Wykaz za rok 2005
£
Tytu³ISSNKrajSiglum
£ambinowicki Rocznik Muzealny0137-5199PLBG(D)
£¹karstwo w PolscePLBB(W)
£ódzkie Studia Etnograficzne0076-0382PLBG, BNS, BCiesz
£ódzkie Studia Teologiczne1231-1634PLBTL