Wykaz za rok 2004
S
TytułISSNKrajSiglum
Saeculum ChristianumPLBTL(W)
Saint Louis - Warsaw Transatlantic Law JournalPLBP
Salmanticensis0036-3537ESBTL(W)
Salvatoris Mater1507-1669PLBTL(W)
Samo Zdrowie1429-1568PLBCiesz
Samorząd Terytorialny0867-4973PLBG-Cz, BNS, BP, BCiesz
Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Ostravske Univerzity. Historie0131-6751CZBNS(W)
Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Ostravske Univerzity. Psychologie, Filozofie a SociologieCZBNS(W)
Sbornik Praci Prirodovedecke Fakulty Ostravske Univerzity. Biologie - Ekologie0139-6948CZBB(W)
Sbornik Praci Prirodovedecke Fakulty Ostravske Univerzity. Fizika - Chemie1212-4774CZBG(W)
Schedae Informaticae0860-0295PLBG(W)
Schlesischer Kulturspiegel1437-5095GEBTL(D)
Schöner Wohnen0941-5718GEDL(1)
Schriftenreihe der Humboldt-Universität zu Berlin0522-9898GEBG-M(W)
Schriftenreihe des Mathematischen Institut der Universität Münster0077-1961GEBG-M(W)
Schweizer Monatshefte0036-7400CHBFG
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht0036-7893CHBP
Science0036-8075USBP(Cz)
Science et Vie0036-8369FRBAF
Science in Context0269-8897GBBP(Cz)
Scientia Halensis Universitäte Zeitung (Halle)0945-9529GEBG-Cz(W)
Scientific American (wersja polska: Świat Nauki)0036-8733USBP(Cz)
Screen0036-9543GBBFP
Scripta Materialia (tylko wersja E)1359-6462GB
Scripta Rudensia1232-6461PLBB(D), BG
Scripta Theologica0036-9764ESBTL(W)
Scriptura Sacra1428-7218PLBTL(W), BCiesz
Se Vuoi0036-9950ITBTL
Security Dialogue0967-0106GBBNS
Sedimentology0037-0746GBBNZ
Sedno Most. Biuletyn Informacyjny1428-3980PLBNS
Sekty Fakty1506-719XPLBTL(D), BPP
Seminar Arghiriade0255-8718ROBG-Cz(W)
Seminar on Mathematical Analysis and Applications in Control TheoryROBG-M(W)
Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego zob. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Serdica Mathematical Journal1310-6600BGBG-M(W)
Serwis Prawno-Pracowniczy P-P1234-8325PLBP
Shots1353-0887GBBRTV(D)
SIAM Journal on Control and Optimization (E)0363-0129USBG-M
Sign Systems Studies1406-4243EE BFR(W)
Silesia Antiqua0080-9594PLBNS
Sinn und Form0037-5756GEBFG
Skamander zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Skamander
Skorowidz Przepisów Prawnych zob. Bieżący Skorowidz Przepisów Prawnych
Skorowidz Przepisów Prawnych. URMPLBG-Cz
Slavia Antiqua. PTPN. Uniwersytet Adama Mickiewicza0080-9993PLBNS, BS
Slavia Occidentalis0081-0002PLBG, BFP, BS
Slavia Orientalis0037-6744PLBFR, BP(Cz), BFP, BS
Slavia. Casopis pro Slovansku Filologii0037-6736CZ BS
Slavic Review0037-6779USBG(W)
Slavica Ludensia0346-8712SEBS(W)
Slavisticki Studii: Spisanie za Rusistika, Polonistika i BohemistikaMKBS(W)
Slavisticna Revija0350-6894SLBS(W)
Slezsky Sbornik0037-6833CZBP(Cz)
Slovenska Literatura0037-6973SK BS
Slovenska Narodna Bibliografia. S. A: Knihy0231-9780SK BS
Slovenska Reč0037-6981BS
Slovenske Divadlo0037-699XSKBS
Slovenske PohladySKBS
Slovo a Slovenost0037-7031CZBS
Slovo i Cas'0236-1477UABFR
Słowo i Myśl0860-8482PLBCiesz
Słupskie Prace Filologiczne. S. Filologia Polska1643-4676PLBG(W)
Słupskie Prace Filologiczne. S.Neofilologiczna1643-4676PLBG(W)
Słupskie Prace Humanistyczne. Pomorska Akademia Pedagogiczna0208-7251PLBG(W)
Słupskie Prace Matematyczno-Fizyczne.Pomorska Akademia Pedagogiczna1641-8476PLBG(W)
Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze. Pomorska Akademia Pedagogiczna0209-021XPLBG, BB(W)
Słupskie Prace Pedagogiczne1643-4684PLBPP(W)
Słupskie Prace Przyrodnicze: S. Botanika1641-845XPLBB(W)
S.Biologia, S. Limnologia
Słupskie Studia Filozoficzne. Pomorska Akademia Pedagogiczna1641-9669PLBG(W)
Słupskie Studia Historyczne. Pomorska Akademia Pedagogiczna0208-7251PLBG(W)
Służba Cywilna1640-6354PLBP(Cz), BP
Służba Pracownicza0208-6948PLBP, BG-Cz
Smithsonian Contributions from the United States National HerbariumUSBB(W)
Smithsonian Contributions to Botany0081-024XUSBB(W)
Smithsonian Contributions to Paleobiology 0081-0266USBB(W)
Smithsonian Contributions to the Earth Science0081-0274USBNZ(W)
Smithsonian Contributions to Zoology0081-0282USBB(W)
Social Anthropology0964-0282GBBCiesz
Social Forces0037-7732USBNS
Social Problems0037-7791USBNS
Social Research0037-783XUSBNS
Social Science Quarterly0038-4941USBNS
Society and Economy in Central and Eastern Europe0866-6865HUBNS(W)
Sociological Methods and Research0049-1241USBNS
Sociologičeskie Issledovanija0132-1625RUBNS
Socjolingwistyka0208-6808PLBFR, BFP, BG
Socjologia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza0554-8225PLBG
Software: narzędzia, programy, sieci1233-5886PLBG-Ch, BT,BOD
Soil Science Society of America. Journal0361-5995USBP(Cz)
Solanus. Intern. Journal for Russian an East European Bibliographic Library0038-0903MKBG-Cz (W)
Solid State Communications (tylko wersja E)0038-1098US
Sopostavitelnoe Jazykoznanie0204-8701BGBS(W)
Sosnowieckie Studia TeologicznePLBTL(W)
Sovremennaja Dramaturgija0207-7698RUBFR
Spectroscopy Europe0966-0941GBBF
Spektrum der Wissenschaft0170-2971GEBFG(D), DL(1)
Spiegel0038-7452GEBG-Cz, BFG, DL
Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła1426-4196PLBNS, BTL,BCiesz
SportPLBG-Cz
Sport Wyczynowy0239-4405PLBP
Sports0932-9773GEDL
Spostavitelnoe Jazykoznanie0204-8701BS(W)
Spotkania z Zabytkami. Kultura, Tradycje, Pamiątki0137-222XPLBP(Cz), BNZ, BCiesz
Sprawozdania Archeologiczne0081-2834PLBG, BNS
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. APLBG, BNS, BFP
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. BPLBG
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. ŁTN0208-628XPLBNS
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAUPLBFK(D)
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAU w KrakowiePLBG-Cz, BNS
Sprawy Międzynarodowe0038-853XPLBP(Cz), BNS, BP,BOD
Sprawy Narodowościowe1230-1698PLBNS, BCiesz
Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych1230-1647PLBP(Cz), BNZ, BT, BCiesz
Staat0038-884XGEBP
Stockholm Studies in Russian Literature0346-8496SEBFR
Stosunki Międzynarodowe. Instytut Stosunków Międzynarodowych0209-0961PLBG(W), BP, BNS,BOD
Strafverteidiger0720-1605GEBP
Stremez0039-2294MKBS(W)
Studenckie Zeszyty Naukowe UŚPLBNS(D)
Studia AloisianaISBNSLBTL(W)
Studia Anglica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0081-6272PLBG(W)
Studia Antyczne i MediewistycznePL BG, BNS, BTL
Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Uniwersytet Warszawski1231-3459PLBG
Studia Bibliologiczne Akademii Świętoktzyskiej1231-0972PLBB(W)
Studia Bibliologiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne
Studia Bobolanum1642-5650PLBTL(W)
Studia Catholica Podoliae1728-7774UABTL(D)
Studia Classica et NeolatinaPLBFK
Studia Copernicana0081-6701PLBG
Studia Demograficzne0039-3134PLBG-Cz, BNS, BNZ, BTL, BP
Studia Diecezji RadomskiejPLBTL(W)
Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna w KatowicachPLBG(W)
Studia Elbląskie1507-9050PLBTL(W)
Studia et Documenta Historiae et Iuris1026-9169VABP
Studia Etnologiczne i Antropologiczne1506-5790PLBCiesz
Studia Etyczne i Estetyczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej1233-6025PLBCiesz
Studia Europejskie1428-149XPLBP(Cz), BP, BNS
Studia Filmoznawcze0239-6661PLBCiesz
Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej1643-613XPLBFP(W)
Studia Franciszkańskie0860-0775PLBTL(W)
Studia Gdańskie0137-4341PLBTL(W)
Studia Geologica Polonica0081-6426PLBG
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica0081-6434PLBNZ
Studia Germanica Gedanensia. Uniwersytet Gdański1230-6045PLBFG(W)
Studia Germanica Poznaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2467PLBG(W), BFG
Studia GnesnensiaPLBTL(W)
Studia Historica Slavo-Germanica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0301-6420PLBG(W), BFG
Studia Historyczne. PAN Oddział Krakowie0025-1429PLBP(Cz), BNS, BTL,BOD
Studia i Dokumenty Ekumeniczne0239-5541PLBTL
Studia i Materiały do Dziejów Teatru PolskiegoPLBFP
Studia i Materiały do Historii Wojskowości0562-2786PLBG
Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego0867-3063PLBFP(W)
Studia i Materiały z Dziejów Śląska0562-2786PLBNS, BTL(D)
Studia i Materiały. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0860-7273PLBG(W)
Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego 1233-6408PLBG(W)
Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne1234-8872PLBG(W)
Studia Iuridica Agraria1642-0438PLBP
Studia Iuridica Lubliniensia PLBP
Studia Iuridica zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica
Studia Iuridica. TNT0081-6671PLBG
Studia Iuridica. Uniwersytet Warszawski0137-4346PLBP
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania KrajuPLBG(D)
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie1230-0780PLBTL(W)
Studia Kulturoznawcze. Uniwersytet Adama MickiewiczaPLBFP
Studia Laurentiana1643-1871PLBTL(W), BG(W)
Studia Leksykograficzne0860-6471PLBFP
Studia Litteraria Polono-Slavica1231-8922PLBG, BFR
Studia Loviciensia1509-2380PLBTL(W)
Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej1231-1200PLBG-M(W)
Studia Mathematica0039-3223PLBG-M
Studia Mediewistyczne zob.Studia Antyczne i Mediewistyczne
Studia Medioznawcze. Uniwersytet Warszawski1641- 0920PLBNS, BCiesz
Studia Moralia0081-6736ITBTL
Studia nad PolitykąPLBG
Studia nad Polszczyzną KresowąPLBFP, BCiesz
Studia nad Rodziną1429-2416PLBNS, BTL(W), BCiesz
Studia Naturae0551-4193PLBG, BB
Studia Naturae. S. A: Wydawnictwa Naukowe0081-6760PLBG, BB
Studia Niemcoznawcze. Uniwersytet Warszawski0208-4597PLBFG
Studia Norwidiana. Towarzystwo Naukowe KUL0860-0562PLBFP, BG(W)
Studia o Sztuce dla Dziecka0860-5181PLBFP
Studia Oecumenica1643-2762PlBTL(W)
Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN KrakówPLBB
Studia ParadyskiePLBTL(W)
Studia Pedagogiczne0081-6795PLBG, BCiesz
Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej1730-6795PLBPP(W)
Studia PelplińskiePLBTL(W)
Studia Philosophiae Christianae0585-5470PLBNS, BCiesz, BTL(W)
Studia Phonetica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-2085PLBG
Studia PłockiePLBTL(W)
Studia Podlaskie1230-7165PLBG(W),
Studia Politologiczne. Uniwersytet WarszawskiPLBNS
Studia Polityczne1230-3135PLBG-Cz, BNS, BP
Studia Polonistyczne. Uniwersytet im. A. Mickiewicza0137-4370PLBFP
Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria0137-4389PLBFR, BFP
Studia Prawnicze0039-3312PLBG-Cz,BP
Studia Prawno-Ekonomiczne. ŁTN0081-6841PLBG, BP, BNS
Studia Prawno-EuropejskieISBNPLBP
Studia Prawnoustrojowe1644-0412PLBP
Studia Przeglądu TomistycznegoPLBG(W)F
Studia Psychologiczne0081-685XPLBG-Cz, BCiesz
Studia RedemptorystowskiePLBTL(W)
Studia Regionalne i Lokalne1509-4995PLBNS, BP,BNZ
Studia Religiologica0137-2432PLBTL
Studia Romanica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2475PLBG
Studia Rossica Posnaniensia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0081-6884PLBG, BFR
Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej1643-6148PLBFR(W)
Studia RzeszowskiePLBP
Studia Sandomierskie0208-7626PLBTL(W)
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica0081-6906HUBG-M(W)
Studia Semiotyczne0137-6608PLBFP, BFR, BCiesz
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae0039-3363HUBS(W)
Studia Socjologiczne0039-3371PLBP(Cz), BNS, BP, BPP, BCiesz
Studia Staropolskie0081-6949PLBG, BFP
Studia Śląskie. Instytut Śląski w Opolu0039-3355PLBG(W), BTL(W)
Studia Teologica1212-8570CZBTL
Studia Teologiczne0239-801XPLBTL(W)
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego0137-3420PLBCiesz, BTL(W)
Studia Theologica Varsaviensia0585-5594PLBCiesz, BTL(W)
Studia Warmińskie0137-6624PLBTL(W)
Studia Włocławskie1506-5316PLBTL(W)
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet Białostocki1642-557XPLBG(W)
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej1230-5057PLBG
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej0081-7090PLBG, BFP
Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej0138-0605PLBFR, BFP
Studia z Filozofii PrawaISBNPLBP
Studia z Historii Sztuki0081-7104PLBG, BNS, BFP
Studia z Okresu Oświecenia0081-7112PLBFP
Studia Zachodnie. Uniwersytet ZielonogórskiPLBG(W)
Studia Źródłoznawcze0081-7147PLBG, BNS
Studia. PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju0079-3493PLBNS
Studienhandbuch Freie Univ. BerlinGEBG-Cz(W)
Studii de Economie1223-1894ROBNS(W)
Studii de Literatura Romana si ComparataROBRom(W)
Studium1425-1574PLBFP
Studium Niemcoznawcze. Instytut Zachodni0239-7846PLBG
Stuttgärter Beiträge zur Naturkunde. S. A: Biologie0341-0145GEBB(W)
Stuttgärter Beiträge zur Naturkunde. S. B: Geologie und Palaontologie0341-0153GEBNZ(W)
Stylistyka. Uniwersytet Opolski 1230-2287PLBG(W), BFP, BFR, BCiesz
Sub-Stance0049-2426USBFA
Summarium0035-7723PLBNS, BTL
Sure!ITBCiesz
Sylwan0039-7660PLBB
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae0302-7384PLBFK
Sympozjum1429-558XPLBTL(W)
Syntaxe and Semantique1623-6742FRBRom
Synthesis (E)0039-7881GEBG-Ch
Systems1427-275XPLBPP
Systems Science0013-1223PLBG-M
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. Instytut Śląski w Opolu0860-1062PLBG(W)
Szkoła Specjalna0137-818XPLBPP, BCiesz
Sztuka.pl1896-5938PLBCiesz
Sztuka i Filozofia. Uniwersytet Warszawski1230-0330PLBG-Cz, BCiesz,BOD