Wykaz za rok 2007
D
TytułISSNKrajSiglum
Davaj 0997346XITBCiesz(SJ)
Dekada Literacka0867-4094PLBUŒ-Cz, BFP
Delovye Ljudi0868-9504RUBKJB
Delta0137-3005PLBUŒ-M
Demonstratio Mathematica. Politechnika Warszawska0420-1213PLBUŒ-M(D)
Dendrobiology1641-1307PLBB
Deutsch Aktuell1731-6324PLBSJO
Deutsch als Fremdsprache0011-9741GEBWFS(D), DL
Deutsche Sprache0340-9341GEBWFS
Deutschland0948-3187GEBWFS(W), DL(1)
Dialog0938-1422GEBWFK(D) DL(1), BWFS(D)
Dialog0012-2041PLBUŒ-Cz, BWFS, BRTV, BOD, BWFK, BCiesz
Diarusz Prawniczy1896-7426PLBP
Didaskalia1233-0477PLBWFK, BCiesz
Discourse Studies (E)1461-4456GBBWFS
Discussiones Matematicae. Algebra and Stochastic Methods zob. Disc. Math. General Algebra and Application
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions1234-3072PLBUŒ-M(W)
Discussiones Mathematicae. General Algebra and Application1509-9415PLBUŒ-M(W)
Discussiones Mathematicae. Graph Theory1234-3099PLBUŒ-M(W)
Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics1509-9423PLBUŒ-M(W)
Dissertationes Mathematicae. PAN0012-3862PLBUŒ-M
Dissertationes Paulinorum1230-2910PLBTL(D)
Dlaczego1429-8252PLBUŒ-Cz
Doklady Akademii Nauk0869-5652RUBUŒ-M
Doklady na Bolgarskata Akademija na Naukite0861-1459BGBUŒ-Cz(W)
Doktor AngelicusGEBTL
Dokumentacja Geograficzna0012-5032PLBNZ
Dopovidi Nacionalnoj Akademii Nauk. Matematika. Prirodoznavstvo. Techniki NaukiUABUŒ(W)
Doradca Podatnika1231-3084PLBP
Doradztwo Podatkowe1427-2008PLBP
Doriana. Museo Civico...0235-3482ITBB(W)
Droits. Revue Francaise Theorie de Philosophie et de Culture Juridiques0766-3838FRABP
Duke Mathematical Journal (E)0012-7094USBUS-M
Dydaktyka Matematyki. PTM0208-8916PLBUŒ-M
Dyrektor Szkoły1230-9508PLBPP, BCiesz
Dziecko Krzywdzone1644-6526PLBPP, BCiesz
Dziedzictwo (tyt. wznowiony)1233-1783PLBCiesz
Dzieje Najnowsze0419-8824PLBUŒ-Cz, BNS, BOD
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar1642-1752PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego0209-2409PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej1230-7009PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru FinansowegoPLBP
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartoœciowych zob. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa zob. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej1896-7159PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zob. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów0137-7922PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury zob. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego0551-259XPLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych zob. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1896-4877PLBUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi0208-9920PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa1643-6377PLBP, BUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1644-7573PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych1644-0080PLBUŒ-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwoœci1644-7956PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Œrodowiska i Głównego Inspektora Ochrony Œrodowiska1643-6822PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Transportu1896-22726PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa zob. Dziennik Urzędowy Ministra Transportu
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia0551-2727PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego0239-7013PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów1643-3481PLBP
Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejBP
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej1895-7005PLBUŒ-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego0860-6021PLBUŒ-Cz(D)
Dziennik Ustaw RP0867-3411PLBUŒ-Cz, BNS, BP
Dziennik Zachodni0137-9038PLBUŒ-Cz, BNS, BP
Dziennik. Polska-Europa-Œwiat1895-6742PLBUŒ-Cz, BOD
Dziękuję0867-2547PLBNS, BCiesz
Dziœ. Przeglšd Społeczny0867-3608PLBNS, BUŒ-Cz