Wykaz za rok 2006
L
TytułISSNKrajSiglum
Labeo. Rassegna Quadrimestrale di Diritto Romano (Tyt.przestaje się ukazywać)0023-6462ITBP
Lampa: literatura,muzyka, komiks1732-4661PLBFP
Lampa i Iskra Boża zob. Lampa
Landform Analysis zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis
Langages. Semiotiques Textuelles0458-726XFRBRom
Language0097-8507USBFA
Languages in Contrast (E)1387-6759NLBFA
Langue Française0023-8368FRBRom
Latinitas0023-883XVABTL(D)
Law in History (KUL)PLBP
Leben und GesundheitCHDL
Lebende Sprachen. Zeitschrift für Fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis0023-9909GEBFG
Lethaia0024-1164NOBNZ
Letopis Makedonskoj Akademii0580-4981MKBS(W)
Letopis Slovenske Akademija Znanosti in Umetnosti0374-0315SLBG(W)
Letopis’ Žurnalnych Statej0024-1202RUBFR
Liber Quarterly1435-5205GEBG-Dyr.
Library Hi Tech Journal (E)0737-8831GBBG-Cz
Library Hi Tech News (E)0741-9058GBBG-Cz
Libri Gedanensis. Rocznik Biblioteki GdańskiejPLBG(W)
Lider0867-7697PLBPP
Lietuvos Fizikos Żurnalas1392-1932LTBG-Cz(W)
Lietuvos Matematikos Rinkinys0132-2818LTBG-M(W)
Limba si Literatura0583-8045ROBRom(W)
Limnological Review (UMK)1642-5952PLBB(W), BNZ(D)
Linear Algebra and Its Applications (tylko wersja E)0024-3795US
Lingua at Communitas1230-3143PLBG(D)
Lingua e Stile0024-385XITBFK(W)
Lingua Legis1231-5370PLBFG
Lingua Posnaniensis (PTPN)0079-4740PLBG, BFG, BFP
Linguistic Inquiry (E)0024-3892USUS
Linguistica Silesiana. PAN-Oddz. Katowice0208-4228PLBG, BFG, BFP
LINUX + Magazyn Otwartych GłówPLBT
Linzer Biologische Beiträge0253-116XAUBB(W)
Lire0338-5019FRBAF
Literarni Noviny1210-0021CZBS
Literatur für Leser0343-5622GEBFG
Literatura Ludowa0024-4708PLBG-Cz, BFP, BCiesz,BOD
Literatura na Pograniczach1234-9852PLBFP, BG
Literatura na Świecie0324-8305PLBG-Cz, BFG, BFP, BRTV, BS, BCiesz,BOD
Literaturen Zbor0024-4791MKBS(W)
Literaturnaja Gazeta0233-4305RUBFR
Lithuania0867-6445PLBTL(D)
Lituanian Political Science. Yearbook1392-9321LTBNS(W)
Litteraria0084-3008PLBFP
Litterature0047-4800FRBRom(D)
Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-0066PLBG
Liturgia Sacra1234-4214PLBTL(W)
Liturgisches Jahrbuch0024-5100GEBTL
Logic and Logical Philosophy1425-3305PLBTL(W)
Logopedia0459-6935PLBCiesz
Logos i EthosPLBTL(W)
LSA Bulletin0023-6365USBFA
Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej0137-4699PLBFA(W), BFG
Lud0076-1435PLBG, BNS,BFP, BCiesz
Ludzie i Kultury (Muzeum Żory)1731-8270PLBCiesz