
Slovenska Reč0037-6981BWFS
Slovenske Divadlo0037-699XSKBWFS
Slovenske PohladySKBWFS
Slovo a Slovenost0037-7031CZBWFS
Slovo i Cas'0236-1477UABWFS
Słowo i Myśl0860-8482PLBCiesz
Słupskie Prace Filologiczne. S. Filologia Polska1643-4676PLBUŚ(W)
Słupskie Prace Przyrodnicze: S. Botanika S. Biologia, S. Limnologia zm. tyt. Słupskie Prace Biologiczne1734-0926PLBB(W)
Służba Cywilna1640-6354PLBP
Służba Pracownicza0208-6948PLBP, BG-Cz
Smithsonian Contributions of the United States National Herbarium0097-1618USBB(W)
Smithsonian Contributions to Botany0081-024XUSBB(W)
Smithsonian Contributions to Zoology0081-0282USBB(W)
Social Anthropology (E)0964-0282GBBCiesz
Sociologičeskie Issledovanija0132-1625RUBNS
Socjolingwistyka0208-6808PLBWFK, BUŚ, BWFS, BCiesz
Socjologia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza0554-8225PLBUŚ
Software Developers Journal1734-3917PLBUŚ-Cz, BT
Software zob. Software Developers Journal (zm. tyt.)
Solanus. Intern. Journal for Russian an East European Bibliographic Library0038-0903MKBUŚ-Cz(W)
Sosnowieckie Studia TeologicznePLBTL(D)
Sovremennaja Dramaturgija0207-7698RUBWFS
Sovremenost0038-5972MKBWFS
Spektrum der Wissenschaft0170-2971GEBWFS(D), DL(1)
Spiegel0038-7452GEDL
Społeczeństwo i Polityka1733-8050PLBPP
Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła1426-4196PLBNS, BTL, BCiesz
Sport Wyczynowy0239-4405PLBP
Sports0932-9773GEDL
Spotkania z Zabytkami. Kultura, Tradycje, Pamiątki0137-222XPLBUŚ-Cz, BNZ, BCiesz
Sprawozdania Archeologiczne0081-2834PLBUŚ, BNS
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. APLBUŚ, BNS
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. BPLBUŚ
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. ŁTN0208-628XPLBNS
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAUPLBWFK(D)
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAU w Krakowie0079-354XPLBUŚ-Cz, BNS
Sprawy Międzynarodowe0038-853XPLBUS-Cz, BNS, BP, BOD
Sprawy Narodowościowe1230-1698PLBNS, BCiesz
Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych1230-1647PLBUS-Cz, BNZ BT, BCiesz
Sprawy Polityczne Nowe1507-6881PLBNS
Staat0038-884XGEBP
Stockholm Studies in Russian Literature0346-8496SEBWFS
Stosunki Międzynarodowe. Instytut Stosunków Międzynarodowych0209-0961PLBP, BNS, BOD
Strafverteidiger0720-1605GEBP
Stremez0039-2294MKBWFS(W)
Studencka Poradnia Prawna (Uniwersytet im. Jerzego Giedroycia)1643-5265PLBP
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (UWr)1733-5779PLBP
Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS(D)1506-8285PLBP
Studenckie Zeszyty Naukowe UŚPLBNS(D)
Studia AloisianaISBNSLBTL(W)
Studia Antyczne i MediewistycznePL BUŚ, BNS, BTL
Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Uniwersytet Warszawski1231-3459PLBUŚ
Studia Bibliologiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne
Studia Bobolanum1642-5650PLBUŚ(D), BTL(W)
Studia Catholica Podoliae1728-7774UABTL(D)
Studia Claromontana0208-8657PLBTL(W)
Studia Classica et NeolatinaPLBWFK
Studia Copernicana0081-6701PLBUŚ
Studia Demograficzne0039-3134PLBUŚ-Cz, BNS, BNZ, BP
Studia Diecezji RadomskiejPLBTL(W)
Studia Ecologiae et Bioethicae1733-1218PLBTL(W)
Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna w KatowicachPLBUŚ(W)
Studia Elbląskie1507-9050PLBTL(W)
Studia Ełckie1896-6896PLBTL
Studia et Documenta Historiae et Iuris1026-9169VABP
Studia Etnologiczne i Antropologiczne1506-5790PLBCiesz
Studia Etyczne i Estetyczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej1233-6025PLBCiesz
Studia Europejskie1428-149XPLBUŚ-Cz, BP, BNS
Studia Europejskie WSMSGiPISBNPLBP
Studia Filmoznawcze0239-6661PLBCiesz
Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej1643-613XPLBWFK(W)
Studia Franciszkańskie0860-0775PLBTL(W)
Studia Gdańskie0137-4341PLBTL(W)
Studia Geologica Polonica0081-6426PLBUŚ
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica0081-6434PLBNZ
Studia Germanica Gedanensia. Uniwersytet Gdański1230-6045PLBWFS(W)
Studia Germanica Poznaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2467PLBUŚ(W), BWFS
Studia GnesnensiaPLBTL(W)
Studia Historica Slavo-Germanica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0301-6420PLBUŚ(W), BWFS
Studia Historyczne. PAN Oddział Krakowie0025-1429PLBUŚ-Cz, BNS, BTL BOD
Studia Humanistyczno-Teologiczne (Bielsko-Biała)1730-895XPLBCiesz
Studia i Dokumenty Ekumeniczne0239-5541PLBTL
Studia i Materiały do Dziejów Teatru PolskiegoPLBWFK
Studia i Materiały do Historii Wojskowości0562-2786PLBUŚ
Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego0867-3063PLBWFK(W)
Studia i Materiały z Dziejów Śląska0562-2786PLBNS, BTL(D)
Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego 1233-6408PLBUŚ(W)
Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne1234-8872PLBUŚ(W)
Studia Iuridica Agraria1642-0438PLBP
Studia Iuridica Lubliniensia PLBP
Studia Iuridica zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica
Studia Iuridica. TNT0081-6671PLBUŚ
Studia Iuridica. Uniwersytet Warszawski0137-4346PLBP(D)
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania KrajuPLBUŚ(D)
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie1230-0780PLBTL(W)
Studia Kulturoznawcze. Uniwersytet Adama MickiewiczaPLBWFK
Studia Laurentiana1643-1871PLBTL(W), BUŚ-Cz(W)
Studia Leksykograficzne0860-6471PLBWFK
Studia Litteraria Polono-Slavica1231-8922PLBUŚ, BWFS
Studia Loviciensia1509-2380PLBTL(W)
Studia Mathematica0039-3223PLBUŚ-M
Studia Mediewistyczne zob. Studia Antyczne i Mediewistyczne
Studia Medioznawcze. Uniwersytet Warszawski1641- 0920PLBNS
Studia Moralia0081-6736ITBTL
Studia nad PolitykąPLBUŚ
Studia nad Polszczyzną KresowąPLBWFK, BCiesz
Studia nad Rodziną1429-2416PLBNS, BTL(W), BCiesz
Studia Naturae0551-4193PLBUŚ, BB
Studia Naturae. S. A: Wydawnictwa Naukowe0081-6760PLBUŚ, BB
Studia Niemcoznawcze. UŁ.PLBWFS
Studia Niemcoznawcze. Uniwersytet Warszawski0208-4597PLBWFS
Studia Norwidiana. Towarzystwo Naukowe KUL0860-0562PLBWFK, BUŚ(W), BTL(W)
Studia o Sztuce dla Dziecka0860-5181PLBWFK
Studia Oecumenica1643-2762PlBTL(W)
Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN KrakówPLBB
Studia ParadyskiePLBTL(W)
Studia Pastoralne1734-4433PLBTL
Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis poprz. Zeszyty Naukowe -Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu PedagogikiPLBPP(W)
Studia Pedagogiczne0081-6795PLBUŚ
Studia PelplińskiePLBTL(W)
Studia Philosophiae Christianae0585-5470PLBNS, BCiesz, BTL(W)
Studia Phonetica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-2085PLBUŚ
Studia Piekarskie1734-445XPLBTL(D)
Studia PłockiePLBTL(W)
Studia Podlaskie1230-7165PLBUŚ(W), BTL(W)
Studia Politologiczne. Uniwersytet WarszawskiPLBNS
Studia Polityczne1230-3135PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Studia Polonistyczne. Uniwersytet im. A. Mickiewicza0137-4370PLBWFK
Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria0137-4389PLBWFK, BWFS
Studia Prawa Prywatnego1895-1279PLBP
Studia Prawnicze (PAN)0039-3312PLBUŚ-Cz, BP
Studia Prawnicze KUL1644-9924PLBP, BTL
Studia Prawno-Ekonomiczne. ŁTN0081-6841PLBUŚ, BP, BNS
Studia Prawno-EuropejskieISBNPLBP
Studia Prawnoustrojowe1644-0412PLBUŚ-Cz(W), BP
Studia Psychologiczne0081-685XPLBUŚ-Cz, BCiesz, BPP
Studia QuaternariaPLBNZ(W)
Studia RedemptorystowskiePLBTL(W)
Studia Regionalne i Lokalne1509-4995PLBNS, BP, BNZ
Studia Romanica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2475PLBUŚ
Studia Rossica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0081-6884PLBUŚ, BWFS
Studia Sandomierskie0208-7626PLBTL(W)
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica0081-6906HUBUŚ-M(W)
Studia Semiotyczne0137-6608PLBWFK, BWFS, BNS, BCiesz
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae0039-3363HUBUŚ-Cz(W), BWFS(W)
Studia Socjologiczne0039-3371PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BPP, BCiesz
Studia Staropolskie0081-6949PLBUŚ, BFP
Studia Śląskie. Instytut Śląski w Opolu0039-3355PLBUŚ(W), BTL(W)
Studia Teologica1212-8570CZBTL(W)
Studia Teologiczne0239-801XPLBTL(W)
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego0137-3420PLBTL(W), BUŚ
Studia Theologica Varsaviensia0585-5594PLBCiesz, BTL(W)
Studia Warmińskie0137-6624PLBTL(W)
Studia Włocławskie1506-5316PLBTL(W)
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet im. Jerzego Giedroycia1642-557XPLBUŚ(W)
Studia WyborczeISBNPLBP
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej1230-5057PLBUŚ
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej0081-7090PLBUŚ, BWFK
Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej0138-0605PLBWFK, BWFS
Studia z Filozofii PrawaISBNPLBP
Studia z Historii Sztuki0081-7104PLBUŚ, BNS, BWFK
Studia z Okresu Oświecenia0081-7112PLBWFK
Studia z Prawa WyznaniowegoISBNPLBP
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej1429-9585PLBP
Studia Zachodnie. Uniwersytet ZielonogórskiPLBUŚ(W)
Studia Źródłoznawcze0081-7147PLBUŚ, BNS
Studia. PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju0079-3493PLBNS
Studies in Polish Linguistics1732-8160PLBWFK
Studies in Second Language Acquisition0272-2631GBBWFS
Studium1425-1574PLBWFK
Studium Niemcoznawcze. Instytut Zachodni0239-7846PLBUŚ
Stuttgärter Beiträge zur Naturkunde. S. A: Biologie0341-0145GEBB(W)
Stuttgärter Beiträge zur Naturkunde. S. B: Geologie und Palaontologie0341-0153GEBNZ(W)
Stylistyka. Uniwersytet Opolski 1230-2287PLBUŚ(W), BWFS, BWFK
Sub-Stance0049-2426USBWFS
Summarium0035-7723PLBNS, BTL
Sure!ITBCiesz(SJ)
Sylwan0039-7660PLBB
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae0302-7384PLBWFK
Sympozjum1429-558XPLBTL(D)
Syntaxe and Semantique1623-6742FRBWFS
Systems Science0013-1223PLBUŚ-M
Szkoła Specjalna0137-818XPLBPP, BCiesz
Sztuka i Filozofia. Uniwersytet Warszawski1230-0330PLBUŚ-Cz, BCiesz, BOD
Sztuka Wychowania1732-8128PLBCiesz
Sztuka.pl1896-5938PLBUŚ-Cz, BCiesz