Wykaz za rok 2003
O
TytułISSNKrajSiglum
Obecni1642-4565PLBTL(D)
Obóz1230-0314 PLBP(Cz)
Oberschlesisches Jahrbuch0930-6978GEBŚl(W)
Oceanologia0078-3234PLBNZ
Oceanological Studies1505-232XPLBNZ
Ocena kondycji Przedsiębiorstw w... Roku ze Szczególnym Uwzględnieniem Zjawisk Pieniężno-Kredytowych PLAE
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów1230-7408PLBP(Cz), AE, BB, BT, BNZ
Ochrona Pracy zob. Atest
Ochrona przed Korozją1429-866XPLBT
Ochrona Przyrody0078-3250PLBG, BB, BNZ
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych1230-7831PLBG(W), BNZ
Ochrona Środowiska w Województwie Śląskim PLAE
Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka1425-4530PLBP
Ochrona Środowiska. Przegląd1641-9103PLBP
Ochrona Zabytków0029-8247PLBG-Cz, BCiesz
Odra0472-5182PLBP(Cz), BFG, BFP, BCiesz
Odrodzenie i Reformacja w Polsce0029-8514PLBG, BNS, BFP, BCiesz, BTL
OECD Observer0029-7054USAE
OECD Przegląd Gospodarczy. Polska PLAE
Oeil. Revue Internationale d'Art0029-862XFRBRTV
Öffentliche Verwaltung0029-859XGEBP
Ogoniok0131-0097RUBFR, BSJO, BCiesz(SJ)
Oldenburger Jahrbuch0340-4447GEBŚl(W)
Onomastica0078-4648PLBFP, BS, BCiesz
Ons Erfdeel. Algemen - Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift0030-2651BEBFG(D)
Opakowanie0030-3348PLAE
Opcje1230-9982PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Opieka, Wychowanie, Terapia1230-0861PLBPP, BCiesz
Optimum. Studia Ekonomiczne1506-7637PLBP(Cz)(W)
Opuscula Mathematica1232-9274PLBG-M(W)
Orbis Interior1508-373XPLBG(W)
Orbis Linguarum1426-7241PLBFG
Orbis. A Journal of World Affairs (E)0030-4387GBBNS
Orchard Lake Good News! USBTL(D)
Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica PLBG(W), BNS
Organizacja i Kierowanie0137-5466PLBP(Cz), AE, BNS, BP, BSZ
Organon0078-6500PLBG
Orientierung0030-5502CHBTL(D)
Orońsko - Kwartalnik Rzeźby1230-6703PLBCiesz
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego0209-3553PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Podatkowe1641-7968PLBP
Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej1234-1525PLBP(D)
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych0867-7433PLBP
Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850PLBG-Cz, AE, BP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych1231-2312PLBP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych zob. Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Samorządowych1232-7107PLBP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa0137-2785PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych1232-390XPLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego0860-4681PLBP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy1428-6621PLBP
Osoby Niepełnosprawne na Rynku Pracy PLAE
Osservatore Romano (ed. niem.)0179-7987GEBTL
Osservatore Romano (ed.pol.)1122-7249PLBTL
Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens0030-6428GEBŚl, DL(1), BNS(D)
Osteuropa-Recht0030-6444GEBŚl, BP
Ost-West Europäische Perspectiven1439-2089GEBTL(D)
Oświata i WychowaniePLBP(Cz)