Wykaz za rok 2004
B
TytułISSNKrajSiglum
B U B Forum für Bibliothek und Information0340-0301GEBP(Cz)
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. A: Geografia Fizyczna0067-2807PLBG
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. B: Botanika0067-2815PLBG, BB
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. C: Zoologia0137-6683PLBG, BB
Badania Operacyjne i Decyzje. Politechnika Wrocławska1230-1868PLBG(W)
Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino0949-4855GEBFP(W)
Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0239-4278PLBG, BS
Baltic Coastal ZoneBG(W)
Baltistica0232-6503LTBG(W)
Bank1230-9125PLBP
Bank i Kredyt0137-5520PLBG-Cz, BP
Barok1232-3233PLBNS, BFP,BOD
Barometr Koniunktury GospodarczejPLBG-Cz(W)
Begegnung. Deutsche Schulen im Ausland0940-3132GEBFG(D)
Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie0005-9021GEBG-Ch
Berichte zur Deutschen Landeskunde0005-9099GEBG-Cz(W)
Berkeley Journal of Sociology0067-5830USBG-Cz(W)
Beskidzki Informator Kulturalny1506-9117PLBCiesz
Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka0137-7043PLBP(Cz)
Bezpieczny Bank1429-2939PLBP(D)
Bezrobocie w Województwie ŚląskimPLBNS
Białostocki Przegląd Kresowy1232-6720PLBFR(W)
Bibel und Liturgie0006-064XAUBTL(D)
Biblica0006-0887ITBTL(D)
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej0033-233XPLBG-Inf, BG-Cz, BFR
Bibliografia Bibliografii Polskich0860-6579PLBG-Inf, BNS, BG, BFP
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy0525-4833PLBG(W)
Bibliografia Geografii Polskiej0523-1787PLBG(W), BNZ
Bibliografia Geologiczna Polski0376-1987PLBNZ(W)
Bibliografia Historii Polski XIX i XX w.PLBFP, BG
Bibliografia Historii Polskiej0067-6721PLBG, BNS, BFP
Bibliografia Językoznawstwa SlawistycznegoPLBG
Bibliografia Śląska0523-1930PLBG, BFP
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł0239-5606PLBG-Inf
Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa DziecięcegoISBNPLBFP
Bibliografia Zawartości Czasopism0006-1093PLBG-Cz, IB, BB, BNS, BP, BPP, BFP, BT, BS, BNZ, BG-Inf, BCiesz, BFG
Bibliographie der Verofentliechungen Friedrich Ebert StiftungBFG
Biblioteka Etnografii Polskiej0067-7655PLBG, BCiesz
Biblioteka Kaznodziejska0208-7313PLBTL
Biblioteka Myśli Semiotycznej0867-2261PLBFR, BFP
Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza0067-7787PLBG
Biblioteka w Szkole0867-5600PLIB, BP(Cz)
Bibliotekarz0208-4333PLBG-Cz, BFA, BT, BP, BFG, BFR, BB, BNS, BPP, IB, BS, BNZ, BG-Inf, BTL, BSZ, BOD
Bibliotekarz Zachodniopomorski0406-1578PLIB
Biblioteki Publiczne w Liczbach0137-2726PLIB, BG
Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et StudiaPLBG
Biblische Zeitschrift0006-2014GEBTL(D)
Bielsko-Żywieckie Studia TeologicznePLBTL(W)
Bildung und Wissenschaft0172-0171GEBFG(D)
Biocybernetics and Biomedical Engineering0208-5216PLWT
Biologia e Conservazione della Fauna1126-5221ITBB(W)
Biologia w Szkole0137-8031PLBG, BB, BCiesz
Biologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-811XPLBB, BG
Biological Bulletin of Poznań1426-5656PLBG
Biological Letters1644-7700PLBG
Bioskop (dawn.dod.do Analityka)1643-4730PLBNZ
Biotechnologia0860-7796PLBB
Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy1230-316XPLBG-Cz, BP
Biuletyn. Niemiecki Instytut Historyczny w WarszawiePLBG(D)
Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy zob. Biuletyn Biura Informacji Rady Europy
Biuletyn Akademii Obrony Narodowej1642-0128PLBG-Cz(W)
Biuletyn Bankowy1233-0566PLBP
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej0006-3940PLBG-Cz, BFP, IB
Biuletyn Ekumeniczny0208-9424PLBTL(D)
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce zob. Pamięć i Sprawiedliwość
Biuletyn Historii Sztuki0006-3967PLBG-Cz, BNS, BCiesz
Biuletyn Historii Wychowania1233-2224PLBPP
Biuletyn Informacyjno-EdukacyjnyPLIB
Biuletyn Informacyjny „Wspólnoty Europejskie” zob. Wspólnoty Europejskie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej0006-3983PLBG-Cz, BFP, IB
Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiPLBRTV(D)
Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego1230-0020PLBP(D)
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej1641-9561PLBTL(D), BNS(D), BP(Cz) (D)
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania KrajuPLBG, BNS, BNZ
Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski1640-1395PLBB(W)
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego0867-6143PLBNZ(W)
Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-MeteorologicznejPLBNZ
Biuletyn Pogranicza Polsko-Czeskiego1234-396XPLBNS
Biuletyn PolarnyPLBNZ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego0032-3802PLBG, BFP, BS, BFG
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. BatawiiPLBP(D)
Biuletyn Prawniczy. PKO1233-4294PLBP(D)
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich + Materiały0860-7958PLBG-Cz, BP
Biuletyn Skarbowy Min. FinansówPLBP
Biuletyn Służby Cywilnej1428-9326PLBP(Cz)
Biuletyn Statystyczny0006-4025PLBP(Cz)
Biuletyn Statystyczny Województwa ŚląskiegoPLBP(Cz)
Biuletyn Ukrainoznawczy. Płd. Wsch. Inst. Naukowy w Przemyślu1427-8537PLBG(W)
Biuletyn Wychowania SeminaryjnegoPlBTL(D)
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce zob. Kwartalnik Historii Żydów
Bjulleten Moskovskogo Obšcestva Ispytatelej Prirody. Otdel Geologiceskij0366-1318RUBNZ
Bliżej Biblii1643-9406PLBTL
Blok1644-4302PLBP(Cz)
Bobolanum0867-3330PLBG(D)
Boreas. An International Journal of Quaternary Geology (E)0300-9483NOBNZ
Boundary 20190-3659USBFA
Bóg i OjczyznaPLBTL(D)
Brief. Magazyn Komunikacji Marketingowej1508-5406PLBNS, AE, BCiesz
British and American Studies1224-3086ROBFA(W)
British Journal for the Philosophy of Science (E)0007-0882GBBNS, BŚl
British Journal of Political Science (E)0007-1234GBBNS
British Journal of Sociology (E)0007-1315GBBNS
British Library. Annual Report0305-7887GBBG-Cz(W)
British National Bibliography0007-1544GBBG
Buch und Bibliothek zob. B U B Forum für Bibliothek und Information
Bulletin de la Societe Mathematique de France0037-9484FRBG-M
Bulletin dei Verbum1729-3049GEBTL(D)
Bulletin des Sciences Mathematiques (tylko wersja E)0007-4497FR
Bulletin of GeographyPLBNZ
Bulletin of Geoscience zob. Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu
Bulletin of Symbolic Logic1079-8986USBG-M(W)
Bulletin of the American Mathematical Society0273-0979USBG-M(W)
Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS)0003-0007USBNZ(D)
Bulletin of the Chemical Society of Japan (E)0009-2673JPBG-Ch
Bulletin of the Czech Geological Survey zob. Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu
Bulletin of the Geological Society of America0016-7606USBNZ
Bulletin of the Institute of Mathematics. Academia Sinica0304-9825TWBG-M(W)
Bulletin of the Polish Academy of Science. Chemistry0239-7285PLBG-Ch
Bulletin of the Polish Academy of Science. Earth Sciences0239-7277PLBNZ
Bulletin of the Polish Academy of Science. Mathematics0239-7269PLBG-M
Bulletin on Constitutional Case Law1025-8116FRBP(D)
Bundesgesetzblatt. Tl 10341-1095GEBP
Burda Mode MagazinGEDL(1)
Businessman Magazine0867-1389PLBG-Cz, BKJB, BNS, BSZ
Być Sobą0867-2318PLBTL(D)
Bytomskie Zeszyty PedagogiczneISBNPLBPP(D)