Wykaz za rok 2007
G
TytułISSNKrajSiglum
Gadki z Chatki1427-4531PLBCiesz
Gazeta Bankowa0860-7613PLBUŚ-Cz, BP, BNS
Gazeta Górska1231-7101PLBCiesz
Gazeta Niedzielna1358-832XPLBTL(D)
Gazeta Obserwatora IMGW0208-4325PLBNZ
Gazeta Prawna1232-6712PLBUŚ-Cz, BP, BSZ
Gazeta Samorządu i Administracji1428-8257PLBUŚ-Cz, BP
Gazeta Sądowa1426-2037PLBP
Gazeta Szkolna-aktualności1508-6593PLBCiesz
Gazeta Uniwersytecka UŚl. 1505-6317PLBUŚ-Cz, BNS, BT BWFK(D), BUŚ-Inf, BTL(D), BCiesz, BNZ
Gazeta Ustrońska1231-9651PLBCiesz
Gazeta Wyborcza0860-908XPLBUŚ-Cz, BP BWFS , BNS, BNZ, BCiesz,
Gazeta Żywiecka1231-6725PLBCiesz
Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa1734-5677PLBUŚ, BP,
Geist und Leben0016-5921GEBTL(D)
Gen's1731-9706PLBTL(D)
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne1231-7837PLBUŚ, BNS, BTL
Geo (ed.Francaise)0220-8245FRBSJO(D), BAF
Geo. Das Neue Bild der Erde0933-9736GEDL
Geochimija0016-7525RUBNZ
Geodezja i Kartografia0016-7134PLBNZ
Geoekologija0869-7809RUBNZ
Geografia w Szkole0137-7566PLBNZ
Geografia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-8128PLBUŚ
Geograficky Casopis0016-7193SLBNZ
Geografija i Prirodnye Resursy1392-1096LIBNZ
Geografiska Annaler. S. A: Physical Geography (E)0435-3676SEBNZ
Geografiska Annaler. S. B: Human Geography (E)0435-3684SEBNZ
Geographia Polonica0016-7282PLBUŚ, BNZ
Geographia. Studia et Dissertationes zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes
Geographical Abstracts: Physical Geography0954-0504GBBNZ
Geographical Analysis. International Journal of Theoretical Geography(E)0016-7363USBNZ
Geographische Zeitschrift0016-7479GEBNZ
Geologia Sudetica0072-100XPLBUŚ, BNZ(W)
Geologia zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia
Geologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0239-7560PLBUŚ
Geologica Carpathica1335-0552SKBNZ
Geological Quarterly0023-5873PLBG-Cz, BNZ
Geological Society of America. Bulletin (E)0016-7606USBNZ
Geologos (UAM)(wersja E dostępna w Internecie)PLBNZ(W)
Geology (E)0091-7613USBNZ
Geology Today(E)0266-6979GBBNZ(D)
Geomorfologija0435-4281RUBNZ
Geophysical Research Letters0094-8276USBNZ
Geoturystyka (AGH)1731-0830PLBNZ
German Quarterly0016-8831USBWFS
Germanistik0016-8912GEBWFS
Germanistyka. Uniwersytet ZielonogórskiPLBWFS
Gestalt1230-1558PLBCiesz
Gestält. Vierteljahreszeitschrift für Bildnerische Erziehung0340-6172GEBPP
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil0435-8600GEBP
Glasnik 1450-8915SBBWFS(W)
Glasnik Matematicki0017-095XCRBUŚ-M(W)
Glaube in der 2 Welt0254-4377CHBTL(D)
GlobtroterPLBNZ
Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 1233-4634PLBP, BUŚ-Cz
Glottodidactica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0072-4769PLBUŚ, BWFS, BSJO
Głos dla Życia1231-207XPLBCiesz
Głos Nauczycielski0017-1263PLBPP, BCiesz
Głos Ojca PioPlBTL(D)
Głos Ziemi Cieszyńskiej0209-2565PLBCiesz
Gnomon0017-1417GEBWFK
Godišnik na Sofijskija Univ. Chimiceski Fakultet0584-0317BGBUŚ-Ch(W)
Godišnik na Sojiskija Univ. Istoriceskij FakultetBGBUŚ-CZ(W)
Goltdammer's Archiv für Strafrecht0017-1956GEBP
Gospodarka Narodowa0867-0005PLBUŚ-Cz
Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953PLBNZ
Gospodarka Wodna0017-2448PLBNZ, BB
Gość Niedzielny0137-7604PLBCiesz, BTL(D)
Gottesdienst0343-8732GEBTL(D)
Górnictwo i Geologia (PŚl)PLBNZ
Góry-Literatura-Kultura0239-6661PLBCiesz
Grafia1643-479XPLBCiesz(IS)
Graphis (podzial na 3 niezależne tytuły): Graphis Advertising Journal, Graphis Design Journal, Graphis Photography Journal
Graphis Advertising JournalUSBCiesz(IS)
Graphis Design JournalUSBCiesz(IS)
Graphis Photography JournalUSBCiesz)IS)
Grazer Mathematische Berichte1016-7692AUBUŚ-M(W)
Gregorianum0017-4114VABTL
Gubernaculum et Administratio zob. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii Jana Długosza w Częstochowie
Guliwer0867-7115PLBPP, BWFK, BCiesz