Wykaz za rok 2005
O
TytułISSNKrajSiglum
Obecni1642-4565PLBTL(W)
Oceanologia0078-3234PLBNZ
Oceanological Studies zob. Oceanological and Hydrobiological Studies
Oceanological and Hydrobiological Studies1730-413XUSBNZ
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów1230-7408PLBG-Cz, BB, BT, BNZ
Ochrona przed Korozją1429-866XPLBT
Ochrona Przyrody0078-3250PLBG, BB, BNZ
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych1230-7831PLBG(W), BNZ
Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka1425-4530PLBP
Ochrona Środowiska. Przegląd1641-9103PLBP
Ochrona Zabytków0029-8247PLBG-Cz, BCiesz
Odra0472-5182PLBG-Cz, BFG, BFP, BCiesz, BOD
Odrodzenie i Reformacja w Polsce0029-8514PLBG, BNS, BFP, BCiesz, BTL
Öffentliche Verwaltung0029-859XGEBP
Ogoniok0131-0097RUBFR, BSJO,
Okolice1732-3185PLBCiesz
Onomastica0078-4648PLBFP, BS, BCiesz
Ons Erfdeel. Algemen - Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift0030-2651BEBFG(D)
Opcje1230-9982PLBG-Cz, BFP, BCiesz
Opieka, Wychowanie, Terapia1230-0861PLBPP, BCiesz
Optimum. Studia Ekonomiczne1506-7637PLBG(W)
Opuscula Mathematica1232-9274PLBG-M(W)
Orbis Interior1508-373XPLBG(W)
Orbis Linguarum1426-7241PLBFG
Orbis. A Journal of World Affairs (tylko wersja E)0030-4387GB
Ordines Militares. Colloquia Torunensia HistoricaPLBG(W), BNS
Organizacja i Kierowanie0137-5466PLBG-Cz, BNS, BP, BSZ
Organon0078-6500PLBG
Orientierung0030-5502CHBTL(D)
Orońsko - Kwartalnik Rzeźby1230-6703PLBCiesz
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego zm. tyt. Orzecznictwo NSA i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych1732-8357PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Podatkowe1641-7968PLBP
Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej1234-1525PLBP(D)
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych0867-7433PLBP
Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych1231-2312PLBP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych zob. Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Samorządowych1232-7107PLBP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa0137-2785PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych1232-390XPLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego0860-4681PLBP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy1428-6621PLBG-Cz, BP
Osservatore Romano (ed. niem.)0179-7987GEBTL(D)
Osservatore Romano (ed.pol.)1122-7249PLBTL
Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens0030-6428GEBNS(W), DL
Osteuropa-Recht0030-6444GEBP
Ost-West Europäische Perspectiven1439-2089GEBTL(D)