Wykaz za rok 2001
Z
TytułISSNKrajSiglum
Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały0137-5172PLBG(W)
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej0084-4411PLBG, BFP
Z Polskich Studiów SlawistycznychPLBG
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Z Problemów Frazeologii Polskiej i SłowiańskiejPLBG, BFP
Z Tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki0239-5630PLBCiesz
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Z Zagadnień Nauk Sądowych1230-7483PLBP
ZadraPLBPP
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn0137-5474PLBT
Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194PLBP(Cz), BNS, IB, BT, BG-Inf, BFR
Zagadnienia Naukoznawstwa0044-1619PLBP(Cz), AE, IB
Zagadnienia Rodzajów Literackich0084-4446PLBFG, BFP, BS, BP(Cz)
Zanim Zapłacisz zob. Fiskus
Zapiski Historyczne0044-1791PLBP(Cz)(W), BNS
Zapiski Vyssich Ucebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. EkonomikaLIBG(W)
Zapiski Vyssich Ucebnych Zevedenij. Lietuvos TSR. JazykoznanieLIBG(W)
Zapiski Vyssich Ucebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. KnogovedenieLIBG(W
Zapiski Vyssich Ucebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. LiteraturaLIBG(W)
Zapiski Vyssich Ucebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. ProblemosLIBG(W)
Zapiski Vyssich Ucebnych Zavedenij. Lietuvos TSR. TeiseLIBG(W)
Zaranie Śląskie0044-183XPLBP(Cz)
Zarządzanie na Świecie****-****PLAE, BNS
Zarządzanie Zmianami1426-0018PLAE
Zasoby Wodne KrajuPLBNZ
Zbiór Dokumentów0044-1929PLBG-Cz, BNS, BP
Zbornik Radova... S. Matematika0354-5180JUBG-M(W)
Zbliżenia. Polska-Niemcy0867-7417PLBP(Cz), BFG, BNS, BCiesz
Zbornik Znanstvenih Razprav0351-8914SLBP
Zdanie0137-3242PLBNS
Zdrowie Psychiczne0044-2003PLBPP
Zdrowie Publiczne0044-2011PLAE
Zeit (Die)0044-2070GEBFG, DL(1)
Zeitmagazin0720-5023GEBFG(D)
Zeitschrift Fuhrung und Organisation0722-7485GEAE
Zeitschrift fur Bergrecht0340-3939GEBP
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft0044-2372GEAE
Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie0044-2380GEBP(Cz), BŚl
Zeitschrift fur die Gesamte Strafrechtswissenschaft0084-5310GEBP
Zeitschrift fur Ethnologie0044-2666GEBŚl
Zeitschrift fur Geomorphologie0372-8854GEBNZ
Zeitschrift fur Germanistische Linguistik0301-3294GEBFG
Zeitschrift fur Gletscherkunde und Glazialgeologie0044-2836AUBNZ
Zeitschrift fur Kulturaustruch0044-2976GEDL(1)
Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik zob. Lili
Zeitschrift fur Ostmitteleuropa Forschung0948-8294GEBŚl(W)
Zeitschrift fur Parlamentsfragen0340-1758GEBP
Zeitschrift fur PersonalforschungGEAE
Zeitschrift fur Rechtsvergleichung0514-275XAUBP
Zeitschrift fur Schweizerisches Recht0254-945XSZBP
Zeitschrift fur Zivilprozess0342-3468GEBP
Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine. Glasnik. Arheologija zob. Glasnik Zemaljskogo Muzeja u Sarajevu
Zentrum fur Europaische StudienGEAE
Zeszyt Naukowy. Akademia Ekonomiczna w Katowicach0208-7480PLBG(W), AE
Zeszyt Naukowy - Politechnika Krakowska. Nauki EkonomicznePLAE
Zeszyty Finansowe1429-3420PLAE
Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej1233-5762PLBP(D)
Zeszyty Historyczne0044-4391 FRBP(Cz), BNS, BP
Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej1428-3522PLBNS(D)
Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania0867-6836PLBG
Zeszyty Literackie0751-0357PLBP(Cz), BFP, BFR, BCiesz
Zeszyty Łużyckie0867-6364PLBS(W)
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie0208-7944PLAE
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie0209-1674PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna, Poznań. Seria 10208-4902PLAE
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna, Poznań. - Seria 2 Prace Habilitacyjne0079-4554PLAE
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Budownictwo0208-6379PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Mechanika0208-6395PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Nauki Społeczne0208-6409PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Ochrona Środowiska1427-4604PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Rolnictwo0208-6344PLBB(W)
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Zootechnika0208-6352PLBB(W)
Zeszyty Naukowe. Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowiePLAE
Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach1428-9520PLAE
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. S.PrawoPLBP
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Chemia Spożywcza0209-0600 PLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. MatematykaPLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie0137-2599PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe0137-4834 PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Chemia0372-9494PLBG-Ch(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Geometria i Grafika Inżynierska1427-9274PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Górnictwo0372-9508PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Informatyka0208-7286PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka0072-470XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Mechanika0434-0817PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Nauki Społeczne0072-4718PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Transport0009-3324PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Zarządzanie1426-4420PLAE
Zeszyty Naukowe - Politechnika Warszawska. Ośrodek Nauk Społecznych 1429-1606PLAE
Zeszyty Naukowe. Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka1230-7572PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Ekonomika i Organizacja Turystyki i Usług0239-9067PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Ekonomika Transportu Lądowego 1234-4281PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Ekonomika Transportu Morskiego 1234-415XPLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace HistorycznoliterackiePLBG(W), BFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze1234-4265PLBG(W), BFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia0208-4694PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Finanse i Rachunek Ekonomiczny0860-0171PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Geografia1234-4184PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Historia0137-5814PLBNS
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Nauki Polityczne1230-6171PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Oceanografia1230-6398PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Organizacja i Zarządzanie0867-6569PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania1230-607XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Prawo 1234-4303PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Problemy DydaktykiPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Psychologia1230-6096PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie0239-5894PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Studia PrawnoustrojowePLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica1230-6053PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu0208-4783PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Ekonomia1234-5369PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska1427-6445PLBG(W), BFA
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska1427-6429PLBFG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Polska1427-2644PLBG(W), BFP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska1425-3410PLBFR(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Historia1425-3399PLBNS(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo1427-6461PLBFP(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Matematyka1426-6881PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki Społeczno-Polityczne1427-6437PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Nauki Techniczne****-****PLBT(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Pedagogika1426-689XPLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Psychologia1426-6903PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Slawistyka1428-7196PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Biologica1230-3976 PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Mathematica Pomeranica1230-1752PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica0867-0617PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia0867-5791PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Podstawy TransportuPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Filozofia0867-5775PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Folia Oeconomica Stetinensia1426-3491PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Handel Zagraniczny i Międzynarodowe Stosunki EkonomicznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Marine Sciences1230-0845PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Marketing i ZarządzaniePLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Cybernetyki EkonomicznejPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomii Politycznej1230-4395PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw1232-5821PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki Produkcji1230-3704PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki Transportu1230-4301PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki PLBPP(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki1230-4298PLBNS(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry FinansówPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych1426-7799PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Makroekonomii1429-2424PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i ZarządzaniaPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Mikroekonomii1429-2440PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Organizacji i Zarządzania1426-4080PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Planowania i Polityki Gospodarczej1230-4344PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej1230-4352PLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Rachunkowości1230-364XPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace PolonistycznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Wydziału Ekonomicznego PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Prace Wydziału Transportu i Łaczności1230-414XPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i MarketinguPLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Psyche1507-0336 PLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Roczniki PrawniczePLBG(W), BP
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia1230-2139PLBFR(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia HistorycznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica 0867-1753PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia MaritimePLAE
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica0867-5759PLBG(W)
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowiePLAE
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie1427-3500PLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geologia0372-9427PLBNZ
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sozologia i Sozotechnika0138-0923PLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne0239-5622PLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia Techniczno- Ekonomiczne0454-4811PLAE
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego0044-4405PLBP(Cz), BCiesz
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne0574-9077PLBNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia0416-7341PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji1233-9709PLBT(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Fasciculi MathematiciPLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne1230-2767PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Mathematica0083-4386PLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Folia Physica0867-7719PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia0239-9989PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne0083-4300PLBG(W), BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne0302-8585PLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Chemiczne0083-4319PLBG(W)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne0083-4327PLBNS, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. 0083-4343PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne0083-4351PLBG, BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie0083-436XPLBG, BFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne0860-0295PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 0083-4378PLBG, BFG, BFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 0239-5436PLBG, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze0083-4394PLBP, AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 0239-5428PLBG, BCiesz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki0239-5428PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych0137-2378PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydział Zarządzania i Komunikacji SpołecznejPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej0137-236XPLBP, BT
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Zoologiczne0083-4416PLBG, BB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica0137-2432PLBNS, BG, BCiesz
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Problemy MatematycznePLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia BibliologicznePLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne0239-5029PLBFP
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne0239-5045 PLBPP (W)
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze0239-5045PLBB(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia TechnicznePLBT(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia z Nauk SpołecznychPLBNS(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace BiologicznePLBB(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filologiczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filozoficzne1425-9133 PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Historyczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Językoznawcze PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Pedagogiczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Psychologiczne PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Dydaktyka0867-0773PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Historia Literatury PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo0867-0765PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Matematyka. Fizyka i Technika. Nauki Techniczne0867-5139PLBG-M(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia0867-0757PLBG(W)
Zeszyty Naukowe WSP w Zielonej Górze. Dydaktyka LiteraturyPLBFP
Zeszyty Naukowe WSP w Zielonej Górze. Filologia PolskaPL BFP
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu1426-9724PLAE
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w ŁodziPLAE
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ekonomika. Nauki Społeczne. Ubezpieczenia0866-9260PLAE
Zeszyty Odrzańskie PLBG(W)
Zeszyty Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJPLBNS
Zeszyty Prasoznawcze0555-0025PLBP(Cz), BNS, BFP, BCiesz
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 0084-5477PLBB(D)
Zeszyty Przyrodnicze. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk0474-2931PLBG(W)
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej0137-2211PLAE
Zielony Sztandar0137-9399PLBG-Cz
Zielsprache Deutsch0341-5864GEBFG(D), DL(1)
Ziemia Kłodzka1234-9208PLBNS
Znak1231-6377PLBP(Cz), AE, BNS, BFP, BCiesz
Znamja0130-1616RUBFR
Zoologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0554-8136PLBB(W)
Zoologica Poloniae0044-510XPLBG(Cz), BB(W)
Zoologische Abhandlungen0375-5231GEBB(W)
Zusammen0721-4626GEBCiesz
Zurnal Analitičeskoj Chimii0044-4502RUBG-Ch
Zurnal Prikladnoj Spektroskopii0514-7506BUBG-Ch(W)
Zvezda0321-1878RUBFR
Zwiastun0516-4655PLBCiesz
ZwrotCZBP(Cz), BCiesz
Zygote (E)0967-1994USBB