Wykaz za rok 2003
B
TytułISSNKrajSiglum
B U B Forum für Bibliothek und Information0340-0301GEBP(Cz)
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. A: Geografia Fizyczna0067-2807PLBG
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. B: Botanika0067-2815PLBG, BB
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S. C: Zoologia0137-6683PLBG, BB
Badania Koniunktury. Koniunktura Konsumencka1642-0535PLAE
Badania Limnologiczne. Uniwersytet Gdański PLBNZ
Badania Operacyjne i Decyzje. Politechnika Wrocławska1230-1868PLBG(W), AE
Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino0949-4855GEBFP(W)
Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0239-4278PLBG, BS
Baltic Coastal Zone  BG(W)
Baltistica0232-6503LTBG(W)
Bank1230-9125PLAE, BP
Bank i Kredyt0137-5520PLBG-Cz, AE, BP
Banker0005-5395GBAE
Bankier0867-6305PLAE
Barok1232-3233PLBNS, BFP
Basic Statistical Data on Social Policy (Poland) PLAE
Begegnung. Deutsche Schulen im Ausland0940-3132GEBFG(D)
Beitrage zu Wirtschaftswissenschaftlichen Problemen der Versicherung0522-618XGEAE
Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie0005-9021GEBG-Ch
Berichte zur Deutschen Landeskunde0005-9099GEBG-Cz(W)
Berkeley Journal of Sociology0067-5830USBP(Cz)(W)
Beskidzki Informator Kulturalny1506-9117PLBCiesz
Bezpieczeństwo Elektroniczne PLBP
Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka0137-7043PLBP(Cz)
Bezpieczny Bank1429-2939PLAE, BP(D)
Bezrobocie w Województwie Śląskim PLBNS
Białostocki Przegląd Kresowy1232-6720PLBFR(W)
Bibel und Liturgie0006-064XAUBTL(D)
Biblica0006-0887ITBTL(D)
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej0033-233XPLBG-Inf, BG-Cz, BFR
Bibliografia Bibliografii Polskich0860-6579PLBG-Inf, BNS, BG, BFP, AE
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy0525-4833PLBG(W)
Bibliografia Geografii Polskiej0523-1787PLBG(W), BNZ
Bibliografia Geologiczna Polski0376-1987PLBNZ(W)
Bibliografia Historii Polski XIX i XX w. PLBFP, BG
Bibliografia Historii Polskiej0067-6721PLBG, BNS, BFP, BP
Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego PLBG
Bibliografia Śląska0523-1930PLBG, AE, BFP
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł0239-5606PLBG-Inf
Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa DziecięcegoISBNPLBFP
Bibliografia Zawartości Czasopism0006-1093PLBG-Cz, AE, IB, BB, BNS, BP, BPP, BFP, BT, BS, BNZ, BG-Inf, BCiesz, BFG
Bibliographie der Verofentliechungen Friedrich Ebert Stiftung  BFG
Biblioteka Etnografii Polskiej0067-7655PLBG, BCiesz
Biblioteka Kaznodziejska0208-7313PLBTL
Biblioteka Myśli Semiotycznej0867-2261PLBFR, BFP
Biblioteka Regionalistyki. AE PLAE
Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza0067-7787PLBG
Biblioteka w Szkole0867-5600PLIB
Bibliotekarz0208-4333PLBG-Cz, BFA, BT, BP, BFG, BFR, AE, BB, BNS, BPP, IB, BS, BNZ, BG-Inf, BTL, BSZ
Bibliotekarz Zachodniopomorski0406-1578PLIB
Biblioteki Publiczne w Liczbach0137-2726PLIB, BG
Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia PLBG
Biblische Zeitschrift0006-2014GEBTL(D)
Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne PLBTL(W)
Bieżący Informator Prawniczy1429-2386PLBP
Bildung und Wissenschaft0172-0171GEBFG(D)
BioEssays (E)0265-9247GBBB
Biologia e Conservazione della Fauna1126-5221ITBB(W)
Biologia w Szkole0137-8031PLBG, BB, BCiesz
Biologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-811XPLBB, BG
Biological Bulletin of Poznań1426-5656PLBG
Biological Letters PLBG
Bioskop (dawn. dod. do Analityka)1643-4730PLBNZ
Biotechnologia0860-7796PLBB
Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy1230-316XPLBP(Cz), BP
Biuletyn. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie PLBG(D)
Biuletyn. Rada Europy zob. Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy
Biuletyn. Rządowa Rada Ludnościowa1642-5979PLAE
Biuletyn Bankowy1233-0566PLBP
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej0006-3940PLBG-Cz, BFP, IB
Biuletyn Celny1428-0248PLBP
Biuletyn Ekumeniczny0208-9424PLBTL(D)
Biuletyn Europejski0867-5473PLAE
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce zob. Pamięć i Sprawiedliwość
Biuletyn Historii Sztuki0006-3967PLBP(Cz), BNS, BCiesz
Biuletyn Historii Wychowania1233-2224PLBPP
Biuletyn Informacyjno-Edukacyjny PLIB
Biuletyn Informacyjny "Wspólnoty Europejskie" zob. Wspólnoty Europejskie
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej0006-3983PLBP(Cz), BFP, IB
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych1231-0395PLAE
Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego PLAE
Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji PLBRTV(D)
Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego1230-0020PLAE, BP(D)
Biuletyn Informacyjny Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy1507-2568PLAE
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej1641-9561PLBTL(D), BNS(D), BP(Cz)
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PLBG, BNS, AE, BNZ
Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski1640-1395PLBB(W)
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego0867-6143PLBNZ(W)
Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń PLAE
Biuletyn Państwowej Agencji Restrukturyzacji Węgla Kamiennego S.A. PLAE
Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej PLBNZ
Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej PLBTL
Biuletyn Pogranicza Polsko-Czeskiego1234-396XPLBNS
Biuletyn Polarny PLBNZ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego0032-3802PLBG, BFP, BS, BFG
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii PLBP(D)
Biuletyn Prawniczy. PKO1233-4294PLBP(D)
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich + Materiały0860-7958PLBP(Cz), BP
Biuletyn Skarbowy Min. Finansów PLBP
Biuletyn Służby Cywilnej1428-9326PLBP(Cz)
Biuletyn Statystyczny0006-4025PLAE, BG(Cz)
Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego PLAE, BP(Cz)
Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego. Orzecznictwo, Dokumenty, Kronika1429-7183PLBP(D)
Biuletyn Wychowania Seminaryjnego PlBTL(D)
Biuletyn Zamówień Publicznych1233-717XPLAE
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce zob. Kwartalnik Historii Żydów
Biznes dlja Vsech1606-1551RUAE
Biznes i Banki1560-0521RUAE
Bjulleten Moskovskogo Obšcestva Ispytatelej Prirody. Otdel Geologiceskij0366-1318RUBNZ
Bliżej Biblii1643-9406PLBTL
Bobolanum0867-3330PLBG(D)
Boreas. An International Journal of Quaternary Geology0300-9483NOBNZ
Boss Gospodarka1230-9575PLAE
Boundary 20190-3659USBFA
Bóg i Ojczyzna PLBTL(D)
Brief. Magazyn Komunikacji Marketingowej1508-5406PLBNS, AE, BCiesz
British Journal for the Philosophy of Science (E)0007-0882GBBNS, BŚl
British Journal of Political Science (E)0007-1234GBBNS
British Journal of Sociology (E)0007-1315GBBNS
British Library. Annual Report0305-7887GBBG-Cz(W)
British National Bibliography0007-1544GBBŚl, BG
Buch und Bibliothek zob. B U B Forum für Bibliothek und Information
Buchalter0867-7204PLAE
Bulletin de la Societe Mathematique de France0037-9484FRBG-M
Bulletin dei Verbum GEBTL(D)
Bulletin des Sciences Mathematiques (E)0007-4497FRBG-M
Bulletin of GeographyPLBNZ
Bulletin of Symbolic Logic1079-8986USBG-M(W)
Bulletin of the American Mathematical Society0273-0979USBG-M(W)
Bulletin of the Chemical Society of Japan (E)0009-2673JPBG-Ch
Bulletin of the Czech Geological Survey zob. Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu
Bulletin of the Geological Society of America0016-7606USBNZ
Bulletin of the Institute of Mathematics. Academia Sinica0304-9825TIBG-M(W)
Bulletin of the London Mathematical Society (E)0024-6093GBBG-M
Bulletin of the Polish Academy of Science. Chemistry0239-7285PLBG-Ch
Bulletin of the Polish Academy of Science. Earth Sciences0239-7277PLBNZ
Bulletin of the Polish Academy of Science. Mathematics0239-7269PLBG-M
Bulletin on Constitutional Case Law1025-8116FRBP(D)
Bundesgesetzblatt. Tl 10341-1095GEBP
Burda Mode Magazin GEDL(1)
Business Week (E)0007-7135USAE
Businessman Magazine0867-1389PLBG-Cz, AE, BKJB, BNS, BSZ
Być sobą0867-2318PLBTL(D)
Bytomskie Zeszyty PedagogiczneISBNPLBPP(D)