Wykaz za rok 2004
W
TytułISSNKrajSiglum
W Bielsku-Białej1730-3796PLBCiesz
W Drodze0137-480XPLBFP, BTL
W Nurcie Franciszkańskim1427-292XPLBTL(W)
Warszawskie Studia Teologiczne0209-3782PLBG, BTL, BCiesz
Washington Quarterly0163-660XUSBNS
Water Resources Research0043-1397USBNZ
WatraPLBCiesz
Weather0043-1656GBBNZ
Wiadomości Archeologiczne0043-5082PLBNS
Wiadomości Archidiecezjalne1230-2449PLBTL(D)
Wiadomości Botaniczne 0043-5090PLBG(W), BB
Wiadomości Chemiczne0043-5104PLBG-Ch
Wiadomości Ekologiczne0013-2969PLBP(Cz), BB(W), BPP, BNZ, BCiesz
Wiadomości Elektrotechniczne0043-5112PLBT
Wiadomości Fary św. Barbary1426-3610PLBTL(D)
Wiadomości Historyczne0511-9162PLBP(Cz), BNS
Wiadomości Hutnicze-Hutnik zob. Hutnik. Wiadomości Hutnicze
Wiadomości IMGW0208-6263PLBNZ
Wiadomości KAI1230-8641PLBTL
Wiadomości Matematyczne0373-8302PLBG-M
Wiadomości Numizmatyczne0043-5155PLBG-Cz, BNS
Wiadomości Statystyczne0043-518XPLBP(Cz), BNS, BNZ, BCiesz
Wiadomości Ubezpieczeniowe0137-7264 BP(Cz)
Wiadomości Urzędu Patentowego0043-5201PL BP
Wiedza i Życie0137-8929PLBP(Cz), BB, BT, BCiesz
Wiek Oświecenia. Uniwersytet Warszawski0137-6942PLBFP(W)
Wielcy KompozytorzyPLBCiesz
Wielcy MalarzePLBCiesz
WierchyPLBNZ, BG
Wieś i Rolnictwo0137-1673PLBP
Więź0511-9405PLBP(Cz), BNS, BCiesz, BFP, BTL,BOD
Willdenowia0511-9618GEBB(W)
Willkommen1612-5878GEBFG(D)
Wirtschaft und Recht in Osteuropa0941-6293GEBP
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden0043-6925GEBG-Cz(W)
Wojskowy Przegląd Prawniczy0137-7272PLBP(Cz), BP
Wokanda0867-843XPLBG-Cz, BP
Wokół Współczesności (dodatek do Przeglądu Powszechnego)PLBCiesz
Wołanie z Wołynia1429-4109PLBTL(D)
World of English1231-174XPLBSJO, BCiesz
Wprost0209-1747PLBG-Cz, BFP(D) BNS, BCiesz
Wrocławski Przegląd Teologiczny1231-1731PLBTL(W)
Wspólnota - Tygodnik SamorządowyPLBG-Cz, BNS, BP
Wspólnota Polska1429-8457PLBCiesz
Wspólnoty Europejskie1426-2568PLBSZ, BNS, BP
Współczesna Ambona0239-6355PLBTL
Wszechświat0043-9592PLBP(Cz), BB, BNZ
Wszystko dla Szkoły1425-6843PLBPP, BCiesz
WWW Magazyn Internetowy1428-2879PLBSZ, BCiesz
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne0860-8075PLBPP, BCiesz
Wychowanie Komunikacyjne1427-2040PLBCiesz, BT
Wychowanie Muzyczne w Szkole0512-4255PLBCiesz
Wychowanie Na Co Dzień1230-7785PLBPP, BCiesz
Wychowanie Techniczne w Szkole0867-3985PLBT, BCiesz
Wychowanie w Przedszkolu0137-8082PLBPP, BCiesz
Wychowawca1230-3720PLBTL, BCiesz
Wydawca1231-1049PLBFP, BP(Cz), IB
Wykaz Tez i Sentencji Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 1642-3895PLBP