Wykaz za rok 2001
S
TytułISSNKrajSiglum
SIAM Journal on Control and Optimization (E)0363-0129USBG-M
Saint Louis - Warsaw Transatlantic Law Journal PLBP
Samorząd Terytorialny0867-4973PLBG-Cz, AE, BNS, BP, BCiesz
Sat Audio-Video1230-395XPLBCiesz
Sbornik Archivnich Praci0036-5246CZBG-Cz
Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University. Rada Anglisticka1211-1791CZBFA(W)
Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University. S.B.: Rada Filozoficka0231-7664CZBG(W)
Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University. S.I.: Rada Pedagogicko-Psychologicka0068-2705CZBG(W)
Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University. S.L.: Rada Romanisticka****-****CZBRom(W)
Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University. Rada SociologickaCZBG(W)
Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Ostravske Univerzity. Historie0131-6751CZBNS(W)
Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Ostravske Univerzity. Psychologie, Filozofie a SociologieCZBNS(W)
Sbornik Praci Prirodovedecke Fakulty Ostravske Univerzity. Biologie - Ekologie0139-6948CZBB(W)
Sbornik Praci Prirodovedecke Fakulty Ostravske Univerzity. Fizika - Chemie1212-4774CZBG(W)
Schlesien0036-6153GEBŚl
Schlesier0800-1257GEBŚl
Schlesier Gebrigsbote0800-0873GEBŚl
Schlesisches Urkundenbuch PL BNS
Sch(ner Wohnen0941-5718GEDL(1)
Schriftenreihe der Humboldt-Universität zu Berlin0522-9898 GEBG-M(W)
Schriftenreihe des Mathematischen Institut der Universität M(nster0077-1961GEBG-M(W)
Schweizer Monatshefte0036-7400SZBFG
Schweizerische Zeitschrift f(r Strafrecht0036-7893SZBP
Science0036-8075USBP(Cz)
Science in Context0269-8897UKBP(Cz)
Scientia Halensis Universitate Zeitung (Halle)0945-9529GEBG-Cz(W)
Scientific American (wersja polska: Świat Nauki)0036-8733USBP(Cz)
Scientometrics0138-9130HUBP(Cz)
Screen0036-9543UKBFP
Scripta Materialia1359-6462UKBT
Scripta Rudensia1232-6461PLBB(D)
Security Dialogue0967-0106UKBNS
Sedimentology0037-0746UKBNZ
Sedno Most. Biuletyn Informacyjny1428-3980PLBNS
Select0906-1570 UKBG-Cz(W)
Seminar Arghiriade ROBG-M(W)
Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego zob. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Seminarul de Analiza Matematica si Aplicatii in Teoria. Univ. Timisoara****-****ROBG-M(W)
Seminarul de Geometrie si Topologie. Univ. Timisoara****-****ROBG-M(W)
Seminarul de Mecanica. Univ. Timisoara****-**** ROBF(W)
Seminarul de Operatori Liniari si Analiza Armonica. Univ. Timisoara0255-8904ROBG-M(W)
Seminarul de Teoria Probabilitatilor si Aplicatii. Univ. Timisoara ****-****ROBG-M(W)
Serbska Sula0138-2497GEBŚl(W)
Serdica Mathematical Journal1310-6600BUBG-M
Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S1426-112XPLAE
Serwis Elektroniki1425-4395PLBCiesz
Serwis Finansowo-Księgowy F-K1232-6003PLAE
Serwis Informacyjny1232-7247PLAE
Serwis Prawno-Pracowniczy P-P1234-8325PLAE, BP
Shots1353-0887UKBRTV(D)
Sign Systems Studies1406-4243 ES BFR(W)
Silesia Antiqua0080-9594PLBNS
Silesia Superior. Śląskie Zeszyty Humanistyczne****-****PLBP
Sinn und Form0037-5756GEBFG
Skamander zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Skamander
Skorowidz Przepisów Prawnych zob. Bieżący Skorowidz Przepisów Prawnych
Skorowidz Przepisów Prawnych. URMPLBG-Cz
Skorowidz Przepisów Prawnych ZPP KatowicePLBP(D)
Slavia. Casopis pro Slovansku Filologii0037-6736CZBŚl, BS
Slavia Antiqua. PTPN. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0080-9993PLBG(W), BNS, BS
Slavia Occidentalis0081-0002PLBG, BFP, BS
Slavia Orientalis0037-6744PLBFR, BP(Cz), BFP, BS
Slavic Review0037-6779USBG(W), BŚl
Slavica Ludensia0346-8712 SWBS(W)
Slavica Slovaca0037-6787BŚl
Slavisticki Studii: Spisanie za Rusistika, Polonistika i Bohemistika MCBS(W)
Slavisticna Revija0350-6894SLBS(W)
Slezsky Sbornik0037-6833CZBŚl, BP(Cz)
Slovansky Prehled0037-6922CZBŚl
Slovenska Literatura0037-6973BG-Cz, BŚl, BS
Slovenska Narodna Bibliografia. S.: B-S0231-973XBG-Cz
Slovenska Narodna Bibliografia. S.A.: Knihy0231-9780BG-Cz, BS
Slovenska Re(0037-6981BS
Slovenske Divadlo0037-699XBS
Slovenske Narodne Noviny0862-8823BŚl(W)
Slovenske PohladyBS
Slovensky Narodopis1335-1303BP(Cz), BCiesz
Slovjanovedenie0869-544XRUBŚl
Slovo a Slovenost0037-7031CZBS
Slovo i Cas'0236-1477URBFR
Słowiańska Metryka PorównawczaPLBG, BFP
Słowo i Myśl0860-8482PLBCiesz
Słupskie Prace Humanistyczne. WSP Słupsk 0208-7251PLBG(W)
Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze. WSP Słupsk 0209-021XPLBG, BB(W)
Słupskie Studia Historyczne. WSP Słupsk 0208-7251PLBG(W)
Służba Cywilna1640-6354PLBP
Służba Pracownicza0208-6948PLAE, BP, BP(Cz), BCiesz
Smithsonian Contributions to BiologyUSBB(W)
Smithsonian Contributions to Botany0081-024XUSBB(W)
Smithsonian Contributions to Paleobiology 0081-0266USBB(W)
Smithsonian Contributions to Zoology0081-0282USBB(W)
Social Anthropology0964-0282UKBCiesz
Social Forces0037-7732USBNS
Social Problems0037-7791USBNS
Social Research0037-783XUSBŚl, BNS
Social Science Quarterly0038-4941USBNS
Society and Economy in Central and Eastern Europe0866-6865HUBNS(W)
Sociologia0049-1225BŚl
Sociological Abstracts0038-0202USBP(Cz)
Sociological Methods and Research0049-1241USBNS
Sociologiceskie Issledovanija0132-1625RUBNS
Sociology of Education. A Journal of Research in Socialization and Social Structure0038-0407USBNS
Socjolingwistyka0208-6808PLBFR, BFP
Socjologia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza0554-8225PLAE
Software : narzędzia, programy, sieci1233-5886PLBG-Ch, BT
Soil Science Society of America. Journal0361-5995USBP(Cz)
Solanus. Intern. Journal for Russian an East European Bibliographic Library0038-0903 MCBP(Cz)(W)
Solid State Communications (E)0038-1098USBF
Sovremennaja Dramaturgija0207-7698RUBFR
Spectroscopy Europe0966-0941UKBF
Spedycja i Transport0867-1494PLAE, BP
Spektrum der Wissenschaft0170-2971GEBFG(D), DL(1)
Spiegel0038-7452GEBG-Cz, BFG, BŚl, AE, DL
Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła1426-4196PLBNS, BCiesz
Sport****-****PLBG-Cz
Sports0932-9773GEDL
Spotkania z Zabytkami. Kultura, Tradycje, Pamiątki0137-222XPLBP(Cz), BNZ, BCiesz
Sprawozdania Archeologiczne0081-2834PLBG, BNS
Sprawozdania Stenograficzne z ... Posiedzenia Sejmu RP w dniach ...0867-2768PLBG(W), BP(D)
Sprawozdania Stenograficzne z ... Posiedzenia Senatu RP w dniach ...0867-261XPLBG(W), BP(D)
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S.: APLBG, BNS, BFP
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S.: BPLBG
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. ŁTN0208-628XPLBNS
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAU w KrakowiePLBP(Cz), BNS
Sprawy Mieszkaniowe0584-9624PLAE, BNS
Sprawy Międzynarodowe0038-853XPLBP(Cz), AE, BNS, BP
Sprawy Narodowościowe1230-1698PLBNS, BCiesz
Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych1230-1647PLBP(Cz), AE, BT
Staat0038-884XGEBP
La StampaITAE
Statistic in Transition1234-7655PLAE
Statistical BulletinPLAE
Stiftung WarentestGEAE
Stockholm Studies in Russian Literature0346-8496SZBFR
Stosunki Międzynarodowe. Instytut Stosunków Międzynarodowych0209-0961PLBG(W), BP
Strafverteidiger0720-1605GEBP
Strategic Management Journal0143-2095UKAE
Stremez0039-2294MCBS(W)
Studenckie Zeszyty Naukowe UŚPLBNS(D)
Studia. PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju0079-3493PLBNS
Studia Anglica Posnaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0081-6272PLBG(W)
Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Uniwersytet Warszawski1231-3459PLBG
Studia Bibliologiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne
Studia Copernicana0081-6701 PLBG
Studia Demograficzne0039-3134PLBP(Cz), AE, BNS, BNZ
Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna w KatowicachPLBG(W), AE
Studia Ekonomiczne. Uniwersytet w Białymstoku1428-2763PLAE
Studia Etyczne i EstetycznePLBCiesz
Studia Etyczne i Filozoficzne. Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejPLBG(W)
Studia Europejskie1428-149XPLBP(Cz), BP, BNS, AE
Studia Geologica Polonica0081-6426PLBG
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica0081-6434PLBNZ
Studia Germanica Gedanensia. Uniwersytet Gdański1230-6045PLBFG(W)
Studia Germanica Poznaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0137-2467PLBG(W), BFG
Studia Historiae Oeconomiae. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0081-6485PLBG(W)
Studia Historica Slavo-Germanica. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0301-6420PLBG(W), BFG
Studia Historyczne. PAN Oddział Krakowie0025-1429PLBP(Cz), BNS
Studia i Materiały. Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejPLBG(W)
Studia i Materiały. Uniwersytet Warszawski-Centrum Studiów Latynoamerykańskich PLBG(W)
Studia i Materiały do Dziejów Teatru PolskiegoPLBG, BFP
Studia i Materiały do Historii Wojskowości0562-2786PLBG
Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw SocjalnychPLBG, BP
Studia i Materiały - WSP w Olsztynie0860-7273PLBG(W)
Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze. Filologia Polska0867-3063 PLBFP(W)
Studia i Materiały z Dziejów Śląska0562-2786PLBG (D), BNS
Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego 1233-6408PLBG(W)
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa1234-8872PLBG(W)
Studia Indologiczne. Uniwersytet Warszawski 1232-4663PLBG(W)
Studia Informatica. Politechnika Śląska1642-0489PLBG(Cz)
Studia Iuridica zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica
Studia Iuridica. TN -Toruń0081-6671PLBG, BP, AE
Studia Iuridica. Uniwersytet Warszawski0137-4346PLBG(W), BP
Studia Iuridica Maritima1230-6037PLAE
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania KrajuPLBG, AE
Studia Kulturoznawcze. Uniwersytet im. Adama MickiewiczaPLBFP
Studia LeksykograficznePLBG, BFP
Studia Linguistica Polono-JugoslavicaJUBS(W)
Studia Litteraria Polono-Slavica1231-8922PLBG, BFR
Studia Logica0039-3215NEBG-M
Studia LogopedycznePLBG(W)
Studia Mathematica0039-3223PLBG-M
Studia Mediewistyczne0039-3231PLBG, BNS
Studia nad PolitykąPLBG
Studia nad Polszczyzną KrasowąPLBFP
Studia nad Rodziną1429-2416PLBNS
Studia Naturae. Wydawnictwa Naukowe0081-6760PLBG, BB
Studia Naturae. S.B.: Wydawnictwa Popularno-Naukowe0551-4193PLBG, BB
Studia Niemcoznawcze. Uniwersytet Warszawski0208-4597PLBFG
Studia Norwidiana. Towarzystwo Naukowe KUL0860-0562PLBFP
Studia o Sztuce dla DzieckaPLBFP
Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN KrakówPLBB
Studia Pedagogiczne0081-6795PLBG, BCiesz
Studia Philosophiae Christianae0585-5470PLBNS, BCiesz
Studia Phonetica Posnaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0860-2085PLBG(W)
Studia Podlaskie. Uniwersytet w Białymstoku 0239-9245PLBG(W)
Studia Politologiczne. Uniwersytet WarszawskiPLBG, BNS
Studia Polityczne1230-3135PLBP(Cz), BNS, BP
Studia Polonistyczne. Uniwersytet im. A. Mickiewicza0137-4370PLBG, BFP
Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria0137-4389PLBFR, BFP
Studia Prawnicze0039-3312PLBG-Cz, AE, BP
Studia Prawno-Ekonomiczne. ŁTN0081-6841PLBG, BP, BNS
Studia Prawno-EuropejskieISBNPLBP
Studia Psychologiczne0081-685XPLBP(Cz), BCiesz
Studia QuaternariaPLBNZ(W)
Studia Regionalne i Lokalne1509-4995PLBNS, BP
Studia Romanica Posnaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0137-2475PLBG(W)
Studia Rossica Posnaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0081-6884PLBG, BFR
Studia RzeszowskiePLBP
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica0081-6906HUBG-M(W)
Studia Semiotyczne0137-6608PLBFP, BFR
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae0039-3363HUBS(W)
Studia Socjologiczne0039-3371PLBP(Cz), BNS, BP, BPP, AE, BCiesz
Studia Staropolskie0081-6949PLBG, BFP
Studia Śląskie. Instytut Śląski w Opolu0039-3355PLBG(W)
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego0137-3420PLBCiesz
Studia Theologica Varsaviensia0585-5594PLBCiesz
Studia z Automatyki i Informatyki****-****PLBG
Studia z Dziejów Kultury Żydowskiej w Polsce1427-4493 PLBG
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej1230-5057PLBG
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej0081-7090PLBG, BFP
Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej0138-0605PLBG(W), BFR, BFP
Studia z Historii Sztuki0081-7104PLBG, BNS, BFP
Studia z Okresu Oświecenia0081-7112PLBFP
Studia z Teorii Filmu i Telewizji. PAN0208-4120 PL BG
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Uniwersytet Jagielloński1429-9585PLBP, AE
Studia Źródłoznawcze0081-7147PLBG, BNS
Studienhandbuch Freie Univ. Berlin GEBG-Cz(W)
Studio1230-0799PLBCiesz
Studium1425-1574PLBFP
Studium Niemcoznawcze. Instytut Zachodni0239-7846PLBG
Stuttg(rter Beitr(ge zur Naturkunde. S.: A:Biologie0341-0145GEBB(W)
Stuttg(rter Beitr(ge zur Naturkunde. S.: B:Geologie und Palaontologie0341-0153GEBNZ(W)
Stylistyka. Uniwersytet Opolski 1230-2287PLBG(W), BFP, BFR
Sub-Stance0049-2426USBFA
Suddeutsche Zeitung0174-4917GEAE(D)
SummariumPLBNS
Sure!****-****ITBCiesz
Survey Methodology0714-0045CAAE
Sylwan0039-7660PLBB
Symbolae Philologorum Posnaniensium. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0302-7384PLBFK(W)
Synthesis (E)0039-7881GEBG-Ch
Systems1427-275XPLBPP
Systems Science0013-1223PLBG-M
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. Instytut Śląski w Opolu0860-1062PLBG(W)
Szkoła Praw Człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka PLBG(D)
Szkoła Specjalna0137-818XPLBPP, BCiesz
Sztuka i Filozofia. Uniwersytet Warszawski1230-0330PLBG(Cz), BCiesz