Wykaz za rok 2002
G
TytułISSNKrajSiglum
Gaz, Woda i Technika Sanitarna0016-5352PLAE
Gazeta Antykwaryczna1425-8943 PLBP(Cz)
Gazeta Bankowa0860-7613PLBP(Cz), AE, BP, BKJB, BNS
Gazeta BBC PLBSNP
Gazeta Górska1231-7101PLBCiesz
Gazeta Krakowska0208-7693PLBG-Cz
Gazeta Malarzy i Poetów1231-7020PLBCiesz
Gazeta Niedzielna1358-832XPLBTL(D)
Gazeta Obserwatora IMGW0208-4325PLBNZ
Gazeta Policyjna0867-0390PLBP
Gazeta Polska1232-5279PLBG-Cz, BCiesz
Gazeta Prawna1232-6712PLBG-Cz, AE, BP, BCiesz, BSZ
Gazeta Samorządu i Administracji1428-8257PLAE, BP(Cz), BP
Gazeta Sądowa1426-2037PLBP, AE
Gazeta Skoczowska****-****PLBCiesz
Gazeta Szkolna-aktualności1508-6593PLBCiesz
Gazeta Ubezpieczeniowa PLAE
Gazeta Uniwersytecka UŚl. 1505-6317PLBG-Cz, BFP, BT, BCiesz, BG-Inf, BTL(D)
Gazeta Ustrońska1231-9651PLBCiesz
Gazeta Wyborcza0860-908XPLBG-Cz, BFA, AE, BNS, BFP, BNZ, BCiesz, BP, BTL
Gazeta Żywiecka1231-6725PLBCiesz
Gdańskie Studia Prawnicze****-****PLBG, BP, AE
Geist und Leben0016-5921GEBTL(D)
Gen's ITBTL(D)
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne1231-7837PLBNS, BTL, BG
Genewa Papers on Risk and Insurance-Theory0926-4957USAE
Geo (ed. Francaise)0220-8245FRBAF
Geo. Das Neue Bild der Erde0933-9736GEDL(1)
Geochimija0016-7525RUBNZ
Geodezja i Kartografia0016-7134PLBP(Cz), BNZ
Geoekologija0869-7809RUBNZ
Geografia w Szkole0137-7566PLBNZ
Geografia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0554-8128PLBG
Geograficky Casopis0016-7193SLBNZ
Geografija i Prirodnye Resursy1392-1096LIBNZ
Geografiska Annaler. S. A: Physical Geography (E)0435-3676SEBNZ
Geografiska Annaler. S. B: Human Geography (E)0435-3684SEBNZ
Geographia Polonica0016-7282PLBG, BNZ
Geographia. Studia et Dissertationes zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes
Geographical Abstracts: Physical Geography0954-0504GBBNZ
Geographical Analysis. International Journal of Theoretical Geography0016-7363USBNZ
Geographische Zeitschrift0016-7479GEBNZ
Geologia Sudetica0072-100XPLBG, BNZ(W)
Geologia zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia
Geologia. Uniwersytet Adama Mickiewicza0239-7560PLBG, AE
Geologica Carpathica1335-0552SKBNZ
Geological Society of America. Bulletin0016-7606USBNZ
Geologos (W)PLBNZ
Geology 0091-7613USBNZ
Geomorfologija0435-4281RUBNZ
Geophysical Research Letters0094-8276USBNZ
German Quarterly0016-8831USBFG
Germanistik0016-8912GEBFG
Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski PLBFG
Gestalt1230-1558PLBCiesz
Gestält. Vierteljahreszeitschrift fur Bildnerische Erziehung0340-6172GEBPP
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil0435-8600GEBP
Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin fur den persönlichen Vorteil AUBFG(D)
Glasnik Matematicki0017-095XCRBG-M(W)
Glaube in der 2 Welt0254-4377CHBTL
Gleditschia0323-6862GEBB(W)
Global Business1428-2836 PLAE
Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Wyjaśnieniach1233-4634PLAE, BP, BG-Cz
Glottodidactica. Uniwersytet Adama Mickiewicza0072-4769PLBG(W), BFG, BSJO
Głos Anglii****-****PLBG-Cz(D)
Głos Nauczycielski0017-1263PLBG-Cz, BPP, BCiesz
Głos Ojca Pio PlBTL(D)
Głos Uczelni. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika1230-9710PLBG-Cz(W)
Głos Ziemi Cieszyńskiej0209-2565PLBCiesz
Gnomon0017-1417GEBFK
Godisnik na Sofijskija Univ. Biol. Fakultet BGBB(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Bogoslovski Fakultet BGBG(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Centr po Kulturoznane0861-8542BGBG-CZ(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Chimiceski Fakultet1310-0319BGBG-Ch(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Fakultet po klasiceski i non filologii BGBG(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Filosofski Fakultet BGBG(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Mat. i Inform.0205-0808BGBG-M(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Officialen Del0205-3527BGBS(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Stopanski Fakultet BGBG(W)
Godisnik na Sojiskija Univ. Istoriceskij Fakultet BGBG-CZ(W)
Goltdammer's Archiv fur Strafrecht0017-1956GEBP
Gospodarka Materiałowa & Logistyka1231-2037PLAE
Gospodarka Narodowa0867-0005PLAE, BP(Cz), BCiesz
Gospodarka Paliwami i Energią0017-2413PLAE
Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953PLAE, BNZ
Gospodarka w Praktyce i Teorii1429-3730PLAE
Gospodarka Wodna0017-2448PLAE, BNZ
Gość Niedzielny0137-7604PLBG-Cz, Bciesz, BTL(D)
Gottesdienst0343-8732GEBTL
Górnictwo. Kwartalnik Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie0138-0990PLBNZ
Graphis0017-3452USBCiesz
Grazer Mathematische Berichte1016-7692AUBG-M(W)
Guliwer0867-7115PLBPP, BFP, IB, BCiesz
Gwiazda Morza0860-5032PLBTL