Wykaz za rok 2005
K
TytułISSNKrajSiglum
Kafka - Kwartalnik ŚrodkowoeuropejskiPLBFG, BCiesz, BG-Cz(D), BP(D)
Kalbotyra1392-1517LTBG-Cz(W)
Kalendarz Cieszyński1232-2725PLBCiesz
Kalendarz Ewangelicki0239-3476PLBCiesz, BTL(W)
Kalendarz GoleszowskiPLBCiesz
Kalendarz Miłośników SkoczowaPLBCiesz
Kalendarz SkoczowskiPLBCiesz
Kalendarz Śląski0862-1810CZBCiesz
Kalendarz Ustroński1506-848XPLBCiesz
Kalendarz Żywiecki1232-910XPLBCiesz
Kaliskie Studia Teologiczne1643-6269PLBTL(W)
Karbo. Energochemia, Ekologia1230-0446PLBG-Ch, BT
Karlsruher Juristische Bibliographie0453-3283GEBP
Karta0867-3764PLBG-Cz, BNS, BP
Kartki1233-3662PLBFP
Kataliz i NeftechimijaUABG-Ch(W)
Katalog Mediów Polskich1426-1480PLBNS
Katecheta0209-1291PLBCiesz, BTL
Kazakstan GeologijasyKZBNZ(W)
Keyboard0730-0158USBCiesz(IM)
Kibernetika i Sistemnyj Analiz0023-1274UABG-M(W)
Kieleckie Studia Bibliologiczne. Akademia Świętokrzyska 1231-0972PLBG(W)
Kieleckie Studia Biologiczne. Akademia Świętokrzyska zob. Studia Bibliologiczne Akademii Świętkorzyskiej
Kieleckie Studia Chemiczne. Akademia Świętokrzyska1506-7467PLBG-Ch(W)
Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. Akademia Świętokrzyska1506-7475PLBPP(W), BCiesz
Kieleckie Studia Filologiczne. Akademia Świętokrzyska zob. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej
Kieleckie Studia Fizyczne. Akademia Świętokrzyska0239-2194PLBF(W)
Kieleckie Studia Matematyczne. Akademia Świętokrzyska zob. Studia Matematyczne
Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. Akademia Świętokrzyska zob. Studia Pedagogiczne
Kieleckie Studia Rusycystyczne. Akademia Świętokrzyska zob. Studia Rusycystyczne
Kieleckie Studia Teologiczne1730-072XPLBTL(W)
Kino0023-1673PLBG-Cz, BFP, BRTV, BCiesz
Kirchliche Zeitgeschichte0932-9951GEBTL(W)
Klerusblatt0948-6216GEBTL(D)
Klio (Univ. Nicolai Copernici)1643-8191PLBG(W)
KnizevnostiBFS(W)
Knižnaja Letopis'0130-2310RUBFR
Knižnoe Obozrenie0023-2378RUBFR
KnygotyraBG-Cz(W)
Kobe Journal of Mathematics0289-9051JPBG-M(W)
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie0023-2653GEDL
Kolokwia PsychologicznePLBCiesz
Komentarz do Dziennika Ustaw zob. Dziennik Ustaw z Komentarzem Praktycznym
Kompozyty0860-7222PLBT(W)
Komputer ŚwiatPLBSZ, BT
Komputer w Szkole0866-9619PLBPP, BCiesz
Komputer zob. PC World Komputer
Komunikat. Nowe NormyPLBG-Cz
Komunikaty Rady Języka Polskiego (Prezydium PAN)PLBFP(D)
Konferencje i Seminaria. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu1507-9895PLBP(D)
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa1230-6142PLBG-Cz, BCiesz
Kontrola Państwowa0452-5027PLBG-Cz, BP
Kosmos0023-4249PLBB
Krakowskie Studia MiędzynarodoweISBNPLBNS
Kras i Speleologia zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia
Krasnogruda. Narody, Kultury, Małe Ojczyzny Europy Środkowo-Wschodniej1230-7645PLBCiesz
Kresy0867-1125PLBG-Cz, BFR, BFP, BOD
Kronika Katowic. Rocznik Muzeum Historii KatowicPLBG
Kronika Sejmowa0867-5414PLBP(D), BNS
Książka i Czytelnik0208-8339PLIB
Książki - Magazyn Literacki1234-0200PLBG-Cz
Księgarz0137-4060PLIB
Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrony Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych UŚ. Centrum Badań nad...1232-0838PLBG(D), BNZ
KTS - Zeitschrift für Insolvenrechts, Konkurs, Treuchand, Sanierung0934-6724GEBP
Kultura Fizyczna0137-7671PLBCiesz
Kultura i Edukacja1230-266XPLBPP, BCiesz
Kultura i Społeczeństwo0023-5172PLBG-Cz, BPP, IB, BNS, BOD, BCiesz, BTL
Kultura Popularna1644-8340PLBRTV, BFP
Kultura Slova0023-5202SKBS
Kultura Współczesna1230-4808PLBG-Cz, BFP, BCiesz, BOD
Kultura-Język-Edukacja0208-6336PLBCiesz
Kulturchronik zob. Kulturjournal des Goethe-Instituts
Kulturjournal des Goethe-Instituts0724-343GEDL, BFG, BSJO(D)
Kulturen Život0047-3731MKBS(W)
Kunstforum Internazional0177-3674GEDL
Kwartalnik Artystyczny1232-2105PLBCiesz
Kwartalnik Biograficzny Polonii 1246-4953FRBG(W),
Kwartalnik Edukacyjny1230-7556PLBCiesz
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji0867-6747PLBT
Kwartalnik Filmowy0452-9502PLBG-Cz, BFP, BRTV, BCiesz
Kwartalnik Filozoficzny1230-4050PLBG-Cz, BNS, BTL, BCiesz, BOD
Kwartalnik Geologiczny0023-5873PLBG-Cz, BNZ
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej0023-5881PLBG-Cz, BNS, BCiesz, BNZ
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki0023-589XPLBG-Cz, BNS, IB
Kwartalnik Historii Żydów1425-9966PLBG-Cz
Kwartalnik Historyczny0023-5903PLBG-Cz, BNS, BP, BOD
Kwartalnik Metodyczny0137-4559PLIB
Kwartalnik Neofilologiczny0023-5911PLBG-Cz, BFG, BFA, BS, BOD
Kwartalnik Opolski0023-592XPLBCiesz, BG-Cz, BFP
Kwartalnik Pedagogiczny0023-5938PLBG-Cz, BPP, BCiesz, BTL
Kwartalnik Prawa PodatkowegoISBNPLBP
Kwartalnik Prawa Prywatnego1230-7173PLBP
Kwartalnik Prawa Publicznego (UKSW)PLBP