Wykaz za rok 2005
N
TytułISSNKrajSiglum
Naše Reč0027-8203CZBS
Nasz Rynek Kapitałowy zob. Penetrator
Nasza Arka1640-615XPLBCiesz, BTL(D)
Nasza Myśl1732-4270PLBTL(D)
Nasza Przeszłość0137-3218PLBNS, BTL
Nasza Służba1231-6911PLBTL(D)
Nasze Forum1642-1132PLBCiesz
Nasze Inspiracje1429-0367PLBCiesz
National Geographic (wersja polska)1507-5966PLBNZ, BCiesz
Nationalities Papers 0090-5992USBNS(D)
NaturGEDL
Natura. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Ziemi LubuskiejPLBNZ(D)
Natura Silesiae Superioris1505-4802PLBB(W), BNZ(W)
Natural Resources and Development0340-2797GEBB
Natural Science. Acta Academiae Agriculturare Olstenensis zob. Polish Journal of Natural Sciences
Natural History Museum of Los Angeles County. Report0748-6936USBB(W)
Nature0028-0836GBBG-Cz
Nature Conservation0078-3250PLBB
Naučni Sastanak Slavista u Vukove DaneBFS(W)
Naučno-Techniceskaja Informacija. S. 1: Organizacija i Metodika Informacionnoj Raboty0548-0019RUBG-Cz
Naučno-Techničeskaja Informacija. S. 2: Innformacionnyje Procesy i Sistemy0548-0027RUBG-Cz
Nauczanie Początkowe0239-7579PLBCiesz, BPP
Nauczyciel i Szkoła1426-9899PLBCiesz, BPP(D)
Nauka1231-8515PLBG-Cz, BNS, IB, BNZ,
Nauka dla Wszystkich0077-6181PLBG, BNS
Nauka i Szkolnictwo Wyższe1231-0298PLBG-Cz, BPP,
Nauka Polska: jej potrzeby, organizacja i rozwój. Rocznik Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym imienia Doktora Józefa Mianowskiego1230-5480PLBG, IB, BCiesz
Nauki Polityczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Nauki Polityczne
NBP. Informacja WstępnaPLBP
Neerlandia0028-2382NLBFG(D)
Neodidagmata. Uniwersytet Adama Mickiewicza0077-653XPLBG, BPP, BCiesz
Neophilologica zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica
Net WorldPLBT
Neue Deutsche Literatur0028-3150GEBFG(D), DL
New Educational Review7322-7261PLBPP
Neue Juristische Wochenschrift0341-1915GEBP
Neue Ordnung0028-3304GEBTL
Neue Zeitschrift für Strafrecht0720-1753GEBP
New Literary History0028-6087USBFA
New Media and Society (E)1461-4448GBBRTV
New Phytologist(E)0028-646XGBBB
New Review of Academic Librarianship1361-5433GBBG-Cz
New Yorker0028-792XUSBFA
New Zealand Journal of Mathematics 1171-6096NZBG-M(W)
News Letter. American Library Association0897-6465USBG-Cz(W)
Newsweek0028-9604USBG-Cz, BFA, BSJO, BKJB
Newsweek Polska1642-5685PLBG-Cz, BNS, BCiesz, BKJB, BSZ, BFP(D), BT, BNZ(1)
NFD. Information - Wissenschaft und Praxis1434-4653GEBG-Cz
Nie1426-5206PLBG-Cz
Niebieska Linia1507-2916PLBCiesz
Niedziela0208-872XPLBTL
Niepełnosprawność i Rehabilitacja1642-1981PLBCiesz
NiepokalanaPLBTL(D)
Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka1506-2899PLBP
Nieruchomość1233-6769PLBP
Nieuw Archief voor Wiskunde 0028-9825NLBG-M(W)
Nordic Hydrology (E)0029-1277DKBNZ
Normalizacja0029-179XPLBG-Cz
Northeastern Mathematical Journal 1000-1778CHBG-M(W)
Notatnik Teatralny0867-2598PLBFP
Notes Biblioteczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie1505-4977PLIB
Notes et Dokuments 0394-2821ITBNS(D)
Notes KonserwatorskiPLBG, IB
Notes Wydawniczy1230-0624PLBG-Cz BFR, BP, BNS, IB
Notitiae. Congregatio...VABTL(D)
Notre Dame Journal of Formal Logic0029-4527USBG-M
Nouvelle Revue Theologique0029-4845BEBTL(D)
Novaja Literatura po Socialnym i Gumanitarnym Naukam. Jazykoznanie 0134-2762RUBG-Cz(W)
Novaja Literatura po Socialnym i Gumanitarnym Naukam. Literaturovednie 0134-2797RUBG-Cz(W)
Novaja Pol'ša1508-5589PLBFR
Novi Sad Journal of Mathematics 1450-1554SBBG-M(W)
Novoe Literaturnoe Obozrenie0869-6365RUBFR
Novum Testamentum (E)0048-1009NLBTL
Novyj Mir0130-7673RUBFR
Nowa Biblioteka1505-4195PLBFP(D), BG-Cz(D)
Nowa Currenda0239-2291PLBP(D)
Nowa Krytyka. Uniwersytet Szczeciński0867-647XPLBG(W), BOD
Nowa Polszczyzna1428-4405PLBFP, BCiesz
Nowa Szkoła0029-537XPLBG-Cz, BPP, BCiesz
Nowator XXI0208-6891PLBT
Nowe Książki0137-8562PLBG-Cz, BNS, BFP, BS, BG-Inf, BCiesz, BFG, BOD
Nowe Miasto1231-8949PLBTL(D)
Nowe Miscellanea HistorycznePLBG
Nowe Ubezpieczenia1428-8066PLBP
Nowe w Szkole. Reforma, Nowatorstwo (dost.on-line)1428-5436PLBPP, BCiesz
Nowe Zeszyty Samorządowe1507-2738PLBP
Nowe Życie Gospodarcze1234-5784PLBNS, BP, BG-Cz,
Nowiny Psychologiczne0867-7980PLBPP, BCiesz, BTL
Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej1428-6327PLBG-Cz, BFK
Nowy Przemysł (Katowice)1429-866XPLBNZ
Nowy Test1640-3932PLBCiesz
Nuclear Physics. S. A (tylko wersja E)0375-9474NL
Nuclear Physics. S. B +Proceedings Suplement (tylko wersja E)0550-3213NL
Nukleonika0029-5922PLBF
Numerische Mathematik (E)0029-599XGEBG-M
Numismatic Chronicle and Journal0078-2696GBBNS
Numismaticke Listy0029-6074CZBNS
Nurt SVD1233-9717PLBTL(W)