Wykaz za rok 2001
O
TytułISSNKrajSiglum
OECD Observer0029-7054USAE
Obdobja SLBS
Oberschlesisches Jahrbuch0930-6978GEBŚl(W)
Obóz1230-0314 PLBP(Cz)
Oceanologia0078-3234PLBNZ
Oceanological Studies1505-232XPLBNZ(W)
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów1230-7408PLBP(Cz), AE, BB, BT, BNZ
Ochrona Pracy zob. Atest
Ochrona przed Korozją1429-866XPLBT
Ochrona Przyrody0078-3250PLBG, BB, BNZ
Ochrona Środowiska1230-6169PLBNZ
Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka1425-4530PLBP
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych1230-7831PLBG(W)
Ochrona Zabytków0029-8247PLBG-Cz, BCiesz
Odra0472-5182PLBP(Cz), BFG, BFP
Odrodzenie i Reformacja w Polsce0029-8514PLBG, BNS, BP, BFP
Oeil. Revue Internationale d'Art0029-862XFRBRTV
Offentliche Verwaltung0029-859XGEBP
Ogniwo (Uniwersytet Ostrawski)0231-7060CzBCiesz
Ogonek0131-0097RUBFR, BSJO, BCiesz
Oktjabr'0132-0637RUBFR
Oldenburger Jahrbuch0340-4447GEBŚl(W)
Onomastica0078-4648PLBFP, BS
Ons Erfdeel. Algemen - Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift0030-2651BEBFG(D)
Opakowanie0030-3348PLAE
Opcje1230-9982PLBP(Cz), BFP
Opieka, Wychowanie, Terapia1230-0861PLBPP
Optimum. Studia Ekonomiczne1506-7637 PLBP(Cz)(W)
Opuscula Mathematica1232-9274 PL BG-M(W)
Orbis. A Journal of World Affairs0030-4387UKBNS
Orbis Interior1508-373X PLBG(W)
Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica  PLBG(W)
Organizacja i Kierowanie0137-5466PLBP(Cz), AE, BNS, BP
Organon0078-6500PLBG
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego0209-3553PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej1234-1525PLBP(D)
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych0867-7433PLBP
Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850PLBG-Cz, AE, BP
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych zob. Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261PLBG-Cz, AE, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa0137-2785PLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych1232-390XPLBG-Cz, BP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego0860-4681PLBP
Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych1231-2312PLBP
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych1232-7107PLBP
Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens0030-6428GEBŚl, DL(1), BNS(D)
Osteuropa-Recht0030-6444GEBŚl, BP