Wykaz za rok 2001
P
TytułISSNKrajSiglum
PC Kurier0867-0153PLBG-Ch, AE, BT, BP(Cz)
PC Magazine po Polsku1230-4271PLAE, BCiesz
PC World Komputer1232-3004PLBG-Ch, BNZ, BT, BCiesz
Pacific Journal of Mathematics0030-8730USBG-M
Pädagogik0933-422XGEBFG(D), DL(1)
Palaeontology0031-0239UKBNZ
Palaios0883-1351USBNZ
Paleobiology0094-8373USBNZ
Paleontologi(eskij (urnal0031-031XRUBNZ
Palestra0031-0344PLBG-Cz, BP
Pallas Silesia. Antyk na Śląsku1426-9090PLBG-Cz(D), BFP(D), IB
Palmbaum0943-545XGEBFG(W)
Pamatky Archeologicke0031-0506CZBP(Cz)
Pamięć i Sprawiedliwość. Główny Komitet Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu1427-7476PLBP
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej0551-3790PLBG, BFP, IB
Pamietnik Cieszyński0137-558XPLBNS(D)
Pamiętnik Literacki0031-0514PLBP(Cz), BFA, BFP, BS
Pamiętnik Teatralny0031-0522PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Pamiętnik Ustroński****-****PLBCiesz
Panorama0475-6347PLAE
Panorama EuroregionówPLBNS
Panorama Goleszowska1427-6550PLBCiesz
Państwo i Kultura PolitycznaPLAE
Państwo i Prawo0031-0980PLBG-Cz, BNS, BP, BT
Papers and Studies in Contrastive Linguistcs. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0137-2459PLBG(W), BFA, BS, BFP
Parki Narodowe0867-6550PLBNZ
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody0208-7545PLBB(W)
Parkiet. Gazeta Giełdy1231-2207PLAE
Parlament0031-2258GEDL(1)
Pedagogia ChristianaPLBCiesz
Pedagogika zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika
Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej
Pedagogika RodzinyPLBPP
Pedagogika Szkoły WyższejPLBCiesz
Penetrator (poprz. Naczelny Rynek Kapitałowy)1233-3050PLAE
Periodica Mathematica Hungarica0031-5303 HUBG-M(W)
Personal. Zeitschrift für Human Resource Management0031-5605GEAE
Personalwirtschaft. Zeitschrift für Erfolgreiches Personalmanagement0341-4698GEAE
Personel1233-0299PLAE
Personel i Zarządzanie1641-0793PLBP(Cz)
Perspectivas. Revista de Ciencas Sociale0101-3459BRBG-Cz(W)
Perspektywy1427-3543PLBP(Cz)
Philologia0204-8779BS(W)
Philosophische Rundschau0031-8159GEBNS(D)
Philosophy (E)0031-8191UKBP(Cz)
Philosophy of the Social Sciences0048-3931USBNS
Philosophy Today0031-8256USBFA
Physica. S.A.: Statistical and Theoretical Physics0378-4371NEBF
Physica. S.B.: Condensed Matter (E)0921-4526NEBF
Physica. S.C.: Superconductivity (E)0921-4534NEBF
Physical Chemistry Chemical Physics zob. Berichte der Bunsengesellschaft fur Physikalische Chemie
Physical Review. A.: Atomic Molecular and Optical Physics (E) 1050-2947USBF
Physical Review. B.: Condensed Matter (E) 0163-1829USBF
Physical Review. C.: Nuclear Physics (E) 0556-2813USBF
Physical Review. D.: Particles and Fields (E) 0556-2821USBF
Physical Review. E.: Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics (E) 1063-651XUSBF
Physical Review Letters (E)0031-9007USBF
Physics Abstracts0036-8091UKBF
Physics Letters. S.A.: General Atomic and Solid State Physics (E)0375-9601NEBF
Physics Letters. S.B.: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics (E)0370-2693NEBF
Physics Reports (E)0370-1573NEBF
Physics Today0031-9228USBF
Physiologia Plantarum0031-9317DKBB
Phytocoenologia0340-269XGEBB
Phytocoenosis. S.: Archivum BotanicumPLBB(D)
Pisma Humanistyczne UŚl. WNS1506-9567 PL BG(D)
Pismo PG. Politechnika Gdańska1429-4494PLBG-Cz(D)
Plant Cell (E)1040-4651DKBB
Plant Cell Reports (E)0721-7714GEBB
Plant, Cell and Environment0140-7791GEBB(D)
Plant Growth Regulation0167-6903NEBB
Plant Physiology (E)0032-0889USBB
Plant Systematics and Evolution (E)0378-2697AUBB
Planta 0032-0935GEBB(D)
Plastyka i Wychowanie0867-518XPLBPP, BCiesz
Poczta Polska1230-9230PLAE
Pocztówka Śląska1508-6933 PLBP(Cz)(W)
Poetique. Revue de Theorie et d'Analyse Litteraires0032-2024FRBFP
Pogranicze. Studia Społeczne. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 1230-2392PLBG, BCiesz(W)
Polacy w Świecie zob.Kwartalnik Biograficzny Polonii
Poland. International Economic Report. Szkoła Główna Handlowa0867-6798PLBG, BNS(W)
Polar Research0800-0395NOBNZ
Poligrafika0373-9864PLIB
Polimery0032-2725PLBG-Ch
Polis1230-2031PLBNS
Polish Art Studies0208-7243PLBG, BFP
Polish Botanical Studies0867-0730PLBB(D)
Polish Ecological Studies0032-3764PLBG-Cz
Polish Geological Institute. Special Papers PL BNZ
Polish Journal of Applied Chemistry0867-8928PLBG-Ch
Polish Journal of Chemistry0137-5083PLBG-Ch
Polish Journal of Ecology zob. Ekologia Polska
Polish Journal of Soil Science0079-2985PLBG-Cz, BNZ
Polish Polar Research0138-0338PLBNZ
Polish Political Science Yearbook0208-7375PLBG, BNS
Polish Psychological Bulletin0079-2993PLBP(Cz), AE, BPP
Polish Review0032-2970USBŚl(W)
Polish Sociological Review1231-1413PLBP(Cz), BNS
Polish Yearbook of International Law0554-498XPLBG, BP
Political Science Abstracts0731-8022USBNS
Political Science Quarterly0032-3195USBP
Politicus. Biuletyn Instytutu Studiów Politycznych PAN0867-7506PLAE, BNS
Politika i Kul'tura****-****URBFR
Politologija1392-1681LIBNS(W)
Polityka0032-3500PLBG-Cz, AE, BNS, BNZ, BCiesz
Polityka Społeczna0137-4729PLBG-Cz, AE, BNS, BP, BPP, BCiesz
Polityka Wschodnia1230-8935PLBP(Cz)
Polonica0137-9712PLBG, BFP
Polonica w Historiografii Współczesnej****-****PLBG(W)
Polonica Zagraniczne0554-5625PLBFP, IB, BG-Inf
Polonistyka0551-3707PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Polska 2000 Plus1640-873XPLBNS
Polska Bibliografia Bibliologiczna0860-6560PLBG-Inf, BNS, BG, BFP, AE
Polska Bibliografia Literacka0079-3590PLBG, BFP, BFR
Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa 0860-5475 PLBG
Polska Bibliografia Penitencjarna1505-0165PLBP
Polska Bibliografia Prawnicza0551-3855PLBG, BP
Polska Bibliografia SztukiPLBFP
Polska Gospodarka1507-3149PLAE
Polska Myśl Polityczna XIX i XX wieku0208-4090 PL BG
Polska Scena Polityczna. Vademecum Partii i Ugrupowań Politycznych1427-8189PLAE, BNS
Polska Sztuka Ludowa zob. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Polski Przegląd Kartograficzny0324-8321PLBNZ
Polskie Badania ArcheologicznePLBNS
Polskie NormyPLBP(Cz)
Polskie Ustawy. Zbiór Przepisów - UzupełnieniaPLBG-Cz
Polszczyzna zob. Nowa Polszczyzna
Polszczyzna Regionalna Pomorza0860-7575PLBFP
Polyhedron0277-5387UKBG-Ch
Pomiary, Automatyka, Kontrola0032-4140PLBT
Pomiary-Automatyka-Robotyka1427-9126PLBT
Population Studies0032-4728UKBŚl
Poradnik Bibliotekarza0032-4752PLBG-Cz, AE, BPP, IB, BCiesz
Poradnik Domowy0867-2177PLBCiesz
Poradnik Gazety Prawnej1234-5695PLBP, AE
Poradnik Językowy0551-5343PLBP(Cz), BFG, BFR, AE, BFP, BS, BCiesz
Poradnik Prawny1230-2864PLAE, BP
Porady Prawne1234-9844PLAE
Postscriptum: Biuletyn Letniej Szkoły Języka Literatury i Kultury Polskiej [przy UŚ w Katowicach]1427-0501PLBP(Cz)
Postępy Biochemii0032-5422PLBB
Postępy Biologii Komórki0324-833XPLBB
Postępy Fizyki0032-5430PLBF
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej0032-5449PLBB
Postępy Mikrobiologii0079-4252PLBB
Postępy Nauk Rolniczych0032-5457PLBB
Pouvoirs0152-0768FRBSNP
Poznaj Swój Kraj0032-6151PLBNZ
Poznaj Świat0032-6143PLBNZ
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Językoznawcza1233-8672PLBG(W)
Poznańskie Studia Polonistyczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Literacka1233-8680 PLBG(W), BFP
Poznańskie Studia TeologicznePLBG
Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki1233-3379PLBNS
Poznańskie Studia z Filozofii Nauki zob. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki
Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186PLBG-Cz, AE, BNS, BP
Praca Socjalna0860-3480PLBG-Cz, AE, BNS
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0860-1933PLBG(W)
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w WarszawiePLBG(W)
Prace Filologiczne. Uniwersytet Warszawski0138-0567PLBG(W), BS, BFP
Prace Geograficzne. PAN0373-6547PLBG
Prace Geologiczne. PANPLBG
Prace i Materiały. Ekonomika Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański1230-6444PLAE
Prace i Materiały. Teoria Ekonomii. Uniwersytet Gdański1234-4141PLBG(W)
Prace i Materiały IGKR. Szkoła Główna Handlowa0137-5601PLBG(W)
Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej. Szkoła Główna HandlowaPLBG(W)
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa 0866-9503PLBG(W)
Prace i Materiały Zootechniczne0137-1649PLBB
Prace i Studia Geograficzne. Uniwersytet Warszawski0208-4589PLBG(W)
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów0137-1991PLAE
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa S. A 0369-9870PLBB(W)
Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. S. B 0860-1984 PLBB(W)
Prace Instytutu Fizyki. Politechnika Warszawska0324-8380PLBG(W)
Prace Instytutu Fizyki. Politechnika Wrocławska. S.: Konferencje PLBG
Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. IkonotekaPLBG(W)
Prace Instytutu Języka Polskiego PANPLBFR, BS, BG(W), BFP
Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki WarszawskiejPLAE
Prace Instytutu Podstaw Informatyki0138-0648PLBG, BT
Prace Instytutu Rozwoju Studiów StrategicznychPLBNS(D)
Prace Językoznawcze zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze PAN0079-3485PLBG, BFP
Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3256PLBG, BNS
Prace Komisji Archeologicznej PTPN0137-3250PLBG, BNS
Prace Komisji Automatyki i Informatyki. PTPN. Wydział Nauk Technicznych0867-3977PLBG, AE
Prace Komisji Biologicznej PTPN PLBG
Prace Komisji Filologicznej PTPN0137-642XPLBG, BFP
Prace Komisji Filologii Klasycznej****-****PLBG, BNS
Prace Komisji Filozoficznej PTPN0079-4635 PLBG
Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN PLBG
Prace Komisji Historii Sztuki PTPN0079-466XPLBG, BNS, BFP
Prace Komisji Historycznej PAN. Oddz. W Krakowie0079-4651 PLBG
Prace Komisji Historycznej PTPN0079-4651 PLBG
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Katowicach0137-964XPLBG, BFP
Prace Komisji Historycznoliterackiej. Oddział w Krakowie0554-579XPLBFP
Prace Komisji Językoznawczej PTPN0079-4678PLBG, BFP
Prace Komisji Językoznawstwa PAN. Oddział w KrakowiePLBFP
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie0079-3353PLBG, BNS,AE
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PTPNPLBG, AE
Prace Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PANPLAE
Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych0079-4708PLBG
Prace Komisji Orientalistycznej PAN Oddz. w Krakowie0079-3426PLBG
Prace Komisji Słowianoznawstwa. PAN0079-3434PLBG, BFR
Prace Komisji Socjologicznej. PTPN1230-2198PLBG
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PANPLBG
Prace Komisji WschodnioeuropejskiejPLBG
Prace Matematyczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Matematyczne
Prace Mineralogiczne0079-3396PLBG
Prace Monograficzne. WSP Kraków0239-6025PLBG(W)
Prace Muzeum Ziemi0032-6275PLBG, BNZ
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Informatyka i EkonometriaPLAE
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. TechnologiaPLAE
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i MarketingPLAE
Prace Naukowe Instytutu Chemii... Politechnika Wrocławska.Konferencje0324-9794 PLBG(W)
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Monografie0324-9786PLBG(W), BT
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej. Politechnika Wrocławska. Konferencje0324-9794PLBG(W), BT
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Politechnika WrocławskaPLBT
Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej. Politechnika Wrocławska.PLBT
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji. Politechnika Wrocławska. S.: Konferencje ; Monografie ; Studia i MateriałyPLBT
Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCSPLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i InformatykiPLBT(W)
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Elektroniki i Informatyki0860-3928PLBG(W)
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut MatematykiPLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych i SpołecznychPLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychPLAE
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii MechanicznejPLAE, BT(W)
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Międzywydziałowy Instytut Nauk Ekonomicznych i SpołecznychPLAE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Acta Biologica Silesiana0860-2441PLBG, BB
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Annales Mathematicae Silesianae0860-2107PLBG, BG-M
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Fizyka i Chemia Metali0208-578XPLBG, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-PolonicaPLBG, BS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica1231-0913PLBG, BNS, BS, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Fotointerpretacja w Geografii0071-8076PLBG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes0208-5054PLBG, BNZ, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia0208-5534PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. HistoriaPLBG, BNS
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Historia i Współczesność0137-3277PLBG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny0209-3731PLBG, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia0137-5482PLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis1429-799XPLBG, BNZ
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Nauki PolitycznePLBG, BNS, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica0208-5550PLBG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. PedagogikaPLBPP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej0208-5526PLBG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze0208-5445PLBG, BFP, BFR, BFG
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne0208-5429PLBG, BPP, BCiesz
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki0208-5402PLBG, BT
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych0208-5437PLBG, BNS, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego0208-5577PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Przewozowego0208-5518PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego0208-5496PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje1428-8664PLBPP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy0208-5569PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycytyczne Studia Literaturoznawcze0208-5038PLBG, BFR
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. SkamanderPLBG, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne0860-8164PLBG, IB, BFR, BFP
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Iuridica Silesiana0208-502XPLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej0208-5003PLBG, BP, AE
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego0208-5011PLBG, BFP
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury0860-0821PLBFP
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Filologia Polska. JęzykoznawstwoPLBFP
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Pedagogika0860-0880PLBG(W)
Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Psychologia 0860-0872PLBG(W)
Prace Onomastyczne0079-4775PLBG, BFP
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 0866-9465PLBNZ(W)
Prace Pedagogiczne zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne
Prace PolonistycznePLBP(Cz), BFP
Prace Slawistyczne0208-4058PLBG, BS, BFP
Prace Specjalne. Polskie Towarzystwo MeteorologicznePLBNZ
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S.: A:Litteraria0084-3016PLBG, BNS, BFP
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. S.: B: Nauki Ścisle0084-3024 PL BG
Prace Wydziału I. Językoznawczego. Nauki o Literaturze i Filozofii. Łódzkie Towarzystwo Naukowe PLBG, BFP
Prace Wydziału II. Nauki Historyczne i Społeczne. Łódzkie Towarzystwo NaukowePLBG
Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe w ToruniuPLBNS
Prace Wydziału Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1233-782XPLAE
Prace Wydziału Nauk Społecznych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoPLAE
Prace Wydziału Techniki zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Wydziału Techniki
Prace z Dejin Slavistiky (W) BS
Prace z Nauk Społecznych zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności IntelektualnejPLAE, BP
Prace z Zakresu Nauk Leśnych PTPN PLBG
Prakseologia0079-4872PLBP(Cz), BNS, BPP
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej zob. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prasa PolskaPLBNS, IB
Prasa SocjalnaPLBNS
Pravnik0231-6625CZBŚl
Pravnik0032-6976SLBP(W)
Prawa Człowieka - Human Rights1230-6614PLBG (D), BP
Prawo. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0083-4262PLBG(W)
Prawo Asekuracyjne1233-5681PLAE, BP
Prawo Bankowe1231-1472PLAE, BP
Prawo Gospodarcze. Podatki. Opłaty. CłaPLAE, BP
Prawo i Gospodarka1429-3471PLAE, BP
Prawo i MedycynaPLBP
Prawo i Orzecznictwo MorskiePLBP
Prawo i Środowisko1234-8937PLBP
Prawo i Życie0551-9101PLBG-Cz, AE, BP
Prawo Kanoniczne0551-911XPLBP
Prawo Morskie0860-7338PLBP
Prawo na WschodziePLBP
Prawo Papierów Wartościowych1640-7849 PLAE, BP
Prawo Pracy1234-2904PLAE, BP, BG-Cz
Prawo Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPLBG
Prawo Pracy i Prawo SocjalnePLBP
Prawo Przedsiębiorcy1230-2856PLAE, BP
Prawo Rolne1230-6363PLBP
Prawo Spółek1426-2878PLAE, BP, BG-Cz
Prawo Unii EuropejskiejPLBP, BP(Cz), AE
Prawo, Administracja, KościółISBNPLBP, BP(Cz)
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja1427-5481PLBP
Praxis der Naturwissenschaften. Chemie0177-9516GEDL(1)
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts-IPRAX0720-6585GEBP
Praxis des Neusprachlichen Unterrichts0032-7085GEBFG(D)
Preprint. Instytut Matematyki UW****-**** PL BG-M(W)
Preprint Series in Mathematics. Hokkaido University****-****JPBG-M(W)
Preslia0032-7786CZBB(W)
Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818PLBP(Cz), AE, BNS, BRTV
Presse und Sprache0935-8064GEDL(1)
Prilozi. Sect. of Ling. and Lit. Sc.0350-1914BUBS
Prilozi. Sect. of Social. Sc.0350-1698BUBNS
Prima Vita zob. Leben und Gesundheit
Principia0867-5392PLBP(Cz), BNS, BFP, BCiesz
Print and Publishing1230-5987PLBG-Cz
Prirustky Literatury. VyberCZBŚl(W)
Probability and Mathematical Statistics0208-4147PLBG-M
Probability Theory and Related Fields (E)0178-8051GEBG-M
Problemes Economiques0032-9304FRAE, BSNP
Problemes Politiques et Sociaux0015-9743FRBSNP
Problemos. Vilniaus Universitetas1392-1126 LIBG-Cz(W)
Problemy Egzekucji1428-3603PLBP(D)
Problemy Ekologii1427-3381PLBG-Ch, AE, BNZ
Problemy Jakości0137-8651PLAE
Problemy Kryminalistyki0552-2153PLBP
Problemy Ocen Środowiskowych1507-0441PLAE
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze0552-2188PLBP(Cz), BPP, BCiesz
Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego1234-3242PLBPP
Problemy Prawa Karnego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego
Problemy Prawa Przewozowego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Przewozowego
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
Problemy Rodziny0552-2234PLBNS, BPP
Problemy Rozwoju Budownictwa0555-2966PLAE
Problemy Studiów Nauczycielskich0339-6769 PLBPP(W)
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich0137-5423PLBG(W)
Proceedings of the Academy of Political Science0065-0684USBP
Proceedings of the American Mathematical Society (E)0002-9939USBG-M
Proceedings of the London Mathematical Society (E)0024-6115UKBG-M
Profil0344-7057GEBFG(W)
ProfilaktykPLBPP
Profile Głębokich Otworów Wiertniczych1231-9848 PLBNZ(W)
Progress in Human Geography (E)0309-1325UKBNZ
Progress of Theoretical Physics + Supplement0033-068XJPBF
Projekt EuropaBEAE
Projet0033-0884FRBSNP
Prokurator1509-149XPLBP
Prokuratura i Prawo1233-2577PLBP
Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna1232-7638PLBPP, BCiesz
Protoplasma (E)0033-183XAUBB
Przegląd. Agencja ARATUS1509-3115PLBP(Cz)
Przegląd Antropologiczny0033-2003PLBP(Cz), BNS
Przegląd Archeologiczny0079-7138PLBG, BNS
Przegląd Artystyczno-Literacki1230-9745PLBP(Cz)(D), BFP
Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego0032-8138PLAE
Przegląd Biblioteczny0033-202XPLBG-Cz, BFR, AE, IB, BB, BNS, BP, BFP, BT, BG-Inf, BNZ
Przegląd Dokumentacyjny, Praca, Płace, Zatrudnienie, Sprawy Socjalne. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego****-****PLBP(W)
Przegląd Elektrotechniczny0033-2097PLBT
Przegląd Europejski1641-2478PLAE, BP(Cz), BP
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria1230-1493PLBP(Cz), BNS, BCiesz
Przegląd Gastronomiczny0033-2119PLAE
Przegląd Geodezyjny0033-2127PLBNZ
Przegląd Geofizyczny0033-2135PLBP(Cz), AE, BNZ
Przegląd Geograficzny0033-2143PLBP(Cz), AE, BNZ
Przegląd Geologiczny0033-2151PLAE, BNZ
Przegląd Glottodydaktyczny0137-544XPLBSJO
Przegląd Handlowy1231-3351PLAE
Przegląd Historyczno-Oświatowy0033-2178PLBP(Cz), BPP
Przegląd Historyczny0033-2186PLBP(Cz), BNS
Przegląd Humanistyczny0033-2194PLBP(Cz), BFR, BNS, BFP, BS, BCiesz
Przegląd Kolejowy1230-1337PLAE
Przegląd Komunikacyjny0033-2232PLAE, BP
Przegląd KsięgarskiPLIB
Przegląd Legislacyjny1426-6889PLBP(Cz), AE, BP
Przegląd Mechaniczny0033-2259PLBT
Przegląd NATOBEBG-Cz(D)
Przegląd Organizacji0137-7221PLBP(Cz), AE, BNS, BP, BCiesz
Przegląd Orientalistyczny0033-2283PLBNS
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego1230-5065PLBP
Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Uniwersytet Opolski1425-7998PLBG-Cz, BCiesz
Przegląd Podatkowy0867-7514PLAE, BP
Przegląd Policyjny0867-5708PLBP
Przegląd Politologiczny1426-8876PLBP(Cz), BNS
Przegląd Polityczny1232-6488PLBP(Cz), BNS, BP
Przegląd Polonijny0137-303XPLBP(Cz), BFP, BCiesz
Przegląd Powszechny0209-1127PLBP(Cz), BCiesz
Przegląd Prawa Europejskiego1427-0552PLAE, BP
Przegląd Prawa Handlowego1230-2996PLBG-Cz, AE, BP
Przegląd Prawa Karnego0860-8903PLBP
Przegląd Psychologiczny0048-5675PLBP(Cz), AE, BNS, BPP
Przegląd Religioznawczy1230-4379PLBP(Cz), BNS
Przegląd Rusycystyczny0137-298XPLBFR
Przegląd Rządowy1230-087XPLAE, BNS, BP(Cz)
Przegląd Sądowy0867-7255PLBG-Cz, BP, AE
Przegląd Sejmowy. Kancelaria Sejmu1230-5502PLBNS, BP, BP(Cz)
Przegląd Socjologiczny. Łódzkie Towarzystwo Naukowe0033-2356PLBP(Cz), BNS, BP, BPP, BCiesz
Przegląd Statystyczny0033-2372PLBP(Cz), AE, BNZ, BCiesz
Przegląd Techniczny0137-8783PLBG-Cz, AE, BT
Przegląd Techniki - radio i telewizja w publikacjach zagranicznych0239-2216PLBRTV(D)
Przegląd Tomistyczny0860-0015PLBG(W), BNS
Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie1427-6119PLAE
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych1429-4532PLAE, BP, BG-Cz(D)
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych zob. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych
Przegląd Uniwersytecki. KUL0866-9961 PLBG-Cz(W)
Przegląd Uniwersytecki. Uniwersytet SzczecińskiPLBG-Cz(W)
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490PLBG-Cz, AE, BP
Przegląd Więziennictwa Polskiego1230-4433PLBP, BPP
Przegląd Wschodni0867-5929PLBP(Cz), BNS, BFP
Przegląd Wyborczy1507-983XPLBP
Przegląd Zachodni0033-2437PLBP(Cz), AE, BNS, BP, BFG, BCiesz
Przegląd Zachodniopomorski. Uniwersytet Szczeciński0552-4245PLBP(Cz)(W)
Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej0079-7170PLAE
Przegląd Zoologiczny0033-247XPLBB(W)
Przekładaniec1425-6851PLBFP
Przekrój0033-2488PLBP(Cz), AE
Przemiany a Życie1425-8013PLAE
Przemysł Chemiczny0033-2496PLAE, BT, BG-Ch
Przemysł Spożywczy0033-250XPLAE
Przeszłość Demograficzna Polski PLBG
Przewodnik Bibliograficzny0033-2518PLBG-Inf, AE, BB, BS, BNS, BP, BPP, BFP, IB, BT, BNZ, Bciesz, BFG
Przyroda Górnego Śląska1425-4700PLBNZ, Bciesz, BB, BP(Cz)
Przyroda Polska0552-430XPLBNZ, BCiesz
Psychiatria Polska0033-2674PLBP(Cz), BPP
Psychologia. Badania i Aplikacje zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badania i Aplikacje
Psychologia-Pedagogika. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0083-4254PLBG(W)
Psychological Abstracts0033-2887USBPP
Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy
Psychologie Heute 0340-1677GEDL(1)
Psychoterapia0239-4170PLBPP, BCiesz
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej1230-5529PLBG-Inf, IB, BT, BG-Cz
Public Historian0272-3433 USBNS(W)
Public Law0033-3565UKBP
Public Opinion Quarterly0033-362XUSBNS
Publicationes Mathematicae0033-3883HUBG-M
Publicationes Universitatis Miskolciensis. S.: Juridica et PoliticaHUBP(Cz)(W)
Publications de l'Institut Mathematique0350-1302JUBG-M(W)
Publications de la Faculte des Lettres Arts et Sciences Humaines de Nice FRBG(W)
Publications of the Institute of Geophysics. S. A, B, C, D, E, F, M PLBG(D), BNZ
Publications of the University of Miscolc. S.D.Natural Sciences. Mathematics National HUBG-M(W)
Publications of the University of Miscolc. S.D. Natural Scinces. Physics1585-2768 HUBF(W)
Publikacije Elektrotechnickogo Fakulteta Univerziteta u Beogradu. S.: Matematika0353-8893JUBG-M(W)
Publish i Macworld1429-2564PLBCiesz
Publisher's Weekly0000-0019USBŚl
Puls Biznesu1407-6852PLAE