Wykaz za rok 2002
D
TytułISSNKrajSiglum
Davaj1407-4249RUBCiesz (Stud. Językowe)
Dekada Literacka0867-4094PLBP(Cz), BFP
Delovye Ljudi0868-9504RUBKJB, BFR
Delta0137-3005PLBG-M
Demonstratio Mathematica. Politechnika Warszawska0420-1213PLBG-M(W)
Dendrobiologia zob. Arboretum Kórnickie
Detal Dzisiaj1640-0909PLAE
Deutsch als Fremdsprache0011-9741GEBFG(D), DL
Deutsche Nationalbibliographie. Reihe A0939-0421GEBŚl
Deutsche Nationalbibliographie. Reihe B0939-043XGEBŚl
Deutsche Nationalbibliographie. Reihe C0939-0553GEBŚl
Deutsche Sprache0340-9341GEBFG
Deutschland0948-3187GEBFG(W), AE(D), DL(1), BNS(D), BCiesz
Dialog0938-1422GEBG-Cz(D), DL(1), BFG
Dialog0012-2041PLBP(Cz), BFG, BFR, BRTV, BFP(D), Bciesz
Dialog Europejski PLBG-Cz(D), AE
Diariusz Sejmowy0209-0716PLBP(D)
Didaskalia1233-0477PLBFP, BCiesz
DIGIT PC i MAC-Sztuka,Technologia,Projektowanie1509-6882PLBCiesz(Inst.Sztuki)
Direction et Gestion d'Entereprises0012-320XFRAE
Direction of Trade Statistics0252-306XUSAE
Discourse Studies GBBFA
Discussiones Mathematicae. Algebra and Stochastic Methods1234-3080PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions1234-3072PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Graph Theory1234-3099PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics1509-9423PLBG-M(W)
Dissertationes Mathematicae. PAN0012-3862PLBG-M
Dlaczego1429-8252PLBP(Cz), BCiesz
Documentation Catholique0012-4613FRBTL(D)
Doklady Akademii Nauk0869-5652RUBG-M
Doklady na Bolgarskata Akademija na Naukite0861-1459BGBG-Cz(W)
Dokumentacja Geograficzna0012-5032PLBP(Cz), BNZ
Domovoj****-****RUBFR
Dopovidi Nacionalnoj Akademii Nauk. Matematika. Prirodoznavstvo. Techniki Nauki UABG(W)
Doradca Podatnika1231-3084PLAE, BP
Doradztwo Podatkowe1427-2008PLBP
D'oriana1233-2518PLBG(W)
Dotyky1210-2210SKBS
Droit Polonais Contemporain0070-7325PLBP
Droit Social0012-6438FRAE
Droits. Revua Francaise de Theorie Juridique0766-3838FRBP
Druki. Zgromadzenie Narodowe PLBP(D)
Duke Mathematical Journal0012-7094USBG-M
Dydaktyka Literatury. Uniwersytet Zielonogórski0324-8682PLBFP(W)
Dydaktyka Matematyki. PTM0208-8916PLBG-M
Dykcja PLBFP
Dyrektor Szkoły1230-9508PLBPP, BCiesz
Dziedzictwo1233-1783PLBCiesz
Dzieje Najnowsze0419-8824PLBP(Cz), BNS
Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka PLAE
Dziennik Pielgrzyma PLBTL(D)
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego0209-2409PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej1230-7009PLBP, BP(Cz)
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych1230-0454PLBP
Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa1231-1219PLBP(Cz), BP
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej0860-701XPLBP(Cz), AE, BP, BCiesz
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów0137-7922PLBP(Cz), AE, BP, BCiesz(u Kwestora)
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury1643-4536PLBP(Cz), BP
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego0551-259XPLBP(Cz), BP, BCiesz
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych0867-8936PLBP(Cz)
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi PLBP(Cz), BP
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych PLBP(Cz)
Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości PLBP
Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska1643-6822PLBP(Cz)
Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej1231-8655PLAE, BP
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej0551-2727PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego0239-7013PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego PLAE, BP
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego0860-6021PLBP(Cz)
Dziennik Ustaw RP0867-3411PLBG-Cz, AE, BB, BNS, BP, BT, BCiesz
Dziennik Ustaw z Komentarzem Praktycznym1230-8919PLBP
Dziennik Zachodni0137-9038PLBG-Cz, AE, BNS, BP, BCiesz
Dziękuję0867-2547PLBNS, BCiesz
Dziś. Przegląd Społeczny0867-3608PLAE, BNS, BP(Cz)