Wykaz za rok 2001
W
TytułISSNKrajSiglum
W Drodze0137-480XPLBFP
Wall Street Journal - Europe0921-9986BEAE
Warsaw Business Journal1233-7889 PLAE
Warsaw Voice0860-7591PLAE
Warsztaty Polonistyczne1230-6657PLBCiesz
Washington Quarterly0163-660XUSBNS
Water Resources Research0043-1397USBNZ
WatraPLBCiesz
Weather0043-1656UKBNZ
Weltwirtschaft0043-2652GEAE
Weltwirtschaftliche Archiv0043-2636GEBŚl
Wiadomości Archeologiczne0043-5082PLBNS
Wiadomości Botaniczne 0043-5090PL BG(W), BB
Wiadomości Chemiczne0043-5104PLBG-Ch
Wiadomości Ekologiczne0013-2969PLBP(Cz), AE, BB, BPP, BNZ, BCiesz
Wiadomości Elektrotechniczne0043-5112PLAE, BT
Wiadomości Górnicze0043-5120PLAE
Wiadomości Historyczne0511-9162PLBP(Cz), BNS
Wiadomości Hutnicze-Hutnik1230-3534PLAE
Wiadomości IMGW0208-6263PLBNZ
Wiadomości Matematyczne0373-8302PLBG-M
Wiadomości Numizmatyczne0043-5155PLBP(Cz), BNS
Wiadomości Statystyczne0043-518XPLBP(Cz), AE, BNS, BNZ, BCiesz
Wiadomości Ubezpieczeniowe0137-7264PLAE, BP(Cz)
Wiadomości Urzędu Patentowego0043-5201PLBG-Cz, BP
Wieczór0867-8073PLAE
Wiedza i Życie0137-8929PLBP(Cz), AE, BB, BT, BCiesz
Wiek Oświecenia. Uniwersytet Warszawski0137-6942PLBG, BFP(W)
WierchyPLBNZ, BG
Wieś i Rolnictwo0137-1673PLBP
Więź0511-9405PLBP(Cz), AE, BNS, BCiesz, BFP
Winieta PLBP(Cz)
Willdenowia0511-9618GEBB(W)
Wirtschaft und Recht in Osteuropa0941-6293GEBP
Wirtschaftsdienst0043-6275GEAE
Wirtschaftswoche0042-8582GEAE
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden0043-6925GEBG-Cz(W)
Woche (Die)0945-2125GEBSJO(D)
Wojewódzki Biuletyn StatystycznyPLAE
Wojskowy Przegląd Prawniczy0137-7272PLBP(Cz), BP
Wokanda0867-843XPLBG-Cz, AE, BP
Working Papers1215-5241HUAE
World of English1231-174XPLBSJO
World of Work1020-0010SZBŚl(D)
Wprost0209-1747PLBG-Cz, AE, BNS, BCiesz
Wspólnota - Tygodnik Samorządowy****-****PLBG-Cz, AE, BNS, BP
Wspólnota Polska1429-8457PLBCiesz
Wspólnoty Europejskie1426-2568PLAE
Wszechświat0043-9592PLBP(Cz), AE, BB, BNZ
Wszystko dla Szkoły1425-6843PLBPP, BCiesz
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne0860-8075PLBPP, BCiesz
Wychowanie Komunikacyjne1427-2040PLBCiesz, BT
Wychowanie Muzyczne w Szkole0512-4255PLBCiesz
Wychowanie Na Co Dzień1230-7785PLBPP, BCiesz
Wychowanie Techniczne w Szkole0867-3985PLBT, BCiesz
Wychowanie w Przedszkolu0137-8082PLBPP, BCiesz
Wydawca1231-1049PLBFP, BP(Cz), IB