Wykaz za rok 2004
V
TytułISSNKrajSiglum
Verbum SVD0042-3696GEBTL
Verbum VitaePLBTL(W)
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S. 1: Fizika, Matematika, Informatika0321-0367BYBG-M
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S. 2: Chimija, Biologija, Geografija 0372-5340BYBG-Cz(W)
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S. 3: Iistorija, Filosofija, Politologija, Socjologija, Ekonomika, Pravo zm. tyt.:Vesnik Belaruskaga Dzjaržaunaga Universiteta...0321-0359BYBG-Cz(W)
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S. 4: Filologija, Žurnalistyka, Pedagogika, Psychologija zm.tyt.: Vesnik Belaruskaga Dzjaržaunaga Universiteta...0372-5375BYBG-Cz(W)
Vestnik Českeho Geologickeho Ustavu1210-3527CZBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S. 04: Geologija0579-9406RUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S. 05: Geografija0579-9414RUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. S. 09: Filologija0130-0075RUBFR
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. Geologija i Geografija0024-0834RUBNZ
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. S. 2: Istorija, Jazykoznanije, Literaturovedenije1019-8962RUBFR
Via Consecrata1507-501XPLBTL
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte0042-5702GEBNS
Vigiliae Christianae0042-6032NLBTL
Visnik Mižnarodni Vidnosini1728-2292UABP(W)
Visnik Nacionalnoj Akademii Nauk Ukrainy 0372-6436UABG-Cz(W)
Vita PastoraleITBTL
Vlastivedne Listy (Opava)0139-679XCZBG-Cz(W)
Vodnye Resursy0321-0596RUBNZ
Vodohospodarsky Časopis zob. Journal of Hydrology and Hydromechanics
Voprosy Istorii0042-8779RUBG-Cz(W)
Voprosy Jazykoznanija0373-658XRUBFR
Voprosy Literatury0042-8795RUBFR
Vox PatrumPLBTL