Wykaz za rok 2007
£
Tytu³ISSNKrajSiglum
£¹karstwo w PolscePLBB(W)
£ódzkie Studia Etnograficzne0076-0382PLBUŒ, BNS, BCiesz
£ódzkie Studia Teologiczne1231-1634PLBTL