Wykaz za rok 2007
B
TytułISSNKrajSiglum
B U B Forum für Bibliothek und Information0340-0301GEBUŚ-Cz
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. A: Geografia Fizyczna0067-2807PLBUŚ
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. B: Botanika0067-2815PLBUŚ, BB
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. C: Zoologia0137-6683PLBUŚ, BB
Badania Operacyjne i Decyzje. Politechnika Wrocławska1230-1868PLBUŚ(W)
Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0239-4278PLBUŚ, BTL BWFS
Baltistica0232-6503LTBUŚ-Cz(W)
Bank1230-9125PLBP
Bank i Kredyt0137-5520PLBP
Barbarzyńca1643-9708PLBCiesz
Barok1232-3233PLBNS, BWFK, BOD
Berichte und Forschung0945-2362GEBWFS(D)
Berichte zur Deutschen Landeskunde0005-9099GEBUŚ-Cz(W)
Berkeley Journal of Sociology0067-5830USBUŚ-Cz(W)
Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka0137-7043PLBUŚ-Cz
Bezpieczny Bank1429-2939PLBP(D)
Bezrobocie w Województwie ŚląskimPLBNS
Bibel und Liturgie0006-064XAUBTL(D)
Biblica (E)0006-0887ITBTL
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (dod.do Przeglądu Bibliotecznego)0033-233XPLBUŚ-Inf, BUŚ-Cz, BWFS
Bibliografia Bibliografii Polskich0860-6579PLBUŚ-Inf, BNS, BUŚ, BWFK
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy0525-4833PLBUŚ(W)
Bibliografia Geografii Polskiej0523-1787PLBUŚ, BNZ
Bibliografia Geologiczna Polski0376-1987PLBNZ(W)
Bibliografia Historii Polski XIX i XX w.PLBUŚ, BWFK
Bibliografia Historii Polskiej0067-6721PLBUŚ, BNS, BFP
Bibliografia Językoznawstwa SlawistycznegoPLBUŚ
Bibliografia Śląska0523-1930PLBUŚ, BWFK
Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa DziecięcegoISBNPLBWFK
Bibliographie der Verofentlichungen. Friedrich Ebert Stiftung09394389GEBWFS(D)
Biblioteka Analiz1509-1589PLBUŚ-Cz
Biblioteka Etnografii Polskiej0067-7655PLBUŚ, BCiesz
Biblioteka Kaznodziejska0208-7313PLBTL
Biblioteka Myśli Semiotycznej0867-2261PLBWFK, BWFS
Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza0067-7787PLBUŚ
Biblioteka w Szkole0867-5600PLBWFK, BUŚ-Cz
Bibliotekarz0208-4333PLBUŚ-Cz, , BT, BP, BWFS, BB, BPP, BWFK, BNZ, BUŚ-Inf, BTL, BOD, BCiesz
Bibliotekarz Zachodniopomorski0406-1578PLBUŚ-Cz(W), BWFS
Biblioteki Publiczne w Liczbach0137-2726PLBWFS, BUŚ
Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et StudiaPLBUŚ
Biblische Zeitschrift0006-2014GEBTL(D)
Bielsko-Żywieckie Studia TeologicznePLBTL(W)
Biocybernetics and Biomedical Engineering0208-5216PLWT
Bioetyczne Zeszyty Pediatrii1732-0852PLBTL(D)
Biologia w Szkole0137-8031PLBCiesz, BB
Biologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-811XPLBB, BUŚ
Biological Bulletin of Poznań1426-5656PLBUŚ
Biological Letters1644-7700PLBUŚ
Bioskop (dawn.dod. do Analityka)1643-4730PLBNZ
Biotechnologia0860-7796PLBB
Biuletyn Arbitrażowy1896-7124PLBP
Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego1234-7914PLBP(D)
Biuletyn Bankowy1233-0566PLBP
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej0006-3940PLBUŚ-Cz
Biuletyn Ekumeniczny0208-9424PLBTL(D)
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce zob. Pamięć i Sprawiedliwość
Biuletyn Historii Sztuki0006-3967PLBUŚ-Cz, BNS, BCiesz
Biuletyn Informacyjno-EdukacyjnyPLBWFK
Biuletyn Informacyjno-EdukacyjnyPLBWFK
Biuletyn Informacyjny "Wspólnoty Europejskie" zob. Wspólnoty Europejskie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej0006-3983PLBUŚ-Cz, BWFK
Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiPLBRTV(D)
Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego1230-0020PLBP(D)
Biuletyn Informacyjny. Geofizyka. Min. Ochr. Śr.0867-7158PLBNZ
Biuletyn Informacyjny. Geofizyka.Min.Ochr.Śr.0867-7158PLBNZ
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej1641-9561PLBTL(D), BNS(D), BUŚ-Cz(D)
Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach 1428-7587PLBP(D)
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania KrajuPLBUŚ, BNS
Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski1640-1395PLBB(W)
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego0867-6143PLBNZ(W)
Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-MeteorologicznejPLBNZ
Biuletyn Papieskiego Fakultetu TeologicznegoPLBTL(W)
Biuletyn Pogranicza Polsko-Czeskiego1234-396XPLBNS
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego0032-3802PLBUŚ, BWFK, BWFS
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. BatawiiPLBP(D)
Biuletyn Prawniczy. PKO1233-4294PLBP(D)
Biuletyn Prawo Konkurencji na Co Dzień (UOKiK)(W Internecie wersja elektroniczna)PLBP
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich + Materiały0860-7958PLBUŚ-Cz, BP
Biuletyn Skarbowy Min. FinansówPLBP
Biuletyn Statystyczny0006-4025PLBUŚ-Cz
Biuletyn Statystyczny Służby CelnejPLBP(D)
Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego1509-2828PLBUŚ-Cz
Biuletyn Ukrainoznawczy. Płd. Wsch. Inst. Naukowy w Przemyślu1427-8537PLBUŚ(W)
Biuletyn Wychowania SeminaryjnegoPlBTL(D)
Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy1230-316XPLBUŚ-Cz, BP
Biuletyn. Kwartalnik Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją WzrokuPLBPP(D)
Biuletyn. Niemiecki Instytut Historyczny w WarszawiePLBUŚ(D)
Biuletyn. Rada Europy zob. Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy
Bjulleten Moskovskogo Obšcestva Ispytatelej Prirody. Otdel Geologiceskij0366-1318RUBNZ
Bliżej Biblii1643-9406PLBTL
Bobolanum zob. Studia Bobolanum
Boreas. An International Journal of Quaternary Geology (E)0300-9483NOBNZ
Boundary 2 (E)0190-3659USBWFS
Bóg i OjczyznaPLBTL(D)
Brief. Magazyn Komunikacji Marketingowej1508-5406PLBNS, BCiesz
British Journal of Political Science (E)0007-1234GBBNS
British Journal of Sociology (E)0007-1315GBBNS
British National Bibliography0007-1544GBBUŚ
British Yearbook of International Law0068-2961GBBUŚ
Buch und Bibliothek zob. B U B Forum für Bibliothek und Information
Bulletin de la Societe Mathematique de France0037-9484FRBUŚ-M
Bulletin dei Verbum1729-3049GEBTL(D)
Bulletin of Geography. Socio-Economics Series.PLBNZ
Bulletin of Geosciences zob. Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu
Bulletin of Symbolic Logic1079-8986USBUŚ-M(W)
Bulletin of the American Mathematical Society (E)0273-0979USBUŚ-M(W)
Bulletin of the Czech Geological Survey zob. Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu
Bulletin of the Institute of Mathematics. Academia Sinica0304-9825TWBUŚ-M(W)
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics (E)0239-7269PLBUŚ-M
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences (E)0239-7528PLBT
Bulletin of the Section of Logic0138-0680PLBUŚ-M
Bulletin on Constitutional Case Law1025-8116FRBP(D)
Bundesgesetzblatt. Tl 10341-1095GEBP
Burda Mode MagazinGEDL(1)
Businessman Magazine (tyt. zawieszony)0867-1389PLBUŚ-Cz, BKJB, BNS