Wykaz za rok 2004
Z
TytułISSNKrajSiglum
Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały0137-5172PLBG
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej0084-4411PLBG, BFP
Z Piekarskich WieżPLBTL(D)
Z Polskich Studiów SlawistycznychPLBG
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Z Problemów Frazeologii Polskiej i SłowiańskiejPLBG, BFP
Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki0239-5630PLBCiesz, BTL(D)
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Z Zagadnień Nauk Sądowych1230-7483PLBP
Z Życia Politechniki ŚląskiejPLBTL(D)
Zabawy i Zabawki1428-2259PLBCiesz
Zabytki1640-0194PLBCiesz
Zadra1508-6976PLBPP
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn0137-5474PLBT
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce0044-119PLBTL
Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194PLBG-Cz, BNS, IB, BT, BG-Inf, BFR
Zagadnienia Naukoznawstwa0044-1619PLBP(Cz), IB
Zagadnienia Rodzajów Literackich0084-4446PLBFG, BFP, BS, BG-Cz
Zanim Zapłacisz zob. Fiskus
Zapiski Historyczne0044-1791PLBG-Cz(W), BNS, BPP(D)
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. EkonomikaLTBG(W)
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. KnigovedenieLTBG(W
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. LiteraturaLTBG(W)
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. TeiseLTBG(W)
Zapiski Vysšich Učebnych Zevedenij. Lietuvos TSR. JazykoznanieLTBG(W)
Zaranie Śląskie0044-183XPLBTL(D),BG-Cz
Zarządzanie i Edukacja1428-474XPLBCiesz
Zarządzanie na Świecie1230-3747PLBNS
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi1641-0874PLBP(Cz), IB,BPP
Zbiór Dokumentów0044-1929PLBG-Cz, BNS, BP
Zbliżenia. Polska-Niemcy0867-7417PLBG-Cz, BFG, BNS, BCiesz
Zbornik Radova... S. Matematika0354-5180SBBG-M(W)
Zbornik Znanstvenih Razprav0351-8914SLBP, BG(W)
Zdanie0137-3242PLBNS
Zdrowie0137-8066PLBCiesz
Zdrowie Psychiczne0044-2003PLBPP
Zeit, Die0044-2070GEBFG, DL(1)
Zeitmagazin0720-5023GEBFG(D)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung0323-4096AUBP
Zeitschrift für Antikes Christentum0949-9571GEBTL
Zeitschrift für Bergrecht0340-3939GEBP
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie0044-2380GEBP(Cz)
Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft0084-5310GEBP
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht0943-3929GEBP
Zeitschrift für Geomorphologie0372-8854GEBNZ
Zeitschrift für Germanistische Linguistik0301-3294GEBFG
Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie0044-2836AUBNZ
Zeitschrift für Kulturaustansch0044-2976GEDL(1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik zob. Lili
Zeitschrift fur Medizinische Ethik0944-7652GEBTL
Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte0943-7592GEBTL
Zeitschrift für Neutestamentlische Wissenschaft0044-2615GEBTL
Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung0948-8294GE BNS
Zeitschrift für Parlamentsfragen0340-1758GEBP
Zeitschrift für Rechtsvergleichung0514-275XAUBP
Zeitschrift für Schweizerisches Recht0254-945XCHBP
Zeitschrift für Theologie und Kirche0044-3549GEBTL
Zeitschrift für Zivilprozess0342-3468GEBP
Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine. Glasnik. Arheologija zob. Glasnik Zemaljskogo Muzeja u Sarajevu
Zeszyty Chorzowskie. Muzeum w ChorzowiePLBG(D)
Zeszyty Formacji Katechetów1642-090XPLBTL(W)
Zeszyty Historyczne0044-4391FRBP(Cz), BNS, BP
Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej1428-3522PLBNS(D)
Zeszyty Historyczno-TeologicznePLBTL(D)
Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospo­darowania0867-6836PLBG
Zeszyty Karmelitańskie1230-7041PLBTL
Zeszyty Literackie0751-0357PLBP(Cz), BFP, BFR, BCiesz,BOD
Zeszyty Łużyckie0867-6364PLBS(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Mechanika0208-6395PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Nauki Społeczne0208-6409PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe – Politechnika Łódzka. Chemia Spożywcza i Biotechnologia0209-0600PLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie0137-2599PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Chemia0372-9494PLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Geometria i Grafika Inżynierska1427-9274PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Informatyka0208-7286PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka0072-470XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Mechanika0434-0817PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace HistorycznoliterackiePLBFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze1234-4265PLBFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia0208-4694PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Historia0137-5814PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Ekonomia1234-5369PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska1427-6445PLBG(W), BFA
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska1427-6429PLBFG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Polska1427-2644PLBG(W), BFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska1425-3410PLBFR(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Historia1425-3399PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo1427-6461PLBFP(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Matematyka1426-6881PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki Społeczno-Polityczne1427-6437PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki TechnicznePLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Pedagogika1426-689XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Psychologia1426-6903PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Slawistyka1428-7196PLBG(W)
Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Acta Biologica1230-3976PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica0867-0617PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia0867-5791PLBG(W), BFG
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Filozofia0867-5775PLBG(W)
Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu PedagogikiPLBPP(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki1230-4298PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace PolonistycznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Psyche1507-0336PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Roczniki PrawniczePLBG(W), BP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia1230-2139PLBFR(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia HistorycznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica 0867-1753PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica0867-5759PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Filologiczne. Filologia Polska0239-5029PLBFP(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Filologiczne. Filologia RosyjskaPLBFR
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Przyrodnicze0239-5045PLBB(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geologia0372-9427PLBNZ(W)
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego0044-4405PLBG-Cz, BCiesz, BNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. ChemiaPLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne0574-9077PLBNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. EkonomiaPLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. MatematykaPLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej.ChemiaPLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Inżynieria i Technologia ChemicznaPLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Nauki Humanistyczne, Społeczne i EkonomicznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Podstawowe Nauki TechnicznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne1230-2767PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. P. Włodkowicza w PłockuPLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Mathematica0083-4386PLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne0083-4300PLBG(W), BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne0302-8585PLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne0083-4327PLBNS(W), BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne0083-4343PLBNZ
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne0083-4351PLBG, BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie0083-436XPLBG, BFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne0860-0295PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 0083-4378PLBFG, BFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 0239-5436PLBG, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze0083-4394PLBP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 0239-5428PLBG, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji SpołecznejPLBG(W), BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej1230-7025PLIB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych0137-2378PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej0137-236XPLBP, BT
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Zoologiczne0083-4416PLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica0137-2432PLBNS, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Produkcja Roślin.PLBB(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka1643-0514PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekonomika Rolnictwa1730-346XPLBNS(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia LiteraturyPLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Językoznawstwo0867-0765PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Muzyka.PLBCiesz(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia.1643-0530PLBPP(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia.PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia1641-7666PLBFA(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Germanica ResoviensiaPLBFG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskigo. Historia.PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Zielonej Górze. Dydaktyka LiteraturyPLBFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Zielonej Górze. Filologia PolskaPLBFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prace BiologicznePLBB(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prace JęzykoznawczePLBG(W)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i MarketinguPLBG(W)
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie0209-1674PLBG(W)
Zeszyty Naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski0044-4405PLBTL, BG(W)
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. S. PrawoPLBP
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie1427-3500PLBG(W)
Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym1233-6181PLBTL
Zeszyty OdrzańskiePLBG(W)
Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej1425-8935PLBTL(D)
Zeszyty Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJPLBNS
Zeszyty Prasoznawcze0555-0025PLBG-Cz, BNS, BFP, BCiesz
Zeszyty Prawnicze (Uniwersytet K. St. Wyszyńskiego)PLBP
Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu1732-243XPLBP
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 0084-5477PLBB(D)
Zielony Sztandar0137-9399PLBG-Cz
Zielsprache Deutsch0341-5864GEBFG(D), DL(1)
Ziemia Kłodzka1234-9208PLBNS
Znak1231-6377PLBP(Cz), BNS, BFP, BCiesz, BTL, BOD
Znaki Nowych Czasów1644-7883PLBTL, BP,BOD
Znamja0130-1616RUBFR
Zoologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-8136PLBB
Zoologica Poloniae0044-510XPLBB(W)
Zoologische Abhandlungen0375-5231GEBB(W)
Zpravy Česke Botanicke Společnosti1212-5258CZBB(W)
Žurnal Analitičeskoj Chimii0044-4502RUBG-Ch
Žurnal Prikladnoj Spektroskopii0514-7506BUBG-Ch(W)
Zusammen0721-4626GEBCiesz
Zvezda0321-1878RUBFR
Zwiastun0516-4655PLBCiesz
ZwrotCZBG-Cz, BCiesz