Wykaz za rok 2003
Z
TytułISSNKrajSiglum
Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały0137-5172PLBG
Z Doświadczeń Pedagoga1509-6327PLBCiesz
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej0084-4411PLBG, BFP
Z Piekarskich Wież PLBTL(D)
Z Polskich Studiów Slawistycznych PLBG
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej PLBG, BFP
Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki0239-5630PLBCiesz, BTL(D)
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Z Zagadnień Nauk Sądowych1230-7483PLBP
Z Życia Politechniki Śląskiej PLBTL(D)
Zabawy i Zabawki1428-2259PLBCiesz
Zabytki1640-0194PLBCiesz
Zadra1508-6976PLBPP
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn0137-5474PLBT
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce0044-119PLBTL
Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194PLBP(Cz), BNS, IB, BT, BG-Inf, BFR
Zagadnienia Naukoznawstwa0044-1619PLBP(Cz), AE, IB
Zagadnienia Rodzajów Literackich0084-4446PLBFG, BFP, BS, BG-Cz
Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski1230-3852PLAE
Zanim Zapłacisz zob. Fiskus
Zapiski Historyczne0044-1791PLBG-Cz(W), BNS, BPP(D)
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. Ekonomika LTBG(W)
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. Knogovedenie LTBG(W
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. Literatura LTBG(W)
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. Teise LTBG(W)
Zapiski Vysšich Učebnych Zevedenij. Lietuvos TSR. Jazykoznanie LTBG(W)
Zaranie Śląskie0044-183XPLBTL(D),BG-Cz
Zarządzanie i Edukacja1428-474XPLBCiesz
Zarządzanie na Świecie1230-3747PLAE, BNS
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi1641-0874PLBP(Cz), IB
Zarządzanie Zmianami1426-0018PLAE
Zbiór Dokumentów0044-1929PLBG-Cz, BNS, BP
Zbliżenia. Polska-Niemcy0867-7417PLBP(Cz), BFG, BNS, BCiesz
Zbornik Radova... S. Matematika0354-5180YUBG-M(W)
Zbornik Znanstvenih Razprav0351-8914SLBP, BG(W)
Zdanie0137-3242PLBNS
Zdrowie0137-8066PLBCiesz
Zdrowie Psychiczne0044-2003PLBPP
Zeit, Die0044-2070GEBFG, DL(1)
Zeitmagazin0720-5023GEBFG(D)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung0323-4096AUBP
Zeitschrift Führung und Organisation0722-7485GEAE
Zeitschrift für Antikes Christentum0949-9571GEBTL
Zeitschrift für Bergrecht0340-3939GEBP
Zeitschrift für Betriebswirtschaft0044-2372GEAE
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie0044-2380GEBP(Cz), BŚl
Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft0084-5310GEBP
Zeitschrift für Ethnologie0044-2666GEBŚl
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht0943-3929GEBP
Zeitschrift für Geomorphologie0372-8854GEBNZ
Zeitschrift für Germanistische Linguistik0301-3294GEBFG
Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie0044-2836AUBNZ
Zeitschrift für Kulturaustansch0044-2976GEDL(1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik zob. Lili
Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte0943-7592GEBTL
Zeitschrift für Neutestamentlische Wissenschaft0044-2615GEBTL
Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung0948-8294GEBŚl(W), BNS
Zeitschrift für Parlamentsfragen0340-1758GEBP
Zeitschrift für Personalforschung GEAE
Zeitschrift für Rechtsvergleichung0514-275XAUBP
Zeitschrift für Schweizerisches Recht0254-945XCHBP
Zeitschrift für Theologie und Kirche0044-3549GEBTL
Zeitschrift für Zivilprozess0342-3468GEBP
Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine. Glasnik. Arheologija zob. Glasnik Zemaljskogo Muzeja u Sarajevu
Zentrum für Europäische Studien GEAE
Zeszyt Naukowy - Politechnika Krakowska. Nauki Ekonomiczne PLAE
Zeszyt Naukowy. Akademia Ekonomiczna w Katowicach0208-7480PLAE
Zeszyt Naukowy. PTE PLAE
Zeszyty BRE Bank-CASE1233-121XPLAE
Zeszyty Chorzowskie. Muzeum w Chorzowie PLBG(D)
Zeszyty Formacji Katechetów1642-090XPLBTL(W)
Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej1233-5762PLBP(D)
Zeszyty Historyczne0044-4391FRBP(Cz), BNS, BP
Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej1428-3522PLBNS(D)
Zeszyty Historyczno-Teologiczne PLBTL(D)
Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania0867-6836PLBG
Zeszyty Karmelitańskie1230-7041PLBTL
Zeszyty Literackie0751-0357PLBP(Cz), BFP, BFR, BCiesz, BTL(D)
Zeszyty Łużyckie0867-6364PLBS(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna, Poznań. - Seria 2 Prace Habilitacyjne0079-4554PLAE
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna, Poznań. Seria 10208-4902PLAE
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Mechanika0208-6395PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Nauki Społeczne0208-6409PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Chemia Spożywcza i Biotechnologia0209-0600PLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Matematyka PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie0137-2599PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Chemia0372-9494PLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Geometria i Grafika Inżynierska1427-9274PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Górnictwo0372-9508PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Informatyka0208-7286PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka0072-470XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Mechanika0434-0817PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Nauki Społeczne0072-4718PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Transport0009-3324PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Zarządzanie1426-4420PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Warszawska. Ośrodek Nauk Społecznych 1429-1606PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka1230-7572PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Ekonomika i Organizacja Turystyki i Usług0239-9067PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Ekonomika Transportu Lądowego 1234-4281PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Ekonomika Transportu Morskiego 1234-415XPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie PLBFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze1234-4265PLBFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia0208-4694PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Finanse i Rachunek Ekonomiczny0860-0171PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Historia0137-5814PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Nauki Polityczne1230-6171PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Organizacja i Zarządzanie0867-6569PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Prawo 1234-4303PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Studia Prawnoustrojowe PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu0208-4783PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Ekonomia1234-5369PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska1427-6445PLBG(W), BFA
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska1427-6429PLBFG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Polska1427-2644PLBG(W), BFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska1425-3410PLBFR(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Historia1425-3399PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo1427-6461PLBFP(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Matematyka1426-6881PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki Społeczno-Polityczne1427-6437PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki Techniczne PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Pedagogika1426-689XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Psychologia1426-6903PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Slawistyka1428-7196PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Biologica1230-3976PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica0867-0617PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia0867-5791PLBG(W), BFG
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Podstawy Transportu PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Filozofia0867-5775PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Folia Oeconomica Stetinensia1426-3491PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomii Politycznej1230-4395PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw1232-5821PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki Produkcji1230-3704PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki Transportu1230-4301PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki PLBPP(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki1230-4298PLBNS(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Finansów PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych1426-7799PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Makroekonomii1429-2424PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania1429-4176PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Mikroekonomii1429-2440PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Organizacji i Zarządzania1426-4080PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Planowania i Polityki Gospodarczej1230-4344PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej1230-4352PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Rachunkowości1230-364XPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Polonistyczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Wydziału Ekonomicznego  PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Wydziału Transportu i Łaczności1230-414XPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Psyche1507-0336PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Roczniki Prawnicze PLBG(W), BP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia1230-2139PLBFR(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Historyczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica 0867-1753PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Maritime PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica0867-5759PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Filologiczne. Filologia Polska0239-5029PLBFP(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska PLBFR
Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej. Studia Przyrodnicze0239-5045PLBB(W)
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geologia0372-9427PLBNZ
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sozologia i Sozotechnika0138-0923PLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne0239-5622PLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne0454-4811PLAE
Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN PLAE
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego0044-4405PLBP(Cz), BCiesz, BNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne0574-9077PLBNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Inżynieria i Technologia Chemiczna PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Podstawowe Nauki Techniczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne1230-2767PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. P. Włodkowicza w Płocku PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Mathematica0083-4386PLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne0083-4300PLBG(W), BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne0302-8585PLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne0083-4327PLBNS(W), BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne0083-4343PLBNZ
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne0083-4351PLBG, BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie0083-436XPLBG, BFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne0860-0295PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 0083-4378PLBFG, BFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 0239-5436PLBG, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze0083-4394PLBP, AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 0239-5428PLBG, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej PLBG(W), BNS, AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej1230-7025PLIB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych0137-2378PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej0137-236XPLBP, BT, AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Zoologiczne0083-4416PLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica0137-2432PLBNS, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo0867-0765PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Zielonej Górze. Dydaktyka Literatury PLBFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Zielonej Górze. Filologia Polska PLBFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prace Biologiczne PLBB(W)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu1426-9724PLAE
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi PLAE
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ekonomika. Nauki Społeczne. Ubezpieczenia0866-9260PLAE
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu PLBG(W)
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie0208-7944PLAE
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie0209-1674PLBG(W)
Zeszyty Naukowe. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie PLAE
Zeszyty Naukowe. Ekonomika Transportu Morskiego. Uniwersytet Gdański PLAE
Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach1428-9520PLAE
Zeszyty Naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski0044-4405PLBTL, BG(W)
Zeszyty Naukowe. Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" PLAE
Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku PLAE
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. S. Prawo PLBP
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie PLAE
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie1427-3500PLBG(W), AE
Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym1233-6181PLBTL
Zeszyty Odrzańskie PLBG(W)
Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej1425-8935PLBTL(D)
Zeszyty Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ PLBNS
Zeszyty Prasoznawcze0555-0025PLBP(Cz), BNS, BFP, BCiesz
Zeszyty Prawnicze (Uniwersytet K. St. Wyszyńskiego) PLBP
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 0084-5477PLBB(D)
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej0137-2211PLAE
Zeszyty. Fundacja Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji. Instytut Studiów Strategicznych PLAE
Zielony Sztandar0137-9399PLBG-Cz
Zielsprache Deutsch0341-5864GEBFG(D), DL(1)
Ziemia Kłodzka1234-9208PLBNS
Znak1231-6377PLBP(Cz), AE, BNS, BFP, BCiesz, BTL
Znaki Nowych Czasów1644-7883PLBTL, BP
Znamja0130-1616RUBFR
Zoologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-8136PLBB
Zoologica Poloniae0044-510XPLBG-Cz, BB(W)
Zoologische Abhandlungen0375-5231GEBB(W)
Zpravy Česke Botanicke Společnosti CZBWB(W)
Žurnal Analitičeskoj Chimii0044-4502RUBG-Ch
Žurnal Prikladnoj Spektroskopii0514-7506BUBG-Ch(W)
Zusammen0721-4626GEBCiesz
Zvezda0321-1878RUBFR
Zwiastun0516-4655PLBCiesz
Zwrot CZBP(Cz), BCiesz
Zygote0967-1994USBB