Wykaz za rok 2007
P
TytułISSNKrajSiglum
Pädagogik0933-422XGEBWFS(D), DL
Paedagogia Christiana1505-6872PLBCiesz, BTL(W), BUŚ(W)
Palaeontology (E)0031-0239GBBNZ
Palaios0883-1351USBNZ
Palamedes1896-8244PLBTL
Paleobiology0094-8373USBNZ
Paleontologičeskij Žurnal0031-031XRUBNZ
Palestra0031-0344PLBUŚ-Cz, BP
Pallas Silesia. Antyk na Śląsku1426-9090PLBWFK
Pamatky Archeologicke0031-0506CZBUŚ-Cz
Pamięć i Sprawiedliwość1427-7476PLBNS
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej0551-3790PLBUŚ
Pamiętnik Cieszyński0137-558XPLBNS(D), BCiesz
Pamiętnik Literacki0031-0514PLBUŚ-Cz, BOD, BWFS, BWFK, BCiesz
Pamiętnik Słowiański0078-866XPLBCiesz, BUŚ-Cz
Pamiętnik Teatralny0031-0522PLBUŚ-Cz, BWFK BCiesz, BOD
Pamiętnik UstrońskiPLBCiesz
Panorama Goleszowska1427-6550PLBCiesz
Państwo i Prawo0031-0980PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BT
Papers and Studies in Contrastive Linguistcs. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2459PLBUŚ, BWFS, BWFK
Parerga1730-0274PLBTL(W)
Paris Match0397-1635FRBAF, BSJO
Parki Narodowe0867-6550PLBNZ
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody0208-7545PLBB(W)
Parlament0031-2258GEDL
Passagen. PassagesISBNCHBWFS(D)
Pastores1505-9634PLBTL
PATH. Pontificia Academia TheologicaVABTL(D)
PC World Komputer1232-3004PLBUŚ-Cz, BNZ, BT
Pedagogika Pracy0239-7757PLBCiesz
Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej
Pedagogika Społeczna1642-672XPLBCiesz, BPP
Pedagogika zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika
Pełna Kultura1730-1092PLBCiesz
Penetrator (poprz. Nasz Rynek Kapitałowy)1233-3050PLBSZ
Periodica Mathematica Hungarica0031-5303HUBUŚ-M(W)
Personel i Zarządzanie1641-0793PLBUŚ-Cz, BSZ, BNS
Personel zob. Personel i Zarządzanie
Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-HistorycznePLBTL(W)
Perspectives on Politics (dot. do American Political Science)1537-5927GBBP
Perspektywy1427-3543PLBUŚ-Cz
Philosophische Rundschau0031-8159GEBNS(D)
Philosophy (E)0031-8191GBBUŚ-Cz
Philosophy Today0031-8256USBWFS
Phonus0949-1791GEBUŚ-Cz(W), BWFS(W)
Phronesis (E)0031-8868NLBNS
Physica Medica1120-1797ITBF
Physical Chemistry Chemical Physics(E)1463-9076GBBUŚ-Ch
Physical Review Letters (E)0031-9007USBF
Physical Review. S. A: Atomic Molecular and Optical Physics (E) 1050-2947USBF
Physical Review. S. B: Condensed Matter (E) 0163-1829USBF
Physical Review. S. C: Nuclear Physics (E) 0556-2813USBF
Physical Review. S. D: Particles and Fields (E) 0556-2821USBF
Physical Review. S. E: Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics (E) 1063-651XUSBF
Physics Today0031-9228USBF
Physiologia Plantarum (E)0031-9317DKBB
Phytocoenosis. S.: Archivum BotanicumPLBB(D)
Pismo Środowiska Akademickiego PCz1428-7633PLBUŚ-Cz(W)
Plant Cell (E)1040-4651DKBB
Plant Physiology (E)0032-0889USBB
Plant, Cell and Environment0140-7791GEBB(D)
Planta 0032-0935GEBB(D)
Počvovedenie0032-180XRUBNZ
Poezja i Dziecko1730-6981PLBCiesz
Pogranicze. Studia Społeczne.Uniw. im. Jerzego Giedroycia1230-2392PLBCiesz(W)
Point (Le)0242-6005FRBAF
Poland. International Economic Report. Szkoła Główna Handlowa0867-6798PLBNS(W)
Polar Research0800-0395NOBNZ
Policja1640-9280PLBP
Polimery0032-2725PLBUŚ-Ch
Polis1230-2031PLBNS
Polish Art Studies0208-7243PLBUŚ, BFP
Polish Botanical JournalPLBB
Polish Botanical Studies0867-0730PLBB(D)
Polish Ecological Studies0032-3764PLBUŚ-Cz
Polish Geological Institute. Special Papers1507-9791PLBNZ(W)
Polish Journal of Applied Chemistry0867-8928PLBUŚ-Ch
Polish Journal of Biblical Research1641-7224PLBTL
Polish Journal of Chemistry0137-5083PLBUŚ-Ch
Polish Journal of Ecology zob. Ekologia Polska
Polish Journal of Microbiology (poprz. Acta Microbiologica Polonica)0137-1320PLBB
Polish Journal of Natural Sciences. Acta Academiae Agriculturae Olstenensis1643-9953PLBB(W)
Polish Polar Research0138-0338PLBNZ
Polish Political Science Yearbook0208-7375PLBUŚ, BNS
Polish Sociological Review1231-1413PLBUŚ-Cz, BNS
Polish Yearbook of International Law0554-498XPLBUŚ, BP
Politeja. UJ1733-6716PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Political Science and Politics0032-3195GBBP
Political Science Quarterly(E)0032-3195USBP
Politicus. Biuletyn Instytutu Studiów Politycznych PAN0867-7506PLBNS
Politologija1392-1681LTBNS(W)
Polityka0032-3500PLBUŚ-Cz, BNS, BSZ, BPP, BOD BP, BNZ, BCiesz
Polityka Społeczna0137-4729PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BOD, BPP, BCiesz
Polityka Wschodnia1230-8935PLBUŚ-Cz
Polonia Sacra1428-5673PLBTL(W)
Polonica w Historiografii WspółczesnejPLBUŚ(W)
Polonica Zagraniczne0554-5625PLBWFK, BUŚ-Inf, BCiesz
Polonica. Instytut Języka Polskiego PAN0137-9712PLBUŚ, BWFK, BCiesz
Polonistyka0551-3707PLBUŚ-Cz, BWFK, BCiesz
Polska 2000 Plus1640-873XPLBNS
Polska Bibliografia Bibliologiczna0860-6560PLBUŚ-Inf, BNS, BUŚ, BWFK
Polska Bibliografia Literacka0079-3590PLBUŚ, BWFS, BCiesz, BWFK
Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa 0860-5475PLBUŚ
Polska Bibliografia Penitencjarna1505-0165PLBP
Polska Bibliografia Prawnicza0551-3855PLBUŚ, BP
Polska Bibliografia SztukiPLBWFK, BUS
Polska NormaPLBUŚ-Cz
Polska Scena Polityczna. Vademecum Partii i Ugrupowań Politycznych1427-8189PLBNS
Polska Sztuka Ludowa zob. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Polska w Europie1231-7934PLBP
Polski Przegląd Dyplomatyczny1642-4069PLBNS, BP
Polski Przegląd Kartograficzny0324-8321PLBNZ
Polskie Badania Archeologiczne0554-6032PLBNS
Polskie Regiony1733-4748PLBCiesz
Polskie Ustawy. Zbiór Przepisów - UzupełnieniaPLBUŚ-Cz
Polszczyzna Regionalna Pomorza0860-7575PLBWFK
Polszczyzna zob. Nowa Polszczyzna
Pomiary, Automatyka, Kontrola0032-4140PLBT
Pomiary-Automatyka-Robotyka1427-9126PLBT
Poradnik Bibliotekarza0032-4752PLBUŚ-Cz, BP, BPP, BWFK, BOD, BCiesz
Poradnik Gazety Prawnej1234-5695PLBP
Poradnik Językowy0551-5343PLBUS-Cz, BWFS, BWFK, BOD, BCiesz
Poradnik Muzyczny1644-6343PLBCiesz
Portolana.Studia MediterraneaISBNPLBNS
Position Paper0790-0228IEBTL(D)
Postępy Biochemii0032-5422PLBB
Postępy Biologii Komórki0324-833XPLBB
Postępy Fizyki0032-5430PLBF
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej-ukazuje sie tylko wersja elektroniczna (Internet on-line)PL
Postępy Mikrobiologii0079-4252PLBB
Postępy Nauk Rolniczych0032-5457PLBB
Postępy Techniki Jądrowej0551-6841PLBNZ
Postscriptum: Biuletyn Letniej Szkoły Języka Literatury i Kultury Polskiej [przy UŚ w Katowicach]1427-0501PLBWFK(D), BUŚ-Cz
Poślij mnie!1506-8641PLBTL((W)
Poznaj Swój Kraj0032-6151PLBNZ
Poznaj Świat0032-6143PLBNZ
Poznań Studies in Contemporary Linguistics (ISSN 0137-2459) zob. Papers and Studies in Contrastive Linguistics
Poznańskie Studia EtnologicznePLBCiesz
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria Językoznawcza1233-8672PLBUŚ
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria Literacka1233-8680 PLBUŚ
Poznańskie Studia Teologiczne0209-3472PLBUŚ, BTL(W)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki1233-3379PLBNS, BUS
Poznańskie Studia z Filozofii Nauki zob. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Pozytyw1507-4137PLBCiesz (IS)
Praca i Polityka Spłeczna0209-357XPLBP(D)
Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Praca Socjalna0860-3480PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-1933PLBUŚ
Prace Filologiczne. Uniwersytet Warszawski0138-0567PLBWFS, BWFK
Prace Geograficzne. Inst.Geografii UJPLBUŚ(W)
Prace Geograficzne. PAN0373-6547PLBUŚ
Prace Geologiczne. PANPLBUŚ
Prace Historycznoliteackie zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Historycznoliterackie
Prace i Materiały Zootechniczne0137-1649PLBB
Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii ŚrodowiskaPLBUŚ
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. A. i S. B. zob. Leśne Prace Badawcze S. A. i S. B.
Prace Instytutu Języka Polskiego PAN0208-4074PLBWFS, BUŚ BWFK
Prace Instytutu Podstaw Informatyki0138-0648PLBUŚ, BT
Prace Instytutu Rozwoju Studiów StrategicznychPLBNS(D)
Prace Językoznawcze PAN0079-3485PLBUŚ, BWFK
Prace Językoznawcze zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze
Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3256PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Archeologicznej PTPN0137-3250PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Automatyki i Informatyki. PTPN. Wydział Nauk Technicznych0867-3977PLBUŚ
Prace Komisji Filologicznej PTPN0137-642XPLBUŚ, BWFK
Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU0079-3272PLBUŚ, BNS, BWFK(D)
Prace Komisji Filozoficznej PTPN0079-4635PLBUŚ
Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPNPLBUŚ
Prace Komisji Historii Sztuki PTPN0079-466XPLBUŚ, BNS, BWFK
Prace Komisji Historycznej PAN. Oddz. W Krakowie0079-4651PLBUŚ
Prace Komisji Historycznej PTPN0079-4651PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Katowicach0137-964XPLBUŚ, BFP
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Krakowie0554-579XPLBWFK
Prace Komisji Językoznawczej PTPN0079-4678PLBUŚ, BWFK, BWFS
Prace Komisji Językoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie0079-3310PLBWFK
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie0079-3353PLBUŚ, BNS
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PTPN0554-8985PLBUŚ
Prace Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN1427-5031PLBWFK
Prace Komisji Orientalistycznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3426PLBUŚ
Prace Komisji Słowianoznawstwa. PAN0079-3434PLBUŚ, BWFS
Prace Komisji Socjologicznej. PTPN1230-2198PLBUŚ
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAN1233-0558PLBUŚ
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej1425-7475PLBUŚ
Prace Matematyczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Matematyczne
Prace Mineralogiczne0079-3396PLBUŚ
Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna Kraków0239-6025PLBUŚ(W)
Prace Muzeum Ziemi0032-6275PLBUŚ
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. ChemiaPLBUŚ-Ch(W)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Pedagogika0860-0880PLBUŚ(W)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Psychologia 0860-0872PLBUŚ(W)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Studia NeofilologicznePLBUŚ(W)
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii, Biotechnologii. Politechnika Wrocławska. Monografie.PLBUŚ(W)
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Monografie0324-9786PLBT
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Konferencje0324-9794PLBT
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej0084-2869PLBUŚ(W)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Acta Biologica Silesiana0860-2441PLBUŚ, BB
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Annales Mathematicae Silesianae0860-2107PLBUŚ, BUŚ-M
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Fizyka i Chemia Metali0208-578XPLBUŚ, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-PolonicaPLBUŚ, BS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica1231-0913PLBUŚ, BNS, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes0208-5054PLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia0208-5534PLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny0209-3731PLBUŚ, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawstwo Neofilologiczne0208-6336PLBWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia0137-5482PLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis1429-799XPLBUŚ, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica0208-5550PLBUŚ, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze0208-5445PLBUŚ, BWFK, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne0208-5429PLBPP, BUŚ BCiesz
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki0208-5402PLBUŚ, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego0208-5577PLBUŚ, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje1428-8664PLBPP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy0208-5569PLBUŚ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycytyczne Studia Literaturoznawcze0208-5038PLBUŚ, BWFS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Skamander0208-6336PLBUŚ, BWFK
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne0860-8164PLBUŚ, BWFS, BWFK
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica Silesiana (wstrzymane)0208-502XPLBUŚ, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej0208-5003PLBUŚ, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego0208-5011PLBUŚ, BFP
Prace Naukowe. Akademii im. Jana Długosza. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury0860-0821PLBWFK(W)
Prace Naukowe-Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa zob. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długsza
Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych S.ABC0209-1539PLBUŚ-M
Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WrocławskiegoPLBUŚ(W)
Prace Onomastyczne0079-4775PLBUŚ, BFP
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 0866-9465PLBNZ(W)
Prace Pedagogiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne
Prace Polonistyczne0079-4791PLBUŚ-Cz, BWFK
Prace Slawistyczne0208-4058PLBUŚ, BWFK, BWFS
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. A: Litteraria0084-3016PLBUŚ, BNS, BWFK
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. B: Nauki Ścisle0084-3024PLBUŚ
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe w ToruniuPLBNS
Prace Wydziału I. Językoznawczego. Nauki o Literaturze i Filozofii. Łódzkie Towarzystwo Naukowe PLBUŚ, BWFK
Prace Wydziału II. Nauki Historyczne i Społeczne. Łódzkie Towarzystwo NaukowePLBUŚ
Prace Wydziału Techniki zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki
Prace z Dejin SlavistikyBWFS(W)
Prace z Nauk Społecznych zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych
Prakseologia0079-4872PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej zob. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prasa Polska1252-1213PLBNS, BWFK
Pravnik0032-6976SLBP(W)
Prawa Człowieka - Human Rights1230-6614PLBUŚ, BP
Prawo Administracja Kościół zob. Studia Prawnicze KUL
Prawo Asekuracyjne1233-5681PLBP
Prawo Bankowe1231-1472PLBP
Prawo Europejskie i Międzynarodowe1644-5236PLBP
Prawo Europejskie w Praktyce1730-2036PLBP
Prawo Europejskie zob. Prawo Europejskie w Praktyce
Prawo i AdministracjaISBNPLBP
Prawo i Medycyna1506-8757PLBP
Prawo i Orzecznictwo Morskie1425-5553PLBP
Prawo i Podatki Unii Europejskiej (poprz. tyt. Prawo Unii Europejskiej)1734-2422PLBP
Prawo i Podatki: komentarze, informacje , analizy1895-1775PLBP
Prawo i Środowisko1234-8937PLBP
Prawo Kanoniczne0551-911XPLBP, BTL(W)
Prawo Morskie0860-7338PLBP
Prawo Pracy1234-2904PLBP
Prawo Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPLBUŚ, BP
Prawo Przedsiębiorcy1230-2856PLBP
Prawo Spółek1426-2878PLBP
Prawo Teleinformatyczne1896-3323PLBP
Prawo Unii Europejskiej zm. tyt. Prawo i Podatki Unii Europejskiej1429-9240PLBP, BG-Cz
Prawo w Służbie Zdrowia1426-6458PLBP
Prawo Zamówień PublicznychPLBP
Prawo, Administracja, KościółISBNPLBP
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja1427-5481PLBP
Prawo. Uniwersytet Adama Mickiewicza0083-4262PLBUŚ
Praxis der Naturwissenschaften. Chemie0177-9516GEDL
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts-IPRAX0720-6585GEBP
Praxis. Fremdsprachenunterricht 1613-0901GEBWFS
Premislia Christiana0867-308BTL(W)
Preprint Series in Mathematics. Hokkaido UniversityJPBUŚ-M(W)
Preslia0032-7786CZBB(W)
Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818PLBUŚ-Cz, BNS, BRTV, BCiesz(IS)
Presse und Sprache0935-8064GEDL
Prima Vita zob. Leben und Gesundheit
Primar. Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarschulbereich zob. Frues Deutsch
Primerjalna Knjizevnost0351-1189SLBWFS(D)
Principia0867-5392PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Probability and Mathematical Statistics0208-4147PLBUŚ-M
Problemes Politique et Sociaux0015-9743FRBSNP
Problemos. Vilniaus Universitetas1392-1126LTBUŚ-Cz(W)
Problemy Alkoholizmu0032-9495PLBPP(D)
Problemy Ekologii1427-3381PLBUŚ-Ch BNZ, BB
Problemy Jakości0137-8651PLBSZ
Problemy Kryminalistyki0552-2153PLBP
Problemy Ocen Środowiskowych1507-0441PLBNZ, BP
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze0552-2188PLBUŚ-Cz, BPP, BCiesz
Problemy Polityki Społecznej1640-1808PLBCiesz
Problemy Prawa Karnego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego1896-7604PLBP
Problemy Prawa Przewozowego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Przewozowego
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
Problemy Rodziny zob. Małżeństwo i Rodzina
Problemy SpołecznePLBNS
Problemy Studiów Nauczycielskich0339-6769PLBPP(W)
Problemy Turystyki0138-0478PLBNZ
Problemy Wczesnej Edukacji1734-1582PLBPP(D)
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego1730-4504PLBP
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich0137-5423PLBUŚ, BNZ
Proceedings of the American Mathematical Society (E)0002-9939USBUŚ-M
Proceedings of the London Mathematical Society (E)0024-6115GBBUŚ-M
Progress in Human Geography (E)0309-1325GBBNZ
Prokurator1509-149XPLBP
Prokuratura i Prawo1233-2577PLBP(D)
ProLibris1642-5995PLBWFK(D)
Przegląd1509-3115PLBNS
Przegląd Antropologiczny0033-2003PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Archeologiczny0079-7138PLBUŚ, BNS
Przegląd Biblioteczny0033-202XPLBUŚ-Cz, BWFS BB, BP, BWFK, BT, BUŚ-Inf, BTL, BOD, BNZ
Przegląd Elektrotechniczny0033-2097PLBT
Przegląd Europejski1641-2478PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria1230-1493PLBUŚ-Cz, BNS, BOD BCiesz
Przegląd Geodezyjny0033-2127PLBNZ
Przegląd Geofizyczny0033-2135PLBNZ
Przegląd Geograficzny0033-2143PLBUS-Cz, BNZ
Przegląd Geologiczny0033-2151PLBNZ
Przegląd Glottodydaktyczny0137-544XPLBSJO
Przegląd Historyczno-Oświatowy0033-2178PLBUŚ-Cz, BPP
Przegląd Historyczny0033-2186PLBUŚ-Cz, BNS, BOD
Przegląd Homiletyczny zm. tyt. Przegląd Pastoralno-HomiletycznyPLBTL
Przegląd Humanistyczny0033-2194PLBUŚ-Cz, BWFS, BNS BWFK, BCiesz, BOD
Przegląd Kalwaryjski1234-6004PLBTL(W)
Przegląd Komunikacyjny0033-2232PLBP
Przegląd Legislacyjny1426-6889PLBP
Przegląd Mechaniczny0033-2259PLBT
Przegląd Organizacji0137-7221PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BSZ
Przegląd Orientalistyczny0033-2283PLBNS
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego1230-5065PLBP
Przegląd Pastoralno-Homiletyczny zob. Przegląd Homiletyczny
Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Uniwersytet Opolski1425-7998PLBUŚ-Cz(W), BCiesz, BTL(D)
Przegląd Podatkowy0867-7514PLBP
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorząddowych1641-6856PLBP
Przegląd Policyjny0867-5708PLBP
Przegląd Politologiczny1426-8876PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Polityczny1232-6488PLBUŚ-Cz, BNS, BP
Przegląd Polonijny0137-303XPLBUŚ-Cz, BCiesz
Przegląd Powszechny0209-1127PLBUŚ-Cz, BCiesz, BTL(W)
Przegląd Prawa Egzekucyjnego1731-030XPLBP(D)
Przegląd Prawa Handlowego1230-2996PLBUŚ-Cz, BP
Przegląd Prawa Karnego0860-8903PLBP
Przegląd Prawa RolnegoISBNPLBP
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego1644-0242PLBP(D)
Przegląd Psychologiczny0048-5675PLBUŚ-Cz, BNS, BPP
Przegląd Religioznawczy1230-4379PLBUŚ-Cz, BNS, BTL
Przegląd Rusycystyczny0137-298XPLBWFS
Przegląd Rządowy1230-087XPLBNS
Przegląd Sądowy0867-7255PLBUŚ-Cz, BP
Przegląd Sejmowy. Kancelaria Sejmu1230-5502PLBNS, BP, BUŚ-Cz
Przegląd Socjologiczny. Łódzkie Towarzystwo Naukowe0033-2356PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BCiesz
Przegląd Statystyczny0033-2372PLBUŚ-Cz, BNZ
Przegląd ŚrodkowoeuropejskiPLBNS
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska0137-8783PLBT
Przegląd Tomistyczny0860-0015PLBUŚ(W), BNS, BTL(W)
Przegląd Uniwersytecki. KUL0866-9961PLBTL(D)
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490PLBUŚ-Cz, BP
Przegląd Więziennictwa Polskiego1230-4433PLBP, BPP
Przegląd Wschodni0867-5929PLBUŚ-Cz, BNS
Przegląd Wyborczy1507-983XPLBP(D)
Przegląd Zachodni0033-2437PLBUŚ-Cz, BNS, BP, BWFS
Przegląd Zachodniopomorski. Uniwersytet Szczeciński0552-4245PLBUŚ-Cz(W)
Przegląd Zoologiczny0033-247XPLBB(W)
Przekładaniec1425-6851PLBWFK
Przekrój0033-2488PLBUŚ-Cz
Przemysł Chemiczny0033-2496PLBT, BG-Ch
Przestrzenie Teorii1644-6763PLBWFK
Przeszłość Demograficzna Polski0079-7189PLBTL
Przewodnik Bibliograficzny0033-2518PLBWFS, BP, BWFK, BT, BCiesz
Przewodnik Katolicki0137-8384PLBTL
Przyroda Górnego Śląska1425-4700PLBUŚ-Cz(W), BNZ, BB
Przyroda Polska0552-430XPLBNZ, BB, BCiesz
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży zm. tyt. Psychiatria i Psychologia KlinicznaPLBPP
Psychiatria Polska0033-2674PLBPP
Psychologia Jakości Życia1644-1796PLBPP
Psychologia Jakości Życia1644-1796PLBCiesz
Psychologia w Szkole1731-836XPLBCiesz
Psychologia. Badania i Aplikacje zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje
Psychologia-Pedagogika. Uniwersytet Adama Mickiewicza0083-4254PLBUŚ
Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy
Psychologie Heute 0340-1677GEDL
Psychoterapia0239-4170PLBPP
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej1230-5529PLBUŚ-Inf, BWFK, BT, BUŚ-Cz
Public Historian0272-3433USBNS(W)
Public Law0033-3565GBBP
Publicationes Mathematicae. Debrecen0033-3883HUBUŚ-M(W)
Publicationes Universitatis Miskolciensis. S.: Juridica et Politica0866-6032HUBUŚ-Cz(W)
Publications de l'Institut Mathematique0350-1302SBBUŚ-M(W)
Publications of the Institute of Geophysics. S. A, B, C, D, E, F, MPLBNZ
Publications of the University of Miscolc. S. D: Natural Sciences zob. Mathematical Notes