Wykaz za rok 2003
P
TytułISSNKrajSiglum
Pacific Journal of Mathematics (E)0030-8730USBG-M
Pädagogik0933-422XGEBFG(D), DL(1)
Paedagogia Christiana1505-6872PLBCiesz, BTL(W), BG(W)
Palaeontology0031-0239GBBNZ
Palaios0883-1351USBNZ
Paleobiology0094-8373USBNZ
Paleontologičeskij Žurnal0031-031XRUBNZ
Palestra0031-0344PLBG-Cz, BP
Pallas Silesia. Antyk na Śląsku1426-9090PLBG-Cz(D), BFP(D), IB, BFK
Palmbaum0943-545XGEBFG(W)
Pamatky Archeologicke0031-0506CZBP(Cz)
Pamiętnik Cieszyński0137-558XPLBNS(D), BCiesz
Pamięć i Sprawiedliwość. Główny Komitet Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu1427-7476PLBP, BNS(D)
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej0551-3790PLBG, BFP, IB
Pamiętnik Literacki0031-0514PLBP(Cz), BFA, BFP, BS
Pamiętnik Słowiański0078-866XPLBCiesz, BG
Pamiętnik Teatralny0031-0522PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Pamiętnik Ustroński PLBCiesz
Panorama0475-6347PLAE
Panorama Euroregionów PLBNS
Panorama Goleszowska1427-6550PLBCiesz
Państwo i Kultura Polityczna0860-925XPLAE
Państwo i Prawo0031-0980PLBG-Cz, BNS, BP, BT, AE
Papers and Studies in Contrastive Linguistcs. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-2459PLBG, BFA, BS, BFP
Paris Match0397-1635FRBAF
Parki Narodowe0867-6550PLBNZ
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody0208-7545PLBB(W)
Parkiet. Gazeta Giełdy1231-2207PLAE
Parlament0031-2258GEDL(1)
Passagen. PassagesISBNCHBFG(D)
Pastores1505-9634PLBTL(D), BCiesz
PC Kurier0867-0153PLBG-Ch, BT, BP(Cz), AE
PC World Komputer1232-3004PLBG-Ch, BNZ, BT, AE
Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej
Pedagogika Rodziny1508-2377PLBPP
Pedagogika Społeczna1642-672XPLBCiesz
Pedagogika Szkoły Wyższej PLBCiesz
Pedagogika zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika
Penetrator (poprz. Nasz Rynek Kapitałowy)1233-3050PLAE
Periodica Mathematica Hungarica0031-5303HUBG-M(W)
Perspektiven der Forschung und Ihrer Forderung GEAE
Personal. Zeitschrift für Human Resource Management0031-5605GEAE
Personalwirtschaft. Zeitschrift für Erfolgreiches Personalmanagement0341-4698GEAE
Personel i Zarządzanie1641-0793PLBP(Cz), BSZ, AE
Personel zob. Personel i Zarządzanie
Perspectiva. Legnickie Studia teologiczno-Historyczne PLBTL(W)
Perspektywy1427-3543PLBP(Cz), BCiesz
Philosophische Rundschau0031-8159GEBNS(D)
Philosophy (E)0031-8191GBBP(Cz)
Philosophy of the Social Sciences (E)0048-3931USBNS
Philosophy Today0031-8256USBFA
Physica Medica1120-1797ITBF
Physica. S. A: Statistical and Theoretical Physics (E)0378-4371NLBF
Physica. S. B: Condensed Matter (E)0921-4526NLBF
Physica. S. C: Superconductivity (E)0921-4534NLBF
Physical Chemistry Chemical Physics zob. Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie
Physical Review Letters (E)0031-9007USBF
Physical Review. S. A: Atomic Molecular and Optical Physics (E) 1050-2947USBF
Physical Review. S. B: Condensed Matter (E) 0163-1829USBF
Physical Review. S. C: Nuclear Physics (E) 0556-2813USBF
Physical Review. S. D: Particles and Fields (E) 0556-2821USBF
Physical Review. S. E: Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics (E) 1063-651XUSBF
Physics Letters. S. A: General Atomic and Solid State Physics (E)0375-9601NLBF
Physics Letters. S. B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics (E)0370-2693NLBF
Physics Reports (E)0370-1573NLBF
Physics Today0031-9228USBF
Physiologia Plantarum0031-9317DKBB
Phytocoenologia0340-269XGEBB
Phytocoenosis. S.: Archivum Botanicum PLBB(D)
Pismo PG. Politechnika Gdańska1429-4494PLBG-Cz(D)
Plan Działalności NBP PLAE
Plant Cell (E)1040-4651DKBB
Plant Cell Reports (E)0721-7714GEBB
Plant Physiology (E)0032-0889USBB
Plant Systematics and Evolution (E)0378-2697AUBB
Plant, Cell and Environment0140-7791GEBB(D)
Planta 0032-0935GEBB(D)
PM Network:The Professional Journal of the Project Management Institute1040-8754USAE
Počvovedenie0032-180XRUBNZ
Poczta Polska1230-9230PLAE
Pocztówka Śląska1508-6933PLBG-Cz(W)
Poetique. Revue de Theorie et d'Analyse Litteraires0032-2024FRBFP
Poezja i Dziecko1730-6981PLBCiesz
Pogranicze. Studia Społeczne. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku1230-2392PLBG, BCiesz(W)
Poiesis and Praxis1615-6609GEBNS
Point(Le)0242-6005FRBAF
Polacy w Świecie zob. Kwartalnik Biograficzny Polonii
Poland. International Economic Report. Szkoła Główna Handlowa0867-6798PLBG, BNS(W)
Polar Research0800-0395NOBNZ
Poligrafika0373-9864PLIB
Polimery0032-2725PLBG-Ch
Polis1230-2031PLBNS
Polish Art Studies0208-7243PLBG, BFP
Polish Botanical Studies0867-0730PLBB(D)
Polish Ecological Studies0032-3764PLBG-Cz
Polish Geological Institute. Special Papers1507-9791PLBNZ(W)
Polish Journal of Applied Chemistry0867-8928PLBG-Ch
Polish Journal of Chemistry0137-5083PLBG-Ch
Polish Journal of Ecology zob. Ekologia Polska
Polish Journal of Soil Science0079-2985PLBG-Cz, BNZ
Polish Polar Research0138-0338PLBNZ
Polish Political Science Yearbook0208-7375PLBG, BNS
Polish Psychological Bulletin0079-2993PLBP(Cz), BPP
Polish Review0032-2970USBŚl(W)
Polish Sociological Review1231-1413PLBP(Cz), BNS
Polish Yearbook of International Law0554-498XPLBG, BP
Political Science Abstracts0731-8022USBNS
Political Science Quarterly0032-3195USBP
Politicus. Biuletyn Instytutu Studiów Politycznych PAN0867-7506PL BNS
Politika i Kul'tura1606-5735UABFR
Politologija1392-1681LTBNS(W)
Polityka0032-3500PLBG-Cz, AE, BNS, BSZ, BPP, BP, BCiesz
Polityka Społeczna0137-4729PLBG-Cz, AE, BNS, BP, BPP, BCiesz
Polityka Wschodnia1230-8935PLBP(Cz)
Polonia Sacra1428-5673PLBTL
Polonica w Historiografii Współczesnej PLBG(W)
Polonica Zagraniczne0554-5625PLBFP, IB, BG-Inf, BCiesz
Polonica. Instytut Języka Polskiego PAN0137-9712PLBG, BFP, BCiesz
Polonistyka0551-3707PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Polska 2000 Plus1640-873XPLBNS
Polska Bibliografia Bibliologiczna0860-6560PLBG-Inf, BNS, BG, BFP, AE
Polska Bibliografia Literacka0079-3590PLBG, BFR, BCiesz
Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa 0860-5475PLBG
Polska Bibliografia Penitencjarna1505-0165PLBP
Polska Bibliografia Prawnicza0551-3855PLBG, BP
Polska Bibliografia Sztuki PLBFP, BG
Polska Scena Polityczna. Vademecum Partii i Ugrupowań Politycznych1427-8189PLBNS
Polska Sztuka Ludowa zob. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Polski Przegląd Dyplomatyczny1642-4069PLBP(Cz), BNS
Polski Przegląd Kartograficzny0324-8321PLBNZ
Polskie Badania Archeologiczne0554-6032PLBNS
Polskie NormyPLBP(Cz)
Polskie Ustawy. Zbiór Przepisów - Uzupełnienia PLBG-Cz
Polszczyzna Regionalna Pomorza0860-7575PLBFP
Polszczyzna zob. Nowa Polszczyzna
Polyhedron0277-5387GBBG-Ch
Pomiary, Automatyka, Kontrola0032-4140PLBT
Pomiary-Automatyka-Robotyka1427-9126PLBT
Population Studies0032-4728GBBŚl
Poradnik Bibliotekarza0032-4752PLBG-Cz, AE, BP, BPP, IB, BCiesz, BTL
Poradnik Domowy0867-2177PLBCiesz
Poradnik Gazety Prawnej1234-5695PLBP, AE
Poradnik Językowy0551-5343PLBP(Cz), BFG, BFR, BFP, BS, BCiesz
Poradnik Muzyczny1644-6343PLBCiesz
Position Paper0790-0228IEBTL
Posłaniec Warmiński8209-3357PLBTL
Postępy Biochemii0032-5422PLBB
Postępy Biologii Komórki0324-833XPLBB
Postępy Fizyki0032-5430PLBF
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej0032-5449PLBB
Postępy Mikrobiologii0079-4252PLBB
Postępy Nauk Rolniczych0032-5457PLBB
Postępy Techniki Jądrowej0551-6841PLBNZ
Postscriptum: Biuletyn Letniej Szkoły Języka Literatury i Kultury Polskiej [przy UŚ w Katowicach]1427-0501PLBFP, BG
Poślij mnie!1506-8641PLBTL(D)
Powiaty w Polsce1643-2258PLAE
Powołanie PLBTL(D)
Poznaj Swój Kraj0032-6151PLBNZ, BCiesz
Poznaj Świat0032-6143PLBNZ, BCiesz
Poznań Studies in Contemporary Linguistics (ISSN 0137-2459) zob. Papers and Studies in Contrastive Linguistics
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria Językoznawcza1233-8672PLBG
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria Literacka1233-8680 PLBFP, BG
Poznańskie Studia Teologiczne0209-3472PLBG, BTL(W)
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki1233-3379PLBNS, BG
Poznańskie Studia z Filozofii Nauki zob. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Pozytyw1507-4137PLBCiesz
Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186PLBG-Cz, AE, BNS, BP
Praca Socjalna0860-3480PLBG-Cz, AE, BNS, BCiesz
Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo  
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie PLBG(D)
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-1933PLBG
Prace Filologiczne. Uniwersytet Warszawski0138-0567PLBG(W), BS, BFP
Prace Geograficzne. PAN0373-6547PLBG
Prace Geologiczne. PAN PLBG
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa 0866-9503PLBG(W)
Prace i Materiały ISM. Szkoła Główna Handlowa1506-5537PLAE
Prace i Materiały Zootechniczne0137-1649PLBB
Prace i Materiały. Ekonomika Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański1230-6444PLAE
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. A 0369-9870PLBB(W)
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. B 0860-1984PLBB(W)
Prace Instytutu Fizyki. Politechnika Warszawska0324-8380PLBG(W)
Prace Instytutu Historii. Akademia Świętokrzyska PLBG(W)
Prace Instytutu Języka Polskiego PAN0208-4074PLBFR, BS, BG, BFP
Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej PLAE
Prace Instytutu Podstaw Informatyki0138-0648PLBG, BT
Prace Instytutu Rozwoju Studiów Strategicznych PLBNS(D)
Prace Językoznawcze PAN0079-3485PLBG, BFP
Prace Językoznawcze zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze
Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3256PLBG, BNS
Prace Komisji Archeologicznej PTPN0137-3250PLBG, BNS
Prace Komisji Automatyki i Informatyki. PTPN. Wydział Nauk Technicznych0867-3977PLAE, BG
Prace Komisji Filologicznej PTPN0137-642XPLBG, BFP
Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU0079-3272PLBG, BNS, BFK(D)
Prace Komisji Filozoficznej PTPN0079-4635PLBG
Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN PLBG
Prace Komisji Historii Sztuki PTPN0079-466XPLBG, BNS, BFP
Prace Komisji Historycznej PAN. Oddz. W Krakowie0079-4651PLBG
Prace Komisji Historycznej PTPN0079-4651PLBG
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Katowicach0137-964XPLBG, BFP
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Krakowie0554-579XPLBFP
Prace Komisji Językoznawczej PTPN0079-4678PLBG, BFP, BFG
Prace Komisji Językoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie0079-3310PLBFP
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie0079-3353PLBG, BNS, AE
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PTPN0554-8985PLBG, AE
Prace Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN1427-5031PLIB, AE
Prace Komisji Orientalistycznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3426PLBG
Prace Komisji Słowianoznawstwa. PAN0079-3434PLBG, BFR
Prace Komisji Socjologicznej. PTPN1230-2198PLBG
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAN1233-0558PLBG
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej1425-7475PLBG
Prace Matematyczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Matematyczne
Prace Mineralogiczne0079-3396PLBG
Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna Kraków0239-6025PLBG(W)
Prace Muzeum Ziemi0032-6275PLBG, BNZ
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury0860-0821PLBFP(W)
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Pedagogika0860-0880PLBG(W)
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Psychologia 0860-0872PLBG(W)
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria PLAE
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Technologia1428-5290PLAE
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing PLAE
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Monografie0324-9786PLBG(W), BT
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Konferencje0324-9794PLBG(W), BT
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej0084-2869PLBG(W)
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Politechnika Wrocławska0324-9573PLBT
Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej. Politechnika Wrocławska.0370-0887PLBT
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji. Politechnika Wrocławska. S.: Konferencje; Monografie; Studia i Materiały0867-7778PLBT
Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS PLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Matematyki PLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych PLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Mechanicznej PLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Międzywydziałowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych PLAE
Prace Naukowe Studiów Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje1426-8779PLAE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Acta Biologica Silesiana0860-2441PLBG, BB
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Annales Mathematicae Silesianae0860-2107PLBG, BG-M
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Fizyka i Chemia Metali0208-578XPLBG, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica PLBG, BS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica1231-0913PLBG, BNS, BS, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes0208-5054PLBG, BNZ, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia0208-5534PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny0209-3731PLBG, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawstwo Neofilologiczne0208-6336PLBFG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia0137-5482PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis1429-799XPLBP(Cz), BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica0208-5550PLBG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze0208-5445PLBG, BFP, BFR, BFG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne0208-5429PLBPP, BG, BCiesz
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki0208-5402PLBG, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego0208-5577PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego0208-5496PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje1428-8664PLBPP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy0208-5569PLBG, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycytyczne Studia Literaturoznawcze0208-5038PLBG, BFR
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Skamander0208-6336PLBG, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne0860-8164PLBG, IB, BFR, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica Silesiana0208-502XPLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej0208-5003PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego0208-5011PLBG, BFP
Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego PLBG(W)
Prace Onomastyczne0079-4775PLBG, BFP
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 0866-9465PLBNZ(W)
Prace Pedagogiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne
Prace Polonistyczne PLBP(Cz), BFP
Prace Slawistyczne0208-4058PLBG, BS, BFP
Prace Specjalne. Polskie Towarzystwo MeteorologicznePLBNZ
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. A: Litteraria0084-3016PLBG, BNS, BFP
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S. B: Nauki Ścisle0084-3024PLBG
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe w Toruniu PLBNS
Prace Wydziału Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1233-782XPLAE
Prace Wydziału I. Językoznawczego. Nauki o Literaturze i Filozofii. Łódzkie Towarzystwo Naukowe  PLBG, BFP
Prace Wydziału II. Nauki Historyczne i Społeczne. Łódzkie Towarzystwo Naukowe PLBG
Prace Wydziału Nauk Społecznych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego PLAE
Prace Wydziału Techniki zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki
Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Finanse i Bankowość1428-1589PLAE
Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Informatyka w Zarządzaniu1641-277XPLAE
Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie i Marketing1506-0829PLAE
Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zeszyt Naukowy PLAE
Prace z Dejin Slavistiky  BS(W)
Prace z Nauk Społecznych zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych
Prakseologia0079-4872PLBP(Cz), BNS, BPP, AE, BCiesz
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej zob. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prasa Polska1252-1213PLBNS, IB
Pravnik0231-6625CZBŚl
Pravnik0032-6976SLBP(W)
Prawa Człowieka - Human Rights1230-6614PLBG, BP
Prawo Asekuracyjne1233-5681PLAE, BP
Prawo Bankowe1231-1472PLAE, BP
Prawo Europejskie1730-0169PLBP
Prawo Gospodarcze. Podatki. Opłaty. Cła PLAE
Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji1643-3823PLBP
Prawo i Medycyna1506-8757PLBP
Prawo i Orzecznictwo Morskie1425-5553PLBP
Prawo i Środowisko1234-8937PLBP
Prawo Kanoniczne0551-911XPLBP, BTL
Prawo Morskie0860-7338PLBP
Prawo Pracy1234-2904PLAE, BP, BG-Cz
Prawo Pracy i Prawo Socjalne. Przegląd Orzecznictwa1509-6602PLBP
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PLBG, BP
Prawo Przedsiębiorcy1230-2856PLAE, BP
Prawo Rolne1230-6363PLBP
Prawo Spółek1426-2878PLBP, BG-Cz, AE
Prawo Unii Europejskiej1429-9240PLBP, BP(Cz), AE
Prawo w Służbie Zdrowia1426-6458PLBP
Prawo, Administracja, KościółISBNPLBP, BP(Cz)
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja1427-5481PLBP, AE
Prawo. Uniwersytet Adama Mickiewicza0083-4262PLBG
Praxis der Naturwissenschaften. Chemie0177-9516GEDL(1)
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts-IPRAX0720-6585GEBP
Premislia Christiana0867-308 BTL(W)
Preprint Series in Mathematics. Hokkaido University JPBG-M(W)
Preprint. Instytut Matematyki UW PLBG-M(W)
Preslia0032-7786CZBB(W)
Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818PLBP(Cz), AE, BNS, BRTV, BCiesz(IS)
Presse und Sprache0935-8064GEDL(1)
Pretres Diocesains0032-7956FRBTL
Priloži. Sect. of Ling. and Lit. Sc.0350-1914BGBS(W)
Prima Vita zob. Leben und Gesundheit
Primar. Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarschulbereich0942-0533GEBFG(D)
Principia0867-5392PLBP(Cz), BNS, BCiesz
Prirustky Literatury. Vyber CZBŚl(W)
Prisma0935-9168GEBTL
Probability and Mathematical Statistics0208-4147PLBG-M
Probability Theory and Related Fields (E)0178-8051GEBG-M
Problemos. Vilniaus Universitetas1392-1126LTBG-Cz(W)
Problemy Alkoholizmu0032-9495PLBPP(D)
Problemy Egzekucji1428-3603PLBP(D)
Problemy Ekologii1427-3381PLBG-Ch, AE, BNZ
Problemy Ekonomiki Transportu PLAE
Problemy Handlu Zagranicznego0137-5512PLAE
Problemy Jakości0137-8651PLAE, BSZ
Problemy Kryminalistyki0552-2153PLBP
Problemy Ocen Środowiskowych1507-0441PLAE, BNZ
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze0552-2188PLBP(Cz), BPP, BCiesz
Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego1234-3242PLBPP, BCiesz
Problemy Prawa Karnego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego
Problemy Prawa Przewozowego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Przewozowego
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
Problemy Rodziny0552-2234PLBNS, BCiesz, BPP
Problemy Społeczne PLBNS
Problemy Studiów Nauczycielskich0339-6769PLBPP(W)
Problemy Turystyki0138-0478PLBNZ,AE
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich0137-5423PLBG
Proceedings of the Academy of Political Science0065-0684USBP
Proceedings of the American Mathematical Society (E)0002-9939USBG-M
Proceedings of the London Mathematical Society (E)0024-6115GBBG-M
Profil0344-7057GEBFG(W)
Profilaktyk1641-0947PLBPP
Profile Głębokich Otworów Wiertniczych1231-9848PLBNZ(W)
Profit1641-9367PLBP(Cz), AE
Progress in Human Geography (E)0309-1325GBBNZ
Project Management Journal8756-9728USAE
Prokurator1509-149XPLBP
Prokuratura i Prawo1233-2577PLBP
Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna1232-7638PLBPP, BCiesz
Protoplasma (E)0033-183XAUBB
Przedszkolak i Uczeń1509-9040PLBCiesz
Przegląd1509-3115PLBP(Cz), BCiesz
Przegląd Antropologiczny0033-2003PLBP(Cz), BNS
Przegląd Archeologiczny0079-7138PLBG, BNS
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego0032-8138PLAE
Przegląd Biblioteczny0033-202XPLBG-Cz, BFR, IB, BB, BNS, BP, BFP, BT, BG-Inf, BNZ, BTL, BSZ, BCiesz
Przegląd Dokumentacyjny, Praca, Płace, Zatrudnienie, Sprawy Socjalne. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego PLBP(W)
Przegląd Ekonomiczny1232-2814PLAE
Przegląd Elektrotechniczny0033-2097PLBT
Przegląd Europejski1641-2478PLAE, BP(Cz), BNS, BP
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria1230-1493PLBP(Cz), BNS, BCiesz
Przegląd Gastronomiczny0033-2119PLAE
Przegląd Geodezyjny0033-2127PLBNZ
Przegląd Geofizyczny0033-2135PLBP(Cz), BNZ
Przegląd Geograficzny0033-2143PLBP(Cz), AE, BNZ
Przegląd Geologiczny0033-2151PLAE, BNZ
Przegląd Glottodydaktyczny0137-544XPLBSJO
Przegląd Historyczno-Oświatowy0033-2178PLBP(Cz), BPP
Przegląd Historyczny0033-2186PLBP(Cz), BNS
Przegląd Humanistyczny0033-2194PLBP(Cz), BFR, BNS, BFP, BS, BCiesz
Przegląd Kalwaryjski1234-6004PLBTL(W)
Przegląd Katolicki0239-7471PLBTL(D)
Przegląd Komunikacyjny0033-2232PLAE, BP
Przegląd Legislacyjny1426-6889PLBP(Cz), BP
Przegląd Mechaniczny0033-2259PLBT
Przegląd NATO1608-7674BEBG-Cz(D)
Przegląd Organizacji0137-7221PLBP(Cz), AE, BNS, BP, BCiesz, BSZ
Przegląd Orientalistyczny0033-2283PLBNS, BCiesz
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego1230-5065PLBP
Przegląd Pastoralno-Homiletyczny PLBTL
Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Uniwersytet Opolski1425-7998PLBG-Cz(W), BCiesz, BTL(D)
Przegląd Podatkowy0867-7514PLAE, BP
Przegląd Policyjny0867-5708PLBP
Przegląd Politologiczny1426-8876PLBP(Cz), BNS
Przegląd Polityczny1232-6488PLBP(Cz), BNS, BP
Przegląd Polonijny0137-303XPLBP(Cz), BFP, BCiesz
Przegląd Powszechny0209-1127PLBP(Cz), BCiesz, BTL
Przegląd Prawa Europejskiego1427-0552PLAE, BP
Przegląd Prawa Handlowego1230-2996PLBG-Cz, AE, BP
Przegląd Prawa Karnego0860-8903PLBP
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego1644-0242PLBP
Przegląd Psychologiczny0048-5675PLBP(Cz), BNS, BPP, BCiesz
Przegląd Religioznawczy1230-4379PLBP(Cz), BNS, BTL(D), BCiesz
Przegląd Rusycystyczny0137-298XPLBFR
Przegląd Rządowy1230-087XPLBNS, BP(Cz)
Przegląd Sądowy0867-7255PLBG-Cz, BP
Przegląd Sejmowy. Kancelaria Sejmu1230-5502PLBNS, BP, BP(Cz)
Przegląd Socjologiczny. Łódzkie Towarzystwo Naukowe0033-2356PLBP(Cz), BNS, BP, BPP, BCiesz
Przegląd Statystyczny0033-2372PLBP(Cz), BNZ, BCiesz
Przegląd Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego PLAE
Przegląd Środkowoeuropejski PLBNS
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska0137-8783PLBG-Cz, AE, BT
Przegląd Techniki - radio i telewizja w publikacjach zagranicznych0239-2216PLBRTV(D)
Przegląd Tomistyczny0860-0015PLBG(W), BNS, BTL(D)
Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie1427-6119PLAE
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych zob. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych1429-4532PLAE, BP, BG-Cz(D)
Przegląd Uniwersytecki. KUL0866-9961PLBG-Cz(W), BTL(D)
Przegląd Uniwersytecki. Uniwersytet Szczeciński PLBG-Cz(W)
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490PLBG-Cz, AE, BP
Przegląd Więziennictwa Polskiego1230-4433PLBP, BPP
Przegląd Wschodni0867-5929PLBP(Cz), BNS, BFP
Przegląd Wyborczy1507-983XPLBP
Przegląd Zachodni0033-2437PLBP(Cz), AE, BNS, BP, BFG
Przegląd Zachodniopomorski. Uniwersytet Szczeciński0552-4245PLBP(Cz)(W)
Przegląd Zoologiczny0033-247XPLBB(W)
Przeglądy OECD Reformy Regulacji. POLSKA PLAE
Przekładaniec1425-6851PLBFP
Przekłady Aktów Prawnych. Biulatyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu1507-9805PLBP
Przekrój0033-2488PLBP(Cz), AE, BCiesz
Przemysł Chemiczny0033-2496PLAE, BT, BG-Ch
Przemysł Spożywczy0033-250XPLAE
Przemysł w Województwie Śląskim PLAE
Przestrzenie Teorii1644-6763PLBFP
Przeszłość Demograficzna Polski0079-7189PLBTL
Przewodnik Bibliograficzny0033-2518PLBG-Inf, AE, BB, BS, BP, BPP, BFP, IB, BT, BNZ, BCiesz, BFG
Przewodnik Katolicki0137-8384PLBTL
Przewodnik Podyplomowy PLAE
Przyroda Górnego Śląska1425-4700PLBNZ, BCiesz, BB, BP(Cz)
Przyroda Polska0552-430XPLBNZ, BCiesz
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży PLBPP
Psychiatria Polska0033-2674PLBP(Cz), BPP
Psychologia Jakości Życia PLBPP
Psychologia. Badania i Aplikacje zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje
Psychologia-Pedagogika. Uniwersytet Adama Mickiewicza0083-4254PLBG
Psychological Abstracts0033-2887USBPP
Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy
Psychologie Heute 0340-1677GEDL(1)
Psychoterapia0239-4170PLBPP, BCiesz
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej1230-5529PLBG-Inf, IB, BT, BG-Cz
Public Administration Review (PAR)0033-3352USAE
Public Historian0272-3433USBNS(W)
Public Law0033-3565GBBP
Public Opinion Quarterly0033-362XUSBNS
Publicationes Mathematicae. Debrecen0033-3883HUBG-M(W)
Publicationes Universitatis Miskolciensis. S.: Juridica et Politica HUBP(Cz)(W)
Publications de l'Institut Mathematique0350-1302YUBG-M(W)
Publications de la Faculte des Lettres Arts et Sciences Humaines de Nice FRBG(W)
Publications of the Institute of Geophysics. S. A, B, C, D, E, F, M PLBG(D), BNZ
Publications of the University of Miscolc. S. D: Natural Sciences. Mathematical Notes HUBG-M(W)
Publikacije Elektrotechnickogo Fakulteta Univerziteta u Beogradu. S.: Matematika0353-8893YUBG-M(W)
Publisher's Weekly0000-0019USBŚl
Puls Biznesu1407-6852PLAE