Wykaz za rok 2004
£
Tytu³ISSNKrajSiglum
£ambinowicki Rocznik MuzealnyPLBG(D)
£¹karstwo w PolscePLBB(W)
£ódzkie Studia EtnograficznePLBG, BNS, BCiesz
£ódzkie Studia TeologicznePLBTL