Wykaz za rok 2007
L
TytułISSNKrajSiglum
Lampa i Iskra Boża zob. Lampa
Lampa:literatura, muzyka, komiks1732-4661PLBWFK
Landform Analysis zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego. Landform Analysis
Langages. Semiotiques Textuelles0458-726XFRBWFS
Language0097-8507USBWFS
Languages in Contrast (E)1387-6759NLBWFS
Langue Française0023-8368FRBWFS
Latinitas0023-883XVABTL(D)
Le Monde Diplomatique (ed.polska)1895-4839PLBNS
Leben und GesundheitCHDL
Lebende Sprachen. Zeitschrift für Fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis0023-9909GEBWFS
Lebendiges Zeugnis0023-9941GEBTL(D)
Leœne Prace Badawcze. S.A i BPLBB(W)
Lethaia0024-1164NOBNZ
Letopis Makedonskoj Akademii0580-4981MKBWFS(W)
Letopis Slovenske Akademija Znanosti in Umetnosti0374-0315SLBUŒ(W)
Library Hi Tech Journal (E)0737-8831GBBUŒ-Cz
Library Hi Tech News (E)0741-9058GBBUŒ-Cz
Libri Gedanensis. Rocznik Biblioteki GdańskiejPLBUŒ(W)
Lider0867-7697PLBPP
Lietuvos Matematikos Rinkinys0132-2818LTBUŒ-M(W)
Limba si Literatura0583-8045ROBWFS(W)
Limnological Review (UMK)1642-5952PLBNZ(D)
Lingua e Stile0024-385XITBWFK(W)
Lingua Legis1231-5370PLBWFS
Lingua Posnaniensis (PTPN)0079-4740PLBUŒ, BWFS
Linguistic Inquiry (E)0024-3892USBWFS
Linguistica Silesiana. PAN-Oddz. Katowice0208-4228PLBUŒ, BWFS, BWFK
LINUX + Magazyn Otwartych GłówPLBT
Linzer Biologische Beiträge0253-116XAUBB(W)
Lire0338-5019FRBAF
Literatur für Leser0343-5622GEBWFS
Literatura Ludowa0024-4708PLBUŒ-Cz, BOD, BWFK, BCiesz
Literatura na Pograniczach1234-9852PLBUŒ, BWFK
Literatura na Œwiecie0324-8305PLBUŒ-Cz, BWFS, BWFK BRTV, BCieszBOD
Lithuania0867-6445PLBTL(D)
Lithuanian Journal of Physics1648-8504LTBUŒ-Cz(W)
Litteraria0084-3008PLBWFK
Litterature0047-4800FRBWFS(D)
Lituanian Political Science. Yearbook1392-9321LTBNS(W)
Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-0066PLBUŒ
Liturgia Sacra1234-4214PLBTL(W)
Liturgisches Jahrbuch0024-5100GEBTL
Logic and Logical Philosophy1425-3305PLBTL(W)
Logistyka21231-5478PL BSZ
Logopedia0459-6935PLBCiesz
Logos i EthosPLBTL(W)
LSA Bulletin0023-6365USBWFS
Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej0137-4699PLBWFS
Lud0076-1435PLBUŒ, BNS, BWFK, BCiesz
Ludzie i Kultury (Muzeum Żory)1731-8270PLBCiesz