Wykaz za rok 2003
A
TytułISSNKrajSiglum
Labeo.Rassegna Quadrimestrale di Diritto Romano0023-6462ITBP
Lampa i Iskra Boża PLBFP
Land Oldenburg GEBŚl(W)
Landform Analysis zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis
Langages. Semiotiques Textuelles0458-726XFRBRom
Language0097-8507USBFA
Languages in Contrast1387-6759NLBFA
Langue Française0023-8368FRBRom
Latinitas0023-883XVABTL(D)
Law in History (KUL) PLBP
Leben und Gesundheit CHDL(1)
Lebende Sprachen. Zeitschrift für Fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis0023-9909GEBFG
Lebendige Katechese0343-4591GEBTL
Lebendige Seelsorge0171-4171GEBTL
Lethaia0024-1164NOBNZ
Letopis Makedonskoj Akademii0580-4981MKBS(W)
Letopis Slovenske Akademija Znanosti in Umetnosti0374-0315SLBG(W)
Letopis' Žurnalnych Statej0024-1202RUBFR
Library Hi Tech Journal (E)0737-8831GBBG-Cz
Library Hi Tech News (E)0741-9058GBBG-Cz
Libri Gedanensis. Rocznik Biblioteki Gdańskiej PLBG(W)
Libri. International Library Review 0024-2667GEBG-Cz(W)
Lider0867-7697PLBPP
Lietuvos Matematikos Rinkinys0132-2818LTBG-M(W)
Life Video1230-8188PLBCiesz
Limba si Literatura0583-8045ROBRom(W)
Limnologica. Ecology and Management of Inland Waters0075-9511GEBB
Linear Algebra and Its Applications (E)0024-3795USBG-M
Lingua at Communitas1230-3143PLBG(D)
Lingua e Stile0024-385XITBFK(W)
Lingua Posnaniensis (PTPN)0079-4740PLBG, BFG, BFP
Linguistica Silesiana. PAN-Oddz. Katowice0208-4228PLBG, BFG, BFP
LINUX + Magazyn Otwartych Głów PLBT
Linzer Biologische Beiträge0253-116XAUBB(W)
Lire0338-5019FRBAF
Literarni Noviny1210-0021CZBS
Literarny Tyzdennik0862-5999SKBS
Literatur für Leser0343-5622GEBFG
Literatura Ludowa0024-4708PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Literatura na Pograniczach1234-9852PLBFP, BG
Literatura na Świecie0324-8305PLBP(Cz), BFG, BFP, BRTV, BS, BCiesz
Literaturen Zbor0024-4791MKBS(W)
Literaturnaja Gazeta0233-4305RUBFR
Lithuania0867-6445PLBTL(D)
Litteraria0084-3008PLBFP
Litterature0047-4800FRBRom(D)
Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0860-0066PLBG
Liturgia Sacra1234-4214PLBTL(W)
Liturgisches Jahrbuch0024-5100GEBTL
Livres Hebdo0294-0000FRBŚl
Logistik im Unternehmen0930-7834GEAE
Logistyka MT. Magazynowanie, Transport, Automatyczna Identyfikacja1231-5478PLAE
Logopedia0459-6935PLBCiesz
Logos i Ethos PLBTL(W)
Long Range Planning0024-6301GBAE
LSA Bulletin0023-6365USBFA
Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej0137-4699PLBFA(W), BFG
Lud0076-1435PLBG, BNS, BFP, BCiesz