Wykaz za rok 2006
P
TytułISSNKrajSiglum
Pädagogik0933-422XGEBFG(D), DL
Paedagogia Christiana1505-6872PLBCiesz, BTL(W), BG(W)
Palaeontology (E)0031-0239GBBNZ
Palaios0883-1351USBNZ
Paleobiology0094-8373USBNZ
Paleontologičeskij Žurnal0031-031XRUBNZ
Palestra0031-0344PLBG-Cz, BP
Pallas Silesia. Antyk na Śląsku1426-9090PLBG-Cz(D), IB, BFK
Palmbaum0943-545XGEBFG(W)
Pamatky Archeologicke0031-0506CZBG-Cz
Pamiętnik Cieszyński0137-558XPLBNS(D), BCiesz
Pamięć i Sprawiedliwość. Główny Komitet Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu1427-7476PL BNS
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej0551-3790PLBG, BFP, IB
Pamiętnik Literacki0031-0514PLBG-Cz, BFA, BFP, BS,BOD, BCiesz
Pamiętnik Słowiański0078-866XPLBCiesz, BG
Pamiętnik Teatralny0031-0522PLBG-Cz, BFP, BCiesz,BOD
Pamiętnik UstrońskiPLBCiesz
Panorama Goleszowska1427-6550PLBCiesz
Państwo i Prawo0031-0980PLBG-Cz, BNS, BP, BT
Papers and Studies in Contrastive Linguistcs. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2459PLBG, BFA, BS, BFP
Parerga1730-0274PLBTL(W)
Paris Match0397-1635FRBAF,BSJO
Parki Narodowe0867-6550PLBNZ
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody0208-7545PLBB(W)
Parkiet. Gazeta Giełdy1231-2207PLBSZ
Parlament0031-2258GEDL
Passagen. PassagesISBNCHBFG(D)
Pastores1505-9634PLBTL
PATH. Pontificia Academia TheologicaVABTL(D)
PC World Komputer1232-3004PLBG-Cz,BG-Ch, BNZ, BT
Pedagogika Pracy0239-7757PLBPP,BCiesz
Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej
Pedagogika Rodziny1508-2377PLBPP
Pedagogika Społeczna1642-672XPLBCiesz,BPP
Pedagogika Szkoły WyższejPLBCiesz
Pedagogika zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika
Pełna Kultura1730-1092PLBCiesz
Penetrator (poprz. Nasz Rynek Kapitałowy)1233-3050PLBSZ
Periodica Mathematica Hungarica0031-5303HUBG-M(W)
Personel i Zarządzanie1641-0793PLBG-Cz, BSZ, BNS
Personel zob. Personel i Zarządzanie
Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-HistorycznePLBTL(W)
Perspectives on Politics (dot.do American Political Science)1537-5927GBBP
Perspektywy1427-3543PLBG-Cz
Philosophische Rundschau0031-8159GEBNS(D)
Philosophy (E)0031-8191GBBG-Cz
Philosophy Today0031-8256USBFA
Phonus0949-1791GEBG-Cz(W), BFG(W)
Phronesis (E)0031-8868NLBNS
Physica. S. A: Statistical and Theoretical Physics (tylko wersja E)0378-4371NL
Physica. S. B: Condensed Matter (tylko wersja E)0921-4526NL
Physica. S. C: Superconductivity (tylko wersja E)0921-4534NL
Physica Medica1120-1797ITBF
Physical Chemistry Chemical Physics(E)1463-9076GBBG-Ch
Physical Review Letters (E)0031-9007USBF
Physical Review. S. A: Atomic Molecular and Optical Physics (E) 1050-2947USBF
Physical Review. S. B: Condensed Matter (E) 0163-1829USBF
Physical Review. S. C: Nuclear Physics (E) 0556-2813USBF
Physical Review. S. D: Particles and Fields (E) 0556-2821USBF
Physical Review. S. E: Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics (E) 1063-651XUSBF
Physics Letters. S. A: General Atomic and Solid State Physics (tylko wersja E)0375-9601NL
Physics Letters. S. B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics (tylko wersja E)0370-2693NL
Physics Reports (tylko wersja E)0370-1573NL
Physics Today0031-9228USBF
Physiologia Plantarum (E)0031-9317DKBB
Phytocoenosis. S.: Archivum BotanicumPLBB(D)
Pismo Środowiska Akademickiego PCz1428-7633PLBG-Cz(W)
Plant Cell (E)1040-4651DKBB
Plant Cell Reports (tylko E)0721-7714GEon-line
Plant Physiology (E)0032-0889USBB
Plant, Cell and Environment0140-7791GEBB(D)
Planta 0032-0935GEBB(D)
Počvovedenie0032-180XRUBNZ
Pocztówka Śląska1508-6933PLBG-Cz(W)
Poetique. Revue de Theorie et d'Analyse Litteraires0032-2024FRBFP
Poezja i Dziecko1730-6981PLBCiesz
Pogranicze. Studia Społeczne. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku1230-2392PLBG, BCiesz(W)
Point(Le)0242-6005FRBAF
Polacy w Świecie zob. Kwartalnik Biograficzny Polonii
Poland. International Economic Report. Szkoła Główna Handlowa0867-6798PLBG, BNS(W)
Polar Research0800-0395NOBNZ
Policja1640-9280PLBP
Poligrafika0373-9864PLIB
Polimery0032-2725PLBG-Ch
Polis1230-2031PLBNS
Polish Art Studies0208-7243PLBG, BFP
Polish Botanical JournalPLBB
Polish Botanical Studies0867-0730PLBB(D)
Polish Ecological Studies0032-3764PLBG-Cz
Polish Geological Institute. Special Papers1507-9791PLBNZ(W)
Polish Journal of Applied Chemistry0867-8928PLBG-Ch
Polish Journal of Biblical Research1641-7224PLBTL
Polish Journal of Chemistry0137-5083PLBG-Ch
Polish Journal of Ecology zob. Ekologia Polska
Polish Journal of Microbiology (poprz. Acta Microbiologica Polonica)0137-1320PLBB
Polish Journal of Natural Sciences. Acta Academiae Agriculturae Olstenensis1643-9953PLBB(W)
Polish Polar Research0138-0338PLBNZ
Polish Political Science Yearbook0208-7375PLBG, BNS
Polish Psychological Bulletin0079-2993PL BPP
Polish Sociological Review1231-1413PLBG-Cz, BNS
Polish Yearbook of International Law0554-498XPLBG, BP
Politeja. UJ1733-6716PLBNS
Political Science and Politics0032-3195GBBP
Political Science Quarterly(E)0032-3195USBP
Politicus. Biuletyn Instytutu Studiów Politycznych PAN0867-7506PLBNS
Politologija1392-1681LTBNS(W)
Polityka0032-3500PLBG-Cz, BFP, BNS, BSZ, BPP, BP,BOD, BNZ
Polityka Społeczna0137-4729PLBG-Cz, BNS, BP, BOD BPP,BCiesz
Polityka Wschodnia1230-8935PLBG-Cz
Polonia Sacra1428-5673PLBTL(W)
Polonica w Historiografii WspółczesnejPLBG(W)
Polonica Zagraniczne0554-5625PLBFP, IB, BG-Inf, BCiesz
Polonica. Instytut Języka Polskiego PAN0137-9712PLBG, BFP, BCiesz
Polonistyka0551-3707PLBG-Cz, BFP, BCiesz
Polska 2000 Plus1640-873XPLBNS
Polska Bibliografia Bibliologiczna0860-6560PLBG-Inf, BNS, BG, BFP
Polska Bibliografia Literacka0079-3590PLBG, BFR, BCiesz
Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa 0860-5475PLBG
Polska Bibliografia Penitencjarna1505-0165PLBP
Polska Bibliografia Prawnicza0551-3855PLBG, BP
Polska Bibliografia SztukiPLBFP, BG
Polska NormaPLBG-Cz
Polska Scena Polityczna. Vademecum Partii i Ugrupowań Politycznych1427-8189PLBNS
Polska Sztuka Ludowa zob. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Polska w Europie1231-7934PLBP
Polski Przegląd Dyplomatyczny1642-4069PL BNS,BP
Polski Przegląd Kartograficzny0324-8321PLBNZ
Polskie Badania Archeologiczne0554-6032PLBNS
Polskie Regiony1733-4748PLBCiesz
Polskie Ustawy. Zbiór Przepisów - UzupełnieniaPLBG-Cz
Polszczyzna Regionalna Pomorza0860-7575PLBFP
Polszczyzna zob. Nowa Polszczyzna
Polyhedron (tylko wersja E)0277-5387GB
Pomiary, Automatyka, Kontrola0032-4140PLBT
Pomiary-Automatyka-Robotyka1427-9126PLBT
Poradnik Bibliotekarza0032-4752PLBG-Cz, BP, BPP, IB,BOD, BCiesz
Poradnik Gazety Prawnej1234-5695PLBP
Poradnik Językowy0551-5343PLBG-Cz, BFG, BFR,BS,BFP,BOD, BCiesz
Poradnik Muzyczny1644-6343PLBCiesz
Portolana.Studia MediterraneaISBNPLBNS
Position Paper0790-0228IEBTL(D)
Postępy Biochemii0032-5422PLBB
Postępy Biologii Komórki0324-833XPLBB
Postępy Fizyki0032-5430PLBF
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej-ukazuje sie tylko wersja elektroniczna (Internet on-line)PL
Postępy Mikrobiologii0079-4252PLBB
Postępy Nauk Rolniczych0032-5457PLBB
Postępy Techniki Jądrowej0551-6841PLBNZ
Postscriptum: Biuletyn Letniej Szkoły Języka Literatury i Kultury Polskiej [przy UŚ w Katowicach]1427-0501PLBFP(D), BG
Poślij mnie!1506-8641PLBTL(D)
Poznaj Swój Kraj0032-6151PLBNZ
Poznaj Świat0032-6143PLBNZ, BCiesz
Poznań Studies in Contemporary Linguistics (ISSN 0137-2459) zob. Papers and Studies in Contrastive Linguistics
Poznańskie Studia EtnologicznePLBCiesz
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria Językoznawcza1233-8672PLBG
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria Literacka1233-8680 PLBFP, BG
Poznańskie Studia Teologiczne0209-3472PLBG, BTL(W)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki1233-3379PLBNS, BG
Poznańskie Studia z Filozofii Nauki zob. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Pozytyw1507-4137PLBCiesz (IS)
Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186PLBG-Cz, BNS, BP
Praca Socjalna0860-3480PLBG-Cz, BNS, BCiesz
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w WarszawiePLBG(D)
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-1933PLBG
Prace Filologiczne. Uniwersytet Warszawski0138-0567PLBG(W), BS, BFP
Prace Geograficzne. Inst.Geografii UJPLBG(W)
Prace Geograficzne. PAN0373-6547PLBG
Prace Geologiczne. PANPLBG
Prace Historycznoliteackie zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Historycznoliterackie
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa 0866-9503PLBG(W)
Prace i Materiały Zootechniczne0137-1649PLBB
Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii ŚrodowiskaPLBG
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. A 0369-9870PLBB(W)
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. B 0860-1984PLBB(W)
Prace Instytutu Fizyki. Politechnika Warszawska0324-8380PLBG(W)
Prace Instytutu Historii. Akademia ŚwiętokrzyskaPLBG(W)
Prace Instytutu Języka Polskiego PAN0208-4074PLBFR, BS, BG, BFP
Prace Instytutu Podstaw Informatyki0138-0648PLBG, BT
Prace Instytutu Rozwoju Studiów StrategicznychPLBNS(D)
Prace Językoznawcze PAN0079-3485PLBG, BFP
Prace Językoznawcze zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze
Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3256PLBG, BNS
Prace Komisji Archeologicznej PTPN0137-3250PLBG, BNS
Prace Komisji Automatyki i Informatyki. PTPN. Wydział Nauk Technicznych0867-3977PLBG
Prace Komisji Filologicznej PTPN0137-642XPLBG, BFP
Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU0079-3272PLBG, BNS, BFK(D)
Prace Komisji Filozoficznej PTPN0079-4635PLBG
Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN PLBG
Prace Komisji Historii Sztuki PTPN0079-466XPLBG, BNS, BFP
Prace Komisji Historycznej PAN. Oddz. W Krakowie0079-4651PLBG
Prace Komisji Historycznej PTPN0079-4651PLBG,BNS
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Katowicach0137-964XPLBG, BFP
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Krakowie0554-579XPLBFP
Prace Komisji Językoznawczej PTPN0079-4678PLBG, BFP, BFG
Prace Komisji Językoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie0079-3310PLBFP
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie0079-3353PLBG, BNS
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PTPN0554-8985PLBG
Prace Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN1427-5031PLIB
Prace Komisji Orientalistycznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3426PLBG
Prace Komisji Słowianoznawstwa. PAN0079-3434PLBG, BFR
Prace Komisji Socjologicznej. PTPN1230-2198PLBG
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAN1233-0558PLBG
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej1425-7475PLBG
Prace Matematyczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Matematyczne
Prace Mineralogiczne0079-3396PLBG
Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna Kraków0239-6025PLBG(W)
Prace Muzeum Ziemi0032-6275PLBG
Prace Naukowe-Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Chemia.PLBCh (W)
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury0860-0821PLBFP(W)
Prace Naukowe-Wyższa Szkoła Pewdagogiczna Częstochowa. FilozofiaPLBG(W)
Prace Naukowe- Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. FizykaPLBF(W)
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Pedagogika0860-0880PLBG(W)
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Psychologia 0860-0872PLBG(W)
Prace Naukowe -Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Studia NeofilologicznePLBG(W)
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii, Biotechnologii. Politechnika Wrocławska. Monografie.PLBG(W)
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Monografie0324-9786PLBG(W), BT
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Konferencje0324-9794PLBG(W), BT
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej0084-2869PLBG(W)
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska. Monografie0239-5495PLBG(W)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Acta Biologica Silesiana0860-2441PLBG, BB
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Annales Mathematicae Silesianae0860-2107PLBG, BG-M
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Fizyka i Chemia Metali0208-578XPLBG, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-PolonicaPLBG, BS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica1231-0913PLBG, BNS, BS,
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes0208-5054PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia0208-5534PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny0209-3731PLBG, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawstwo Neofilologiczne0208-6336PLBFG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia0137-5482PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis1429-799XPLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica0208-5550PLBG,BFG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze0208-5445PLBG, BFP, BFR, BFG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne0208-5429PLBPP, BG, BCiesz
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki0208-5402PLBG, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego0208-5577PLBG, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego (wstrzymane)0208-5496PLBG, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje1428-8664PLBPP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy0208-5569PLBG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycytyczne Studia Literaturoznawcze0208-5038PLBG, BFR
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Skamander0208-6336PLBG, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne0860-8164PLBG, IB, BFR, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica Silesiana (wstrzymane)0208-502XPLBG, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej0208-5003PLBG, BP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego0208-5011PLBG, BFP
Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych S.ABC0209-1539PLBG-M
Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WrocławskiegoPLBG(W)
Prace Onomastyczne0079-4775PLBG, BFP
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 0866-9465PLBNZ(W)
Prace Pedagogiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne
Prace PolonistycznePLBG-Cz, BFP
Prace Slawistyczne0208-4058PLBG, BS, BFP
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. A: Litteraria0084-3016PLBG, BNS, BFP
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. B: Nauki Ścisle0084-3024PLBG
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe w ToruniuPLBNS
Prace Wydziału I. Językoznawczego. Nauki o Literaturze i Filozofii. Łódzkie Towarzystwo Naukowe PLBG, BFP
Prace Wydziału II. Nauki Historyczne i Społeczne. Łódzkie Towarzystwo NaukowePLBG
Prace Wydziału Techniki zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki
Prace z Dejin SlavistikyBS(W)
Prace z Nauk Społecznych zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych
Prakseologia0079-4872PLBG-Cz, BNS, BPP, BCiesz
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej zob. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prasa Polska1252-1213PLBNS, IB
Pravnik0032-6976SLBP(W)
Prawo. Uniwersytet Adama Mickiewicza0083-4262PLBG
Prawo Administracja Kościół1644-9924PLBTL(W)
Prawa Człowieka - Human Rights1230-6614PLBG, BP
Prawo Asekuracyjne1233-5681PLBP
Prawo Bankowe1231-1472PLBP
Prawo Europejskie1730-0169PLBP
Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji1643-3823PLBP
Prawo i Medycyna1506-8757PLBP
Prawo i Orzecznictwo Morskie1425-5553PLBP
Prawo i Podatki Unii Europejskiej (poprz. tyt. Prawo Unii Europejskiej)1429-9240PLBP, BG-Cz
Prawo i Środowisko1234-8937PLBP
Prawo Kanoniczne0551-911XPLBP, BTL(W)
Prawo Morskie0860-7338PLBP
Prawo Pracy1234-2904PLBP, BG-Cz
Prawo Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPLBG, BP
Prawo Przedsiębiorcy1230-2856PLBP
Prawo Spółek1426-2878PLBP, BG-Cz
Prawo Unii Europejskiej zm.tyt. Prawo i Podatki Unii Europejskiej1429-9240PLBP, BG-Cz
Prawo w Służbie Zdrowia1426-6458PLBP
Prawo, Administracja, KościółISBNPLBP
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja1427-5481PLBP
Prawo Zamówień PublicznychPLBP
Praxis der Naturwissenschaften. Chemie0177-9516GEDL
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts-IPRAX0720-6585GEBP
Praxis. Fremdsprachenunterricht 1613-0901GEBFG
Premislia Christiana0867-308BTL(W)
Preprint Series in Mathematics. Hokkaido UniversityJPBG-M(W)
Preprint. Instytut Matematyki UWPLBG-M(W)
Preslia0032-7786CZBB(W)
Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818PLBG-Cz, BNS, BRTV, BCiesz(IS)
Presse und Sprache0935-8064GEDL
Priloži. Sect. of Ling. and Lit. Sc.0350-1914BGBS(W)
Prima Vita zob. Leben und Gesundheit
Primar. Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarschulbereich zob.Frues Deutsch
Principia0867-5392PLBG-Cz, BNS, BCiesz, BFP
Probability and Mathematical Statistics0208-4147PLBG-M
Probability Theory and Related Fields (tylko E)0178-8051GE
Problemes Politique et Sociaux0015-9743FRBSNP
Problemos. Vilniaus Universitetas1392-1126LTBG-Cz(W)
Problemy Alkoholizmu0032-9495PLBPP(D)
Problemy Ekologii1427-3381PLBG-Ch BNZ,BB
Problemy Jakości0137-8651PLBSZ
Problemy Kryminalistyki0552-2153PLBP
Problemy Ocen Środowiskowych1507-0441PLBNZ
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze0552-2188PLBG-Cz, BPP, BCiesz
Problemy Polityki Społecznej1640-1808PLBG(W), BCiesz
Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego1234-3242PLBPP
Problemy Prawa Karnego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego
Problemy Prawa Przewozowego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Przewozowego
Problemy Rodziny zob. Małżeństwo i Rodzina
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
Problemy SpołecznePLBNS
Problemy Studiów Nauczycielskich0339-6769PLBPP(W)
Problemy Turystyki0138-0478PLBNZ
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego1730-4504PLBP
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich0137-5423PLBG,BNZ
Proceedings of the American Mathematical Society (E)0002-9939USBG-M
Proceedings of the London Mathematical Society (E)0024-6115GBBG-M
Profilaktyk1641-0947PLBPP
Profile Głębokich Otworów Wiertniczych1231-9848PLBNZ(W)
Progress in Human Geography (E)0309-1325GBBNZ
Prokurator1509-149XPLBP
Prokuratura i Prawo1233-2577PLBP
ProLibris1642-5995PLBFP(D)
Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna1232-7638PLBPP, BCiesz
Protoplasma (tylko E)0033-183XAU
Przegląd1509-3115PL BNS
Przegląd Antropologiczny0033-2003PLBG-Cz, BNS
Przegląd Archeologiczny0079-7138PLBG, BNS
Przegląd Biblioteczny0033-202XPLBG-Cz, BFR, IB, BB, BP, BFP, BT, BG-Inf, BTL, BCiesz, BOD, BNZ
Przegląd Dokumentacyjny, Praca, Płace, Zatrudnienie, Sprawy Socjalne. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoPLBP(W)
Przegląd Elektrotechniczny0033-2097PLBT
Przegląd Europejski1641-2478PLBG-Cz, BNS, BP
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria1230-1493PLBG-Cz, BNS, BCiesz
Przegląd Geodezyjny0033-2127PLBNZ
Przegląd Geofizyczny0033-2135PLBNZ
Przegląd Geograficzny0033-2143PLBG-Cz, BNZ
Przegląd Geologiczny0033-2151PLBNZ
Przegląd Glottodydaktyczny0137-544XPLBSJO
Przegląd Historyczno-Oświatowy0033-2178PLBG-Cz, BPP
Przegląd Historyczny0033-2186PLBG-Cz, BNS,BOD
Przegląd Homiletyczny zm.tyt.Przegląd Pastoralno-HomiletycznyPLBTL
Przegląd Humanistyczny0033-2194PLBG-Cz, BFR, BNS, BFP, BS, BCiesz,BOD
Przegląd Kalwaryjski1234-6004PLBTL(W)
Przegląd Komunikacyjny0033-2232PLBP
Przegląd Legislacyjny1426-6889PLBG-Cz, BP
Przegląd Mechaniczny0033-2259PLBT
Przegląd Organizacji0137-7221PLBG-Cz, BNS, BP, BSZ
Przegląd Orientalistyczny0033-2283PLBNS, BCiesz
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego1230-5065PLBP
Przegląd Pastoralno-Homiletyczny zob. Przegląd Homiletyczny
Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Uniwersytet Opolski1425-7998PLBG-Cz(W), BCiesz, BTL(D)
Przegląd Podatkowy0867-7514PLBP
Przegląd Policyjny0867-5708PLBP
Przegląd Politologiczny1426-8876PLBG-Cz, BNS
Przegląd Polityczny1232-6488PLBG-Cz, BNS, BP
Przegląd Polonijny0137-303XPLBG-Cz, BFP, BCiesz
Przegląd Powszechny0209-1127PLBG-Cz, BCiesz, BTL(W)
Przegląd Prawa Egzekucyjnego1731-030XPLBP(D)
Przegląd Prawa Europejskiego1427-0552PLBP
Przegląd Prawa Handlowego1230-2996PLBG-Cz, BP
Przegląd Prawa Karnego0860-8903PLBP
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego1644-0242PLBP (D)
Przegląd Psychologiczny0048-5675PLBG-Cz, BNS, BPP, BCiesz
Przegląd Religioznawczy1230-4379PLBG-Cz, BNS, BTL
Przegląd Rusycystyczny0137-298XPLBFR
Przegląd Rządowy1230-087XPLBNS
Przegląd Sądowy0867-7255PLBG-Cz, BP
Przegląd Sejmowy. Kancelaria Sejmu1230-5502PLBNS, BP, BG-Cz
Przegląd Socjologiczny. Łódzkie Towarzystwo Naukowe0033-2356PLBG-Cz, BNS, BP, BPP, BCiesz
Przegląd Statystyczny0033-2372PLBG-Cz, BNZ, BCiesz
Przegląd ŚrodkowoeuropejskiPLBNS
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska0137-8783PL BT
Przegląd Tomistyczny0860-0015PLBG(W), BNS, BTL(W)
Przegląd Uniwersytecki. KUL0866-9961PLBG-Cz(W), BTL(D)
Przegląd Uniwersytecki. Uniwersytet SzczecińskiPLBG-Cz(W)
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490PLBG-Cz, BP
Przegląd Więziennictwa Polskiego1230-4433PLBP, BPP
Przegląd Wschodni0867-5929PLBG-Cz, BNS, BFP
Przegląd Wyborczy1507-983XPLBP (D)
Przegląd Zachodni0033-2437PLBG-Cz, BNS, BP, BFG
Przegląd Zachodniopomorski. Uniwersytet Szczeciński0552-4245PLBG-Cz(W)
Przegląd Zoologiczny0033-247XPLBB(W)
Przekładaniec1425-6851PLBFP
Przekłady Aktów Prawnych. Biulatyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu1507-9805PLBP
Przekrój0033-2488PLBG-Cz
Przemysł Chemiczny0033-2496PLBT, BG-Ch
Przestrzenie Teorii1644-6763PLBFP
Przeszłość Demograficzna Polski0079-7189PLBTL
Przewodnik Bibliograficzny0033-2518PL BS, BP, BFP, IB, BT, BCiesz
Przewodnik Katolicki0137-8384PLBTL
Przyroda Górnego Śląska1425-4700PLBNZ, BCiesz, BB
Przyroda Polska0552-430XPLBNZ,BB, BCiesz
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i MłodzieżyPLBPP
Psychiatria Polska0033-2674PLBG-Cz, BPP
Psychologia Jakości Życia1644-1796PLBPP
Psychologia. Badania i Aplikacje zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje
Psychologia Jakości Życia1644-1796PLBCiesz
Psychologia-Pedagogika. Uniwersytet Adama Mickiewicza0083-4254PLBG
Psychologia w Szkole1731-836XPLBCiesz
Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy
Psychologie Heute 0340-1677GEDL
Psychoterapia0239-4170PLBPP, BCiesz
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej1230-5529PLBG-Inf, IB, BT, BG-Cz
Public Historian0272-3433USBNS(W)
Public Law0033-3565GBBP
Publicationes Mathematicae. Debrecen0033-3883HUBG-M(W)
Publicationes Universitatis Miskolciensis. S.: Juridica et PoliticaHUBG(W)
Publications de l’Institut Mathematique0350-1302SBBG-M(W)
Publications de la Faculte des Lettres Arts et Sciences Humaines de NiceFRBG(W)
Publications of the Institute of Geophysics. S. A, B, C, D, E, F, MPLBG(D), BNZ
Publications of the University of Miscolc. S. D: Natural Sciences zob. Mathematical Notes
Publikacije Elektrotechnickogo Fakulteta Univerziteta u Beogradu. S.: Matematika0353-8893SBBG-M(W)