Wykaz za rok 2002
W
TytułISSNKrajSiglum
W Drodze0137-480XPLBFP, BTL
W Nurcie Franciszkańskim1427-292XPLBTL(W)
Wall Street Journal - Europe0921-9986BEAE
Warsaw Business Journal1233-7889 PLAE
Warsaw Voice0860-7591PLAE
Warszawskie Studia Teologiczne0209-3782PLBG, BTL, BCiesz
Washington Quarterly0163-660XUSBNS
Water Resources Research0043-1397USBNZ
Watra PLBCiesz
Weather0043-1656GBBNZ
Weltwirtschaft0043-2652GEAE
Weltwirtschaftliche Archiv0043-2636GEBŚl
Wiadomości Archeologiczne0043-5082PLBNS
Wiadomości Botaniczne 0043-5090PL BG(W), BB
Wiadomości Chemiczne0043-5104PLBG-Ch
Wiadomości Ekologiczne0013-2969PLBP(Cz), AE, BB(W), BPP, BNZ, BCiesz
Wiadomości Elektrotechniczne0043-5112PLAE, BT
Wiadomości Górnicze0043-5120PLAE
Wiadomości Historyczne0511-9162PLBP(Cz), BNS
Wiadomości Hutnicze-Hutnik1230-3534PLAE
Wiadomości IMGW0208-6263PLBNZ
Wiadomości KAI1230-8641PLBTL
Wiadomości Matematyczne0373-8302PLBG-M
Wiadomości Numizmatyczne0043-5155PLBP(Cz), BNS
Wiadomości Statystyczne0043-518XPLBP(Cz), AE, BNS, BNZ, BCiesz
Wiadomości Ubezpieczeniowe0137-7264PLAE, BP(Cz)
Wiadomości Urzędu Patentowego0043-5201PLBG-Cz, BP
Wiedza i Życie0137-8929PLBP(Cz), AE, BB, BT, BCiesz, BTL
Wiek Oświecenia. Uniwersytet Warszawski0137-6942PLBFP(W)
Wielcy Malarze PLBciesz
Wierchy PLBNZ, BG
Wieś i Rolnictwo0137-1673PLBP
Więź0511-9405PLBP(Cz), AE, BNS, BCiesz, BFP, BTL
Willdenowia0511-9618GEBB(W)
Winieta PLBP(Cz)
Wirtschaft und Recht in Osteuropa0941-6293GEBP
Wirtschaftsdienst0043-6275GEAE
Wirtschaftswoche0042-8582GEAE
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden0043-6925GEBG-Cz(W)
Woche (Die)0945-2125GEBSJO(D)
Wojewódzki Biuletyn Statystyczny PLAE
Wojskowy Przegląd Prawniczy0137-7272PLBP(Cz), BP
Wokanda0867-843XPLBG-Cz, BP
Wokół Współczesności (dodatek do Przeglądu Powszechnego) PLBCiesz
Working Papers1215-5241HUAE
World of English1231-174XPLBSJO, BCiesz
World of Work1020-0010CHBŚl(D)
Wprost0209-1747PLBG-Cz, AE, BNS, BCiesz
Wrocławski Przegląd Teologiczny1231-1731PLBTL(W)
Wspólnota - Tygodnik Samorządowy****-****PLBG-Cz, AE, BNS, BP
Wspólnota Polska1429-8457PLBCiesz
Wspólnoty Europejskie1426-2568PLAE, BSZ
Współczesna Ambona0239-6355PLBTL
Wszechświat0043-9592PLBP(Cz), AE, BB, BNZ
Wszystko dla Szkoły1425-6843PLBPP, BCiesz
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne0860-8075PLBPP, BCiesz
Wychowanie Komunikacyjne1427-2040PLBCiesz, BT
Wychowanie Muzyczne w Szkole0512-4255PLBCiesz
Wychowanie Na Co Dzień1230-7785PLBPP, BCiesz
Wychowanie Techniczne w Szkole0867-3985PLBT, BCiesz
Wychowanie w Przedszkolu0137-8082PLBPP, BCiesz
Wychowawca1230-3720PLBTL
Wydawca1231-1049PLBFP, BP(Cz), IB
Wzrastanie1230-3909PLBTL