Wykaz za rok 2005
D
TytułISSNKrajSiglum
Davaj1407-4249RUBCiesz(SJ)
Dekada Literacka0867-4094PLBG-Cz, BFP BOD, B-Ciesz
Delovye Ljudi0868-9504RUBKJB, BFR
Delta0137-3005PLBG-M
Demonstratio Mathematica. Politechnika Warszawska0420-1213PLBG-M(D)
Dendrobiology1641-1307PLBB
Deutsch als Fremdsprache0011-9741GEBFG(D), DL
Deutsche Sprache0340-9341GEBFG
Deutschland0948-3187GEBFG(W), DL(1), BNS(D)
Dialog0938-1422GEBFP(D) DL(1), BFG
Dialog0012-2041PLBFG, BFR, BRTV, BFP, BCiesz, BOD, BG-Cz
Didaskalia1233-0477PLBFP, BCiesz
Discourse Studies (E)1461-4456GBBFA
Discussiones Mathematicae. Algebra and Stochastic Methods1234-3080PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions1234-3072PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. General Algebra and ApplicationPLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Graph Theory1234-3099PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics1509-9423PLBG-M(W)
Dissertationes Mathematicae. PAN0012-3862PLBG-M
Dissertationes Paulinorum1230-2910PLBTL(D)
Dlaczego1429-8252PLBG-Cz,
Dobry Pasterz1230-1450PLBTL(D)
Document Various Specifications1642-283XPLBG-Cz(W)
Doklady Akademii Nauk0869-5652RUBG-M
Doklady na Bolgarskata Akademija na Naukite0861-1459BGBG-Cz(W)
Dokumentacja Geograficzna0012-5032PLBNZ
DomovojRUBFR
Dopovidi Nacionalnoj Akademii Nauk. Matematika. Prirodoznavstvo. Techniki NaukiUABG(W)
Doradca Podatnika1231-3084PLBP
Doradztwo Podatkowe1427-2008PLBP
D'oriana.1233-2518PLBG(W)
Doriana. Museo Civico...0235-3482ITBB(W)
Dotyky1210-2210SKBS
Droga1234-5113PLBTL(D)
Droit Polonais Contemporain0070-7325PLBP
Droit. Revue Francaise Theorie de Philosophie et de Culture Juridiques1255-2488PLBP
Droits0766-3838FRABP
Duke Mathematical Journal (E)0012-7094USBG-M
Dydaktyka Literatury. Uniwersytet Zielonogórski0324-8682PLBFP(W)
Dydaktyka Matematyki. PTM0208-8916PLBG-M
Dyrektor Szkoły1230-9508PLBPP, BCiesz
Dziecko Krzywdzone1644-6526PLBPP, BCiesz
Dziedzictwo (tytuł zawieszony)1233-1783PLBCiesz
Dzieje Najnowsze0419-8824PLBG-Cz, BNS, BOD
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego0209-2409PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej1230-7009PLBP, BG-Cz
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych1230-0454PLBP
Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa1231-1219PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu0860-701XPLBG-Cz, BP, BCiesz
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów0137-7922PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury1643-4536PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego0551-259XPLBG-Cz, BP, BCiesz
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych0867-8936PLBG-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiPLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa1643-6377PLBP, BG-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw ZagranicznychPLBG-Cz
Dziennik Urzędowy Ministra SprawiedliwościPLBP
Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska1643-6822PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia0551-2727PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego0239-7013PLBG-Cz, BP
Dziennik Urzędowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów1643-3481PLBP
Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejBP
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego0860-6021PLBG-Cz (D)
Dziennik Ustaw RP0867-3411PLBG-Cz, BNS, BP, BCiesz, BSZ
Dziennik Zachodni0137-9038PLBG-Cz, BNS, BP, BCiesz
Dziękuję0867-2547PLBNS, BCiesz
Dziś. Przegląd Społeczny0867-3608PLBNS, BG-Cz