BCiesz
Wykaz za rok 2007
R
TytułISSNKrajSiglum
Rabels Zeitschrift für Ausländische und Internationales Privatrecht (E)0033-7250GEBP
Rachunkowoœć.. Poradnik Praktyczny0481-5475PLBSZ
Radca Prawny1230-1426PLBP
Radioelektronik0137-6802PLBT
Radovi Matematicki zob. Sarayevo Journal of Mathematics
Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych1230-2848PLBNŒ(D)
Raporty. Ekspertyzy. Opinie. Helsinska Fundacja Praw CzłowiekaPLBUŒ(D)
Ratio Juris (E)0952-1917GBBP
Razred. Cl.2: Philologia et LitteraeSLBWFS(W)
Real Analysis Exchange0147-1937USBUŒ-M(W)
Recherches de Science Religieuse0034-1258FRBTL
Recherches de Theologie et Philosophie Medievales - Bibliotheca (E)1370-7493BEBTL
Recht der Internationalen Wirtschaft0340-7926GEBP
Referativnyj Žurnal. Geofizika0034-9456RUBNZ
Referativnyj Žurnal. Geografija0034-2378RUBNZ
Referativnyj Žurnal. Geologija0486-2309RUBNZ
Regina LegionisAUBTL(D)
Regionalna Ekonomika1562-0905UABUŒ-Cz(W)
Regiony Polski1508-4647PLBNS
Rejent1230-669XPLBP
Relacje Interpretacje (Bielsko-Biała)PLBCiesz
Remedium1230-7769PLBPP, BCiesz
Report Series. Department of Mathematics University of Auckland0173-0889NZBUŒ-M(W)
Reports on Mathematical Logic0137-2904PLBUŒ-M
Reports on Mathematical Physics0034-4877PLBUŒ-M
Res Humana0867-874XPLBUŒ-Cz, BCiesz
Res Publica Nowa1230-2155PLBUŒ-Cz, BNS, BP, BWFK, BOD, BCiesz
Research in Drama Education (E)1356-9783GBBWFS
Research in Language (Uniwersytet Łódzki) (uk. od 2003-rocznik)PLBUŒ
Resovia Sacra1234-8880PLBTL(W)
Reviews of Modern Physics (E)0034-6861USBF
Revista de Estudios Politicos0048-7694SPBNS
Revista del Jardin Botanico Nacional0253-5696CUBB(W)
Revista Espanola de Derecho Constitucional0034-9380ESBP
Revista Matematica de la Universidad Complutense de Madrid0214-3577ESBUŒ-M(W)
Revue Administrative0035-0672FRBP
Revue Biblique0035-0907FRBTL
Revue Critique de Droit International Prive0035-0958FRBP
Revue de Droit des Affaires International0295-5830NEBP
Revue de Droit Rural0395-9015FRBP
Revue de l'Arbitrage0556-7440FRBP
Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare0035-1733FRBP
Revue de Semantique et Pragmatique1285-4093FRBWFS
Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques0035-2209FRBTL
Revue Francaise de Droit Constitutionnel1151-2385FRBP
Revue Francaise de Sociologie0035-2969FRBNS
Revue Internationale de Droit Compare0035-3337FRBP
Revue Roumaine de Mathematique Pures et Appliques0035-3965ROBUŒ-M(W)
Revue Trimestrielle de Droit Civil0397-9873FRBP
Revue Trimestrielle de Droit Commercial et Droit Economique0244-9358FRBP
Revue Trimestrielle de Droit European0035-4317FRBP
Rewalidacja-czasopismo dla nauczycieli i terapeutów1429-3404PLBPP, BCiesz
Ricerche di Biologia della Selvaggina1126-5221ITBB(D)
Rivista de Teologia Morale0391-0946ITBTL
Rivista di Diritto Civile0035-6093ITBP
Rivista di Dritto Agrario0391-8696ITBP
Rivista di Matematica della Universita di Parma0035-6298ITBUŒ-M(W)
Rocznik Biblioteki Narodowej0083-7261PLBUŒ
Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie (zm. tyt .Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie)0079-3140PLBUŒ
Rocznik Dendrologiczny0860-2646PLBUŒ, BB
Rocznik Gdański0080-3456PLBWFK
Rocznik Historii Prasy Polskiej. PAN 1509-1074PLBWFK
Rocznik Historii Sztuki0080-3472PLBUŒ, BNS, BCiesz
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. PAN Oddz. w Krakowie0079-337XPLBUŒ
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych0079-3418PLBUŒ, BCiesz
Rocznik Literacki0137-4028PLBUŒ
Rocznik Muzeum Etnograficznego w KrakowiePLBCiesz
Rocznik Muzeum Górnoœlšskiego w Bytomiu0867-1966PLBUŒ(W)
Rocznik Muzeum w Gliwicach0860-0937PLBUŒ(W), BTL(W)
Rocznik Oddziału PAN w Krakowie0079-3531PLBUŒ, BNS, BTL
Rocznik Orientalistyczny0080-3545PLBUŒ, BNS
Rocznik Orzecznictwa Sšdu Najwyższego Izby Karnej i WojskowejISBNPLBP
Rocznik Pedagogiczny0137-9585PLBUŒ, BCiesz
Rocznik Pedagogika Rodziny zob. Pedagogika Rodziny
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętnoœci1230-7262PLBUŒ
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej1230-4794PLBP
Rocznik Polsko-Niemiecki1230-4360PLBNS, BWFS
Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej (Ignatianum) zob. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum"
Rocznik Seminaryjny1643-4781PLBTL(D)
Rocznik Slawistyczny0080-3588PLBUŒ, BWFK, BWFS
Rocznik SosnowieckiPLBNZ
Rocznik Statystyczny RP1506-0632PLBUŒ, BCiesz, BNS,
Rocznik Statystyczny Województw0867-082XPLBUŒ
Rocznik Statystyczny Województwa Œlšskiego0485-3180PLBUŒ, BNS
Rocznik Strategiczny. Przeglšd Sytuacji Politycznej i GospodarczejISBNPLBUŒ, BP
Rocznik Œwiętochłowicki1641-330XPLBTL(W), BUŒ
Rocznik Teologiczny ChAT0239-2550PLBTL(W), BCiesz
Rocznik Teologii Katolickiej1644-8855PLBTL(W)
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza0137-9658PLBUŒ, BWFK(W)
Rocznik Warszawski0080-360XPLBUŒ
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum"731-2271PLBUŒ(W)
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika0508-9193PLBB(W)
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Leœnictwo0137-172XPLBB(W)
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo0137-1754PLBB(W)
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. ZootechnikaPLBB(W)
Roczniki Biblioteczne0080-3626PLBUŒ-Cz, BNS, BTL BWFK
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych0080-3634PLBUŒ, BNS
Roczniki Filozoficzne Towarzystwon Naukowe KUL. S.2: Filozofia Moralnoœci, Filozofia ReligiiPLBUŒ-Cz(W)
Roczniki Filozoficzne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 1: Metafizyka, Logika, Historia, Filozofia0035-7685PLBUŒ-Cz(W), BNS, BTL, BCiesz
Roczniki Gleboznawcze0080-3642PLBB, BNZ
Roczniki Historyczne PTPN0324-8585PLBUŒ, BNS
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 1: Literatura Polska0035-7707PLBUS-Cz(W), BFP, BTL
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 2: HistoriaPLBUŒ-Cz(W)
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 3: Filologia Klasyczna0035-7707PLBWFK, BUŒ-Cz(W)
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 5: NeofilologiaPLBUŒ(W)
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 6: Językoznawstwo0035-7707PLBUŒ-Cz(W), BWFK
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 7: SłowianoznawstwoPLBUŒ(W)
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych1232-4671PLBUS(W)
Roczniki Nauk Prawnych. Katolicki Uniwersytet Lubelski1507-7869PLBUŒ(W), BP, BTL
Roczniki Nauk Społecznych. Towarzystwo Naukowe KUL0137-4176PLBUŒ(W), BNS, BTL
Roczniki Pedagogiki Specjalnej (przestało się ukazywać)0867-7263PLBCiesz
Roczniki Psychologiczne.Towarzystwo Naukowe KUL1507-7888PLBTL
Roczniki Socjologii WsiPLBUŒ
Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie1643-4870PLBTL(W)
Roczniki Teologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL. S. 1 do 9. 1233-1457PLBUŒ(W) S. 3, 9, BTL(W)
Roczniki Towarzystwa Literackiego im. A. MickiewiczaPLBWFK
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu0082-5522PLBNS
Rodnia1233-4987PLBTL(D)
Rodzina I Prawo1895-5797PLBP
Romboid0231-6714SKBWFS
Rossica OstroviensiaISBNCZBWFS
Rota0867-5872PLBCiesz
Rozhlad0557-4250GEBWFS
Rozprawy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy0209-0597PLBUŒ(W)
Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński0860-2751PLBUŒ(W)
Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe0076-0390PLBUŒ, BWFK, BWFS
Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie Towarzystwo Językowe0084-2990PLBUŒ, BWFK, BWFS
Rozprawy Literackie PAN0208-4007PLBUŒ, BWFK, BWFS
Rozprawy Slawistyczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej0860-2387PLBUŒ
Rozprawy Ubezpieczeniowe1506-3976PLBP
Rozprawy Wydziału Filologicznego PAUPLBUŒ
Rozprawy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoPLBNS
Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAUPLBUŒ
Rozprawy z Dziejów Nauki i TechnikiPLBUŒ
Rozprawy z Dziejów Oœwiaty0080-4754PLBUS
Ruch Biblijny i Liturgiczny0209-0872PLBCiesz, BTL
Ruch Filozoficzny0035-9599PLBUS-Cz, BNS, BCiesz, BTL
Ruch Literacki0035-9602PLBUŒ-Cz, BWFK, BWFS, BOD, BCiesz
Ruch Muzyczny0035-9610PLBCiesz
Ruch Pedagogiczny0483-4992PLBPP, BCiesz
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny0035-9629PLBUS-Cz, BNS, BP
Ruch Teatralny (tyt. zawieszony)1232-8863PL
Ruch Wydawniczy w Liczbach0511-1196PLBUŒ, BWFK
Rudy i Metale Nieżelazne0035-9696PLBT, BNZ
Russkaja Reč'0131-6117RUBWFS
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
Rycerz Niepokalanej0208-8878PLBTL(D)
Rynek Terminowy1508-972XPLBSZ
Rynki Zagraniczne0036-052XPLBNS
Rzecznik Patentowy1234-4133PLBP
Rzeczoznawca Majštkowy1233-054XPLBP
Rzeczpospolita0208-9130PLBUŒ-Cz, BNS, BT, BCiesz, BP, BSZ, BWFK, BNZ , BOD
Rzeki. Kultura Cywilizacja HistoriaPLBCiesz