Wykaz za rok 2002
N
TytułISSNKrajSiglum
Nachrichten fur Dokumentation1434-4653GEBP(Cz)
Nase Rec0027-8203CZBS
Nasz Rynek Kapitałowy zob. Penetrator zob. Rynek Kapitałowy
Nasza Arka1640-615XPLBCiesz
Nasza Przeszłość0137-3218PLBNS, BTL
Nasza Służba1231-6911PLBTL
Nasze Forum1642-1132PLBCiesz
National Geographic0027-9368USAE, BNZ
National Geographic (wersja polska)1507-5966PLBNZ, BTL, BCiesz
Nationalities Papers 0090-5992USBNS(D)
Nations and Nationalism1354-5078GBAE
Natur GEDL(1)
Natura. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Ziemi LubuskiejPLBNZ(D)
Natura Silesiae Superioris1505-4802PLBB(W), BNZ(W)
Natural Resources and Development0340-2797GEBB
Natural Science. Acta Academiae Agriculturare Olstenensis 1505-4667PLBB(W)
Nature0028-0836GBBP(Cz)
Naucni Sastanak Slavista u Vukove Dane  BFS(W)
Naucno-Techniceskaja Informacija. S. 1: Organizacija i Metodika Informacionnoj Raboty0548-0019RUBG-Cz
Naucno-Techniceskaja Informacija. S. 2: Innformacionnyje Procesy i Sistemy0548-0027RUBG-Cz
Nauczanie Początkowe0239-7579PLBCiesz, BPP
Nauczyciel i Szkoła1426-9899PLBCiesz
Nauka1231-8515PLBP(Cz), AE, BNS, IB, BT, BNZ, BCiesz
Nauka dla Wszystkich0077-6181PLBG, BNS
Nauka i Przyszłość0867-2687PLBG-Cz
Nauka i Szkolnictwo Wyższe1231-0298PLBP(Cz), BPP
Nauka, Informacja, Biznes1230-0691PLIB, BG-Cz
Nauki Ekonomiczne. Uniwersytet Adama Mickiewicza0137-1428PLAE
Nauki Humanistyczne. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu1426-0689PLAE
Nauki Polityczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Nauki Polityczne
NBP. Informacja Wstępna PLBP
Neerlandia0028-2382NLBFG(D)
Neodidagmata. Uniwersytet Adama Mickiewicza0077-653XPLBG, BPP, BCiesz
Neophilologica zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica
Net World PLBT
Neue Deutsche Literatur0028-3150GEBFG(D), DL(1), BŚl
Neue Juristische Wochenschrift0341-1915GEBP
Neue Justiz 0028-3231GEDL(1)
Neue Zeitschrift fur Strafrecht0720-1753GEBP
New Literary History0028-6087USBFA
New Media and Society1461-4448GBBRTV
New Phytologist (E)0028-646XGBBB
New Review of Academic Librarianship1361-5433GBBP(Cz)
New Review of Applied Expert Systems1361-0244GBAE
New Testament Studies0028-6885GBBTL(D)
New Yorker0028-792XUSBFA
New Zealand Journal of Mathematics 1171-6096NZBG-M(W)
Newsweek0028-9604USBP(Cz), BFA, AE, BSJO, BKJB
Newsweek Polska1642-5685PLBNS, BCiesz
NFD. Information - Wissenschaft und Praxis1434-4653GEBG-Cz
Nie1426-5206PLBG-Cz
Niedziela0208-872XPLBG-Cz, BTL
Niepełnosprawność i Rehabilitacja1642-1981PLBCiesz
Nieruchomość1233-6769PLBP
Nieuw Archief voor Wiskunde 0028-9825NLBG-M(W)
Nordic Hydrology0029-1277DKBNZ
Normalizacja0029-179XPLBP(Cz), AE
Northeastern Mathematical Journal 1000-1778CHBG-M(W)
Notatnik Teatralny0867-2598PLBFP
Notes Biblioteczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie1505-4977PLIB
Notes et Dokuments 0394-2821ITBNS(D)
Notes et Etudes Documentaires0029-4004FRBSNP
Notes Konserwatorski PLBG(K)
Notes Wydawniczy1230-0624PLBP(Cz), BFR, BP, BNS, BFP, IB
Notitiae. Congregatio... VABTL(D)
Notre Dame Journal of Formal Logic0029-4527USBG-M
Nouvelle Alternative0764-7565FRBŚl(D)
Nouvelle Revue Theologique0029-4845BEBTL(D)
Novaja Literatura po Socialnym i Gumanitarnym Naukam. Jazykoznanie 0134-2762RUBG-Cz(W)
Novaja Literatura po Socialnym i Gumanitarnym Naukam. Literaturovednie 0134-2797RUBG-Cz(W)
Novaja Pol'ša1508-5589PLBFR
Nove Knihy0322-922XCZBS
Novi Sad Journal of Mathematics 1450-1554YUBG-M(W)
Novoe Literaturnoe Obozrenie0869-6365RUBFR
Novoe Vremja0137-0723RUBSJO
Novyj Mir0130-7673RUBFR
Nowa Biblioteka1505-4195PLBFP, BG-Cz(D)
Nowa Currenda0239-2291PLBP
Nowa Era w Szkole PLBNZ
Nowa Krytyka. Uniwersytet Szczeciński0867-647XPLBG(W)
Nowa Polszczyzna1428-4405PLBFP, BCiesz
Nowa Szkoła0029-537XPLBP(Cz), BPP, BCiesz
Nowator XXI0208-6891PLAE, BT
Nowe Książki0137-8562PLBP(Cz), AE, BNS, BFP, BS, BG-Inf, BCiesz, BTL, BFG
Nowe Miasto1231-8949PLBTL
Nowe Miscellanea Historyczne PLBG
Nowe Ubezpieczenia1428-8066PLBP, AE
Nowe w Szkole. Reforma, Nowatorstwo1428-5436PLBPP, BCiesz
Nowe Życie Gospodarcze1234-5784PLAE, BNS, BP, BG-Cz, BCiesz
Nowiny Psychologiczne0867-7980PLBPP, BCiesz, BTL
Nowości Piśmiennictwa Leśnego****-****PLBB
Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej1428-6327PLBP(Cz), BFK
Nowy Przemysł (Katowice)1429-866XPLAE
Nowy Test1640-3932PLBCiesz
Nuclear Physics. S. A0375-9474NLBF
Nuclear Physics. S. B0550-3213NLBF
Nukleonika0029-5922PLBF
Numerische Mathematik (E)0029-599XGEBG-M
Numismatic Chronicle and Journal0078-2696GBBNS
Numismaticke Listy0029-6074CZBNS
Nurt SVD1233-9717PLBTL